Podpora inovací uvnitř podnikového informačního systému

Josef Alois Schumpeter, slavný česko-americký ekonom, už počátkem minulého století říkával: „Není zisku kromě zisku inovátora.“ Velká část inovací však tehdy spočívala ve zvyšování efektivity výroby a zavádění procesního řízení. Dnes tohle všechno řídí podnikové informační systémy. Dokážou však inovace podpořit, nebo se novinky musí zavádět jim navzdory?

Jak vznikají inovace

Slovo inovace pochází z latinského „innovare“ neboli obnovovat. V dnešní době se však používá ve významu velké změny nějakého výrobku nebo procesu, u které obvykle doufáme v jeho zlepšení. V byznysu existují v zásadě tři důvody, proč inovovat:

  1. Ohrožení plynoucí z toho, že zákazníci odejdou, protože konkurence jim teď nabízí něco „lepšího“ nebo levnějšího, respektive ohrožení pozice firmy na trhu z důvodu inovací konkurence. Anebo třeba ohrožení, že odejdou zaměstnanci, protože nějaký proces nefunguje tak, jak by podle nich měl, což v nich vzbuzuje narůstající frustraci.
  2. Udržení si tržního podílu, klientů, zaměstnanců, ale také třeba ziskovosti na neustále se měnícím trhu.
  3. Získání nových zákazníků, vyšších tržeb, a hlavně konkurenční výhody, což byly inovace, na které se primárně zaměřoval Schumpeter.

Jakmile aspoň jeden z těchto tří motivů pro inovaci dojde naplnění, je naprosto zřejmé, že firma potřebuje nějakou inovaci provést. Jenže jak jí dosáhnout? V tom vám může pomoci právě moderní podnikový informační systém.

Tvrdá data vedou k přesnému rozhodování

Velmi dobrým pomocníkem je už to, pokud firma vlastní podnikový informační systém detailně mapující co nejvíce procesů. Díky tomu bude moci sledovat a vyhodnocovat třeba časovou a finanční náročnost jednotlivých dílčích součástí těchto procesů, zobrazovat marže na jednotlivých výrobcích či službách, mapovat vývoj cen vstupních faktorů, vyhodnocovat obrátkovost jednotlivých skladových položek a třeba také identifikovat ty části procesů, které disponují největším potenciálem pro inovaci. Že vám nějaký proces trvá pět dní a z deseti kroků, které obsahuje, zabere jeden krok tři dny? Právě tam by mohl být největší prostor pro inovaci vedoucí k zefektivnění, a tím i zlevnění celého procesu, potažmo i ke zvýšení marže u služby nebo výrobku.

Business intelligence jako podklad pro inovace

Nejen pro tyto účely je vhodné využívat také business intelligence nástroje a mít připraveny rovněž třeba OLAP kostky, které vám pomohou dívat se na všechna tato data z různých úhlů pohledu. Často přitom platí, že čím více lidí se na data může dívat, tím větší pravděpodobnost je, že v nich objeví nějaký prostor pro inovaci. Proto třeba náš HELIOS Orange má vestavěnou cloudovou business intelligence, dostupnou za velmi příznivou jednorázovou částku úplně všem zaměstnancům.

Některé inovace přitom navenek nemusí být na první pohled vůbec vidět a uvnitř nemusí téměř nic stát. Pokud provozujete například síť obchodů s oblečením, kde v jednom městě je extrémně vysoká poptávka po oblečení červené barvy, které tam máte věčně vyprodané, zatímco jinde červené věci leží už měsíc na skladě, stačí jedno kliknutí a tržby jsou na světě. Pokud pak nastavíte nový proces, který si bude podobných trendů všímat sám, máte na světě inovaci. Navíc k inovacím tohoto typu mohou uživatelé nového HELIOS Orange využívat třeba našeho Analytika, specializovaný modul, jenž umí hlídat různé vzájemné provázanosti a závislosti, které lidem často unikají.

Pro inovace si vybírejte flexibilní podnikový informační systém

S ohledem na to, že v dnešních moderních firmách jsou úplně všechny oblasti, od výroby přes nákup až třeba po HR agendy, pokryté uvnitř podnikového informačního systému, je inovační potenciál každé firmy determinovaný také tím, jak moc flexibilní takový systém je. To často poznáte už u možností, které nabízí v oblasti přizpůsobení uživatelského rozhraní. Mnohdy napoví také to, kolik úprav v systému si dokážete udělat sami, bez nutnosti vývoje specializovaných modulů a úprav od externích firem.

Nízká cena za inovace boří bariéry ve vývoji

Někdy jsou ale takovéto placené úpravy nutné, a to bez ohledu na systém, který firma používá. Třeba když se rozhodnete ve výrobě začít využívat čtečky čárových kódů nebo pokrýt nějaký zcela nový proces ve firmě apod. Pak je namístě otázka – co taková úprava bude stát a případně jak dlouho na ni budete muset čekat. My v HELIOSU věříme, že právě tohle je při podpoře inovací velmi důležité. Proto disponujeme na území Česka i Slovenska velmi hustou sítí lokálních partnerů, kteří často pocházejí z místa nedaleko vaší firmy, velmi dobře znají lokální podmínky i legislativu, a hlavně vám dokážou s libovolnou inovací rychle a cenově dostupně pomoci. S námi tedy můžete inovovat včas, a ne až tehdy, kdy potenciální ztráta za „neinovaci“ je už taková, že se vyplatí novinky zavést i s velmi drahými vývojáři a zásuvnými moduly.