Pravěk vs. dnes II – reporting

Dřevní doby reportingu připomínaly středověkou mučírnu. Jednotky a někdy až desítky lidí se na dlouhé hodiny zavíraly do temných místností, aby pečlivě a obvykle ručně přepisovali a sbírali data z různých zdrojů, ze kterých vytvářeli reporty. Byla to jednoznačně jedna z nejnenávidě­nějších činností. A jak je to dnes?

O co při reportingu jde

Reporting je extrémně důležitá součást chodu každé firmy. Slouží k získání přehledu o dění ve firmě a svým způsobem i na trhu a u konkurence. Jedná se o klíčový podklad pro rozhodování a řízení firmy. Ve firemním pravěku šlo hlavně o strategické řízení. S nástupem Excelu však bylo možné připravovat a zpracovávat reporty častěji, takže se dostalo i do taktického, třeba na kvartální bázi. Firmy, které využívají moderní podnikové informační systémy jako HELIOS však používají reporting i na operativní, až denní bázi.

Obecně vzato lze připravovat reporty v podstatě v libovolné oblasti fungování firmy – finance, výroba, logistika, obchod, marketing, HR. Reporty umožňují souhrnný pohled na data a případně i jejich grafickou interpretaci. Moderní systémy jako HELIOS pak nabízejí možnost přistupovat k reportům i v interaktivní formě, prostřednictvím vestavěné business intelligence (BI).

Pravěk

Ve firemním pravěku to fungovalo tak, že vedení firmy definovalo reporty, které bude chtít pravidelně zpracovávat. Ve větších firmách k tomu často fungovalo analytické oddělení, jež potřebná data ručně sbíralo (později ručně přepisovalo nebo exportovalo z jednotlivých tabulek či historických specializovaných informačních systémů) a dále pak ručně zpracovávalo v Excelu. Příprava reportů obvykle trvala několik dní, čemuž ještě předcházela řada přípravných činností v odděleních, z nichž bylo nutné data získat. Reporty často obsahovaly celou řadu chyb, které vznikaly při přepisu nebo použitím neaktuálních dat.

Některá oddělení větších firem si připravovala také vlastní reporty. Často to bylo v okamžiku, kdy nastal nějaký zásadní problém, který bylo třeba řešit. Někdy zpracování reportu předcházela i fáze ručního sběru dat a období sledování či ručního zapisování dat – například kolik lidí přijde do prodejny a kolik čeho se v který čas prodá. Přípravy takovýchto reportů byly ale tak náročné a data z nich tak nesměrodatná, že se to podnikalo málokdy.

Dnešní HELIOS

I v dnešní době je potřeba si definovat, jaké budete chtít připravovat reporty. Anebo si to můžete definovat kdykoliv jindy. Stačí si totiž navolit datová pole, případně matematické operace s nimi a report je hotový. Hned hotový. Je přitom úplně jedno, z kolika různých oddělení potřebujete data, je úplně jedno, na kolik stovek, tisíc, desítek tisíc, či dokonce v době nového systému HELIOS Orange a HELIOS Green třeba i stovek milionů dat report vychází. Prostě ho budete mít hned hotový.

Statické reporty jsou však dnes už málo. K řízení firmy je dobré vidět kontext, ponořit se hlouběji do dat za celý trh na region, město, konkrétní prodejnu, skupinu produktů nebo produkt atd. Proto disponují systémy HELIOS vestavěnou business intelligence. Že máte opravdu hodně firemních dat a hodně vytížený systém, takže by nebylo snadné s daty interaktivně pracovat? I na to jsme mysleli, proto naše vestavěná BI pracuje v cloudu, odděleně od vašeho systému. S reporty, grafy a pohledy na data tak můžete pracovat kdykoliv a kdekoliv.

A co u vás? Máte raději pravěk, nebo chcete vyzkoušet dnešní HELIOS Orange či HELIOS Green?