Pravěk vs. dnes VII – výroba

Není moc zemí na světě, kde pamatují „pravěk“ výrobních podniků. Česká republika, respektive země Koruny české, je jedním z těchto míst. Jak vypadalo řízení výrobních podniků v jejich počátku, mnohdy i během celého socialismu a někdy až dodnes a jak vypadá v 21. století?

O co ve výrobě jde

Výroba je snad nejkomplexnější byznys, na který můžete narazit. Výrobní podniky jsou známé tím, že zde není prostor pro chybu. Jedna drobná chyba totiž zapříčiní vznik vadného výrobku, což může mít třeba i fatální důsledky, pokud jde třeba o auto, domácí spotřebič, stavební stroj či ocelový nosník.

Těžko říct, co je ve výrobě nejdůležitější. Jasné je jen to, že vše je zde kriticky významné. Řízení zásob a logistiky má dopady na plánování výroby, výrobní kapacitu a samozřejmě cashflow. Obojí je zároveň ovlivňováno řízením kvality, které třeba v automobilovém průmyslu zahrnuje i povinnou dohledatelnost součástek až k prvotnímu dodavateli. Extrémně důležité je zde také finanční řízení. Největším nepřítelem výrobních podniků jsou zásoby, jež v sobě obvykle vážou enormní množství finančních prostředků (často desítky procent veškerých aktiv, respektive pasiv) a jejich řízení má přímé dopady na plánování výroby a logistiky, výrobní kapacity i cashflow. Mnoho výrobních podniků je také citlivých na plánování lidských zdrojů, často díky vysoké specializaci pracovníků, ale také na plánování například nástrojů a přípravků. A klíčovou roli hraje samozřejmě obchod, který ovšem není schopen připravovat závazné cenové nabídky bez plánování výroby, zásob, řízení kvality, nákupu a cashflow.

Jakmile jeden jediný díl skládačky nefunguje, nefunguje ani celek. Často jeden proces v jedné oblasti dokonce čeká na dokončení jiného procesu ve druhé a třetí. Komplexnost řízení výrobních podniků si v minulosti vyžádala i komplexní „neIT“ nástroje k řízení, jako byla japonská heijunka využívající vizuálních plánovacích tabulí či pokročilé metodiky k vylepšování procesů, jako byla Six Sigma. Masivní průlom v řízení výroby však přinesly až podnikové informační systémy a jistý československý emigrant Josef Orlický, který v roce 1961 u American Tractor Corporation přišel s MRP (material resource planning) – praotcem podnikových informačních systémů.

Pravěk

Pravěk řízení výrobních podniků byl poměrně zajímavý. Všechno se vyrábělo ručně, dlouho, s vysokou poruchovostí, systémem co kus, to originál, s neskutečně nadbytečnými zásobami i zmetkovitostí. Tehdejší trh to ale toleroval. Když pak Henry Ford přišel s pásovou výrobou a změnil kompletně logistiku výroby i míru specializace jednotlivých pracovníků a pracovišť, stal se jedním z nejbohatších mužů své doby. Systémy obrovských plánovacích plachet, nástěnek, lístečků, „kyblíků“ s díly a zásob řízených stylem: „Co kdybychom to náhodou pak potřebovali!“ pak dokázaly ještě ledasco vylepšit.

Tehdy totiž existoval způsob, jak i tak vydělat nějaké peníze. Ten stál na přemrštěných cenách a minimálním množství inovací, které plynuly z převisu poptávky nad nabídkou. Takzvaná poptávka tlačená nabídkou stála na premise, že všechno, co se vyrobí, se nakonec prodá, i když to nebude nijak zvlášť kvalitní, protože lidé o to stojí. Výrobní firmy, které si včas nevšimly ropné krize počátku osmdesátých let minulého století, na to tvrdě doplatily. Nám se tato krize vyhnula a naše výrobní podniky dál fungovaly v podstatě tímto stylem, a to i po roce 1989.

Na Západě však ropná krize přinesla důraz na kvalitu a cenu, a tím i na procesně podstatně náročnější nabídku taženou poptávkou. To přineslo také radikální změny v logice fungování ERP systémů a řadu českých a slovenských podniků to donutilo nasadit moderní ERP systémy. Tehdy také vznikly systémy HELIOS. Některé firmy se však staré zaběhlé praxe drží dodnes. Jen se jim finančně moc nedaří.

Dnešní HELIOS

A jak funguje moderní řízení výrobních podniků s využitím systémů HELIOS? Z pohledu šéfa výroby z padesátých let minulého století je kombinací sci-fi a křišťálové koule. Ve firmě je dopředu známo, co, kde, kdy, kdo, jak, čím, za jak dlouho a pro koho vyrobí. Firma dopředu ví, kolik to bude stát ve všech souvisejících nákladech i kolik na tom vydělá, a to včetně započtení kurzových rizik. Jakékoliv odchylky se přesně monitorují a vyhodnocují, třeba i prostřednictvím vestavěné cloudové business intelligence. Zásoby jsou automaticky udržovány na nutném minimu, díky čemuž může firma maximum zdrojů investovat do výroby a do lidí. Pro sklad není problém zvládnout třeba i kontinuální naskladňování dílů a vychystávání zboží, protože nad vším dohlíží specializované řešení pro logistiku, kterému zdatně sekunduje plně elektronická výměna dat s dodavateli i odběrateli.

Více o tom, jak můžete jednoduše a rychle řídit svůj výrobní podnik s využitím systému HELIOS, najdete v tomto samostatném článku.

A co u vás? Máte raději pravěk, nebo chcete vyzkoušet dnešní HELIOS Orange či HELIOS Green?