Produktové roadmapy

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom vám představili naše produktové plány pro následující období - Produktové Roadmapy. Jedná se o vizuální ztvárnění strategických témat, na která se chceme zaměřit v horizontu tří let. Díky nim se dozvíte, co se v produktech pro nejbližší

i střednědobý časový horizont chystá. Roadmapy najdete i na našem produktovém webu HELIOS.eu

HELIOS Fenix

Modulární informační systém určený pro organizace veřejné správy pokrývající samosprávné činnosti i výkon přenesené působnosti od ekonomických agend po specifické agendy.

Hlavním produktovým cílem pro rok 2023 a 2024 je integrace systému na spisovou službu dle pravidel NSESSS a postupná implementace nových povinností, které vzejdou z velké legislativní novely účetní legislativy, zvané Digitální účetnictví.

HELIOS Pantheon

Agendový ekonomický systém určený pro větší organizace.

Hlavním produktovým cílem pro rok 2023-2024 je vytvoření kolekce integračních REST API

a postupná implementace nových povinností a procesů, které vzejdou z velké legislativní novely účetní legislativy, zvané Digitální účetnictví. 

Spiska

Nadproduktová komodita, která pokrývá širokou problematiku výkonu spisové služby, archivace a skartace a zajišťuje povinnosti, jak se má s dokumenty zacházet a jaká pravidla platí například pro dokumenty zpracovávané v informačních systémech (ERP).  

Hlavním produktovým cílem pro rok 2023 je získání Atestace

o shodě s NSESSS, bez níž nemůže být softwarový produkt na trhu nabízen.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši lidé se nenudí a ruce složené v klíně neplánujíani pro další období.

Věříme, že jejich invence bude na našich produktech náležitě vidět.