Produktové top pro rok 2024

Pro rok 2024 pro Vás připravujeme pestrou škálu produktových novinek i služeb, o kterých Vás budeme průběžně informovat.

HELIOS Fenix

Novinky na které se můžete těšit v informačním systému HELIOS Fenix, Vám pomohou digitalizovat Váš úřad!  Ať už se jedná o plošnou podporu formátu ISDOC 6.2, integraci na Platební automaty, nebo o téma integrace ekonomického systému na eSSL.

Integrátor na eSSL

Trápí Vás, jak nasadit atestovanou eSSL, aniž byste přitom museli měnit stávající ekonomický systém? U informačním systému HELIOS se bát nemusíte, díky novému konektoru „Integrátor eSSL“. Tento konektor Vám zajistí obousměrnou integraci v souladu s pravidly NSESSS, aniž by se Vám pod rukama „přeskládaly“ formuláře, nebo razantně měnily uživatelské postupy, na které jste zvyklí.

Ano, i v případě HELIOS Fenix. Veškeré uživatelské činnosti budete mít sjednocené do jednoho obslužného formuláře, aniž byste se překlikávali do spisové služby, což Vaši práci zefektivní.


Spisová služba Spiska

V průběhu loňského roku jsme Vás informovali o legislativních novinkách i připravovaných změnách v oblasti spisové služby.

Tyto změny mají zásadní dopad na procesní chování systému, jakož i na jeho přímý provoz, vytýčili jsme si jako TOP téma roku 2024 přechod na novou verzi NSESSS a získání atestu pro provoz eSSL.

Jaké jsou zásadní změny v NSESSS?

  • zavedení velkokapacitních datových zpráv (zkráceně VoDZ) s limitem 100 MB, se kterými si eSSL musí umět poradit

  • zavedení nových komprimačních formátů ASiC, FO/ZFO, EML, ISDOCX, ZIP, PDF/A

  • povinnost vedení evidence výhradně formou Spisů

  • změna práce a rozšíření procesů Jmenného rejstříku

  • zavedené jednotného schématu pro vzájemný import/export dat mezi eSSL

  • Detailní popis změn je dostupný zde.

Co je Atestace?

Posouzení souladu elektronického systému spisové služby s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky podle § 70 odst. 1 tohoto zákona (vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS).

Platnost atestu je 2 roky od jeho vydání; v případě změny požadavků podle zákona max. 1 rok od vyhlášení této změny.

Souhrn nejčastějších otázek k problematice atestace je dostupný zde.

Platnost atestu je 2 roky od jeho vydání; v případě změny požadavků podle zákona max. 1 rok od vyhlášení této změny.

Souhrn nejčastějších otázek k problematice atestace je dostupný zde.


HELIOS Pantheon

HELIOS Pantheon neustále rozšiřujeme. Uživatelé řešení jistě ocení přístup k informacím odkudkoliv a kdykoliv, prostě vše, co Vám umožní HELIOS Webový portál.

Webový portál

HELIOS Webový portál je efektivní doplněk klasického HELIOS klienta. Jedná se o kolekci webových aplikaci, které plně respektují definovaná přístupová práva k systému a zachovávají aplikační logiku i všechna jeho nastavení.  Díky tomuto nástroji nabízí HELIOS vždy přesně definovaný rozsah agend a procesů na míru každé uživatelské roli, nebo konkrétnímu uživateli, ať už se jedná o Vaše zaměstnance, obchodních partnery, nebo dodavatelé.

Vlastní práce v portálu pak probíhá obdobně jako při přímé práci v systému – uživatel pracuje s přehledem, který může libovolně třídit nebo filtrovat; má k dispozici potřebné funkce i Workflow akce; může zadávat nové záznamy, upravovat je, nebo tisknout šablony. Údaje mohou být zobrazeny i formou grafu nebo kalendáře.

Jaké jsou nejčastěji poptávané oblasti?

  • pro zaměstnance: pracovní cesty, dovolené, žádanky, dokumenty, knihy jízd, interní objednávky, kontaktní jednání …

  • pro externí pracovníky: výkazy práce, přístup k dokumentům, projektové úkoly …

  • pro smluvní partnery a dodavatelé: objednávky a sledování jejich vyřízení, rozpracované zakázky a jejich stavy, dodavatelské řízení …pro manažery: schvalování včetně finanční kontroly, statistiky, analýzy, přehled plnění KPI (Klíčové ukazatele výkonnosti)

Díky responzivnímu rozhraní je možné web klienta používat na mobilu, na tabletu a mobilních zařízeních.