Průmysl 4.0 zcela změní plánování údržby a odstávek

Průmysl 4.0 od základu změní chod výrobních podniků a sekundárně i jejich výrobní programy, průběžnou dobu výroby i délku životního cyklu výrobků. Klíčový dopad na změny ve výrobě bude mít nasazení umělé inteligence a tisíců senzorů do samotných strojů. IoT se stane ve výrobních halách realitou a plánování údržby i odstávek se od základu změní.

Predikce poruch

Predikce poruch byla možná vlastně odjakživa. Teorie spolehlivosti nabízí poměrně robustní matematický aparát a střední dobu mezi poruchami uvádí většina výrobců strojů. Problém je však v tom, že ne všechny stroje se musí řídit poissonovým rozdělením. Průmysl 4.0 vybavuje všechny stroje desítkami až stovkami senzorů, ze kterých umožňuje průběžný sběr dat. Na základě těchto dat lze včas detekovat abnormality a tím i predikovat potřebnou údržbu či potenciální vznik poruchy pro daný konkrétní stroj. Ze statistického modelování se tak stává přesná, na tvrdých datech konkrétního stroje založená predikce. Přesně to již dnes nabízí kupříkladu SCS, specializovaná nadstavba nad výrobní systémy pro Průmysl 4.0.

Automatické plánování údržby

Plánování údržby je v řadě výrobních podniků dneška velice složitým a komplikovaným úkolem. Je potřeba optimálně sladit odstávky strojů, které na sebe navazují, s výrobními plány, dodacími lhůtami i s objednávkami zboží. Dokázat se optimálně rozhodnout není jednoduché. Řada pokročilých ERP systémů jako např. HELIOS Green s tím však dokáže pomoci.

V budoucnu se však plánování údržby a odstávek změní. Díky aplikaci prvků umělé inteligence ve spojení s přesnými daty a predikcemi poruch bude možné provádět odstávky s minimálními dopady na chod výroby a prodloužení výrobního procesu. Neuronové sítě naplněné komplexními modely totiž dokážou při jednom rozhodnutí zohlednit podstatně víc charakteristik, než je schopen pojmout lidský mozek. Na to si však ještě chvíli počkáme.

Automatické změny kapacitních plánů výroby

Nejzásadnějším přínosem Průmyslu 4.0 a nasazení neuronových sítí pak bude schopnost promítnout odstávky a údržby do kapacitních plánů výroby. Málokdy se stává, že je potřeba odstavit stroje klíčové pro celý chod výroby. Obvykle je možné aspoň část výrobních procesů provádět dál. Jen by to vyžadovalo výrobu zdlouhavě přeplánovávat.

Zejména u firem, jejichž výrobní plány kombinují sériovou a kusovou výrobu a zahrnují široké spektrum výrobků, je právě tohle doslova nadlidský úkon. A tak když se provádí údržba a seřizování třeba ultrazvukových svářecích hlav na svářečce plastů, chod celého výrobního procesu se zkrátka pozastaví. Při nasazení umělé inteligence však bude možné změnit plány jednotlivých navazujících pracovišť tak, že budou pracovat na jiných výrobcích nebo provedou údržbu dalších strojů, jejichž porucha už se podle dat ze senzorů blíží.

Vytížení strojů ve výrobě vzroste nad 90 %

Díky těmto změnám se podaří ve výrobě pokořit magickou hranici 90 % vytížení výrobních kapacit, a to dlouhodobě. Takovéto vytížení strojů už přitom nebude spjato s vysokými riziky v případě výpadku, protože nečekané výpadky už se dít zkrátka nebudou. Data ze senzorů a predikce poruch na základě skutečných dat z konkrétních strojů totiž změní dosavadní statistický odhad ve skutečná tvrdá data. To vše bez negativních dopadů na kvalitu výroby. Život manažerů kvality a výrobních ředitelů tak bude ve světě Průmyslu 4.0 mnohem klidnější.