Rozumí jako člověk, mluví jako člověk: Telma AI

Aplikace Telma AI, která je dostupná na cloudové platformě AVAplace, dokáže plně automatizovat komunikaci s firemními zákazníky.

Využívání umělé inteligence (AI) ve všech oborech lidské činnosti zažívá nebývalý boom, který je umožněn rychlým vývojem stále menších a výkonnějších čipů. Nástup nové technologické revoluce založené na prvcích umělé inteligence zásadně promění dosavadní pracovní činnosti, ale i trávení volného času. Stále rozšířenější využívání prvků umělé inteligence a strojového učení samozřejmě zasáhlo i sektor vývoje podnikových informačních systémů.

Jedním ze sektorů, které rovněž zažívají bouřlivý rozvoj, je vývoj stále dokonalejších voicebotů, chatbotů a analytických botů, kteří jsou ideálními pomocníky pro digitalizaci a plnou automatizaci komunikace se zákazníky.

„Při testech kvality nebyli lidé schopni rozlišit originální a umělý hlas,“
Martin Čmejrek ředitel výzkumu MAMA AI

Telma AI bezchybně rozumí všem

Zástupcem prémiového poskytovatele konverzační umělé inteligence je aplikace Telma AI, jež je dostupná také na naší online platformě AVAplace. Aplikace přináší úplně nový rozměr komunikace s klientem.

Voicebot Telma AI dokáže telefonicky kontaktovat všechny zákazníky najednou. Umí bezchybně porozumět a originálními hlasy reprezentuje firmu v rutinních činnostech. „Při testech kvality nebyli lidé schopni rozlišit originální a umělý hlas,“ uvedl ředitel výzkumu MAMA AI Martin Čmejrek.

Zásadní přínos používání aplikace Telma AI spočívá v tom, že snadno vyřídí úkoly, na které nemá nikdo čas ani kapacitu. Aplikace se dokáže přizpůsobit všem věkovým skupinám a při telefonické komunikaci dosahuje vysoké úspěšnosti.

Věcné připomenutí splatnosti faktur

Další funkcí aplikace je připomenutí splatnosti faktur. Telma obvolá klienty, kteří mají faktury těsně před splatností nebo po splatnosti. Moderní voicebot je vždy korektní a věcný. Nehrozí tak negativní nebo nepříjemná interakce s klientem. AI se dotáže také na důvody neuhrazení nebo na předpokládaný termín uhrazení faktury. Odpovědi zaznamenává, takže je možné se k důležitým nebo komplikovaným případům vrátit.

Vlastníte penzion, ordinaci, autoservis nebo restauraci? Telma dokáže s předstihem připomenout plánovanou návštěvu a zjistit, kdy přesně zákazníci dorazí. Umí návštěvu přesunout na jiný čas, případně informovat další klienty na čekací listině.

Aplikaci Telma AI lze využít i pro sběr dat o spokojenosti. Automaticky osloví firemní klienty a dotáže se na spokojenost vyjádřenou na číselné škále, případně zaznamená doplňující odpovědi. Pak je zpracuje do přehledného souboru. Telefonická forma dotazování vykazuje lepší odezvu než e-mailový dotazník.

Hlavní přednosti aplikace Telma AI

  • Mluví jako člověk.
  • Rozumí jako člověk.
  • Učí se jako člověk.
  • Komunikuje jako člověk.
  • Přizpůsobuje se jako člověk.
  • Plně se integruje do technických i prodejních prostředí.
  • Platforma je dostupná v mnoha jazycích.

Ovládání aplikace Telma AI je velice snadné a intuitivní díky přednastaveným šablonám, a není tak nutné mít zvláštní odborné znalosti.

Aplikaci Telma AI vyvíjí společnost MAMA AI, evropská technologická skupina s českým kapitálem, která disponuje silným zázemím a je složena z prvotřídních odborníků na umělou inteligenci, včetně bývalých členů týmů IBM Watson a IBM Research.

Celkově má tým vývojářů 165 let zkušeností s řečí a 125 let s budováním NLP & dialogů. Platforma konverzační AI je postavena právě na nejmodernější technologii NLP (natural language processing), která dává počítačům schopnost interpretovat, upravovat a chápat lidský jazyk.