S digitalizací podniku pomůže ERP systém HELIOS Nephrite

Moderní podnikový informační systém ERP výrazně usnadní digitalizaci ve výrobních firmách. Nejnovější produkt HELIOS Nephrite od firmy Asseco Solutions nabízí rovněž agendu Výroba, která posune podnikání klientů v oblasti průmyslové výroby na novou úroveň. 

Digitalizace průmyslu postupuje v posledních letech závratným tempem a firmy, které chtějí uspět v boji s konkurencí i v následující dekádě, musí neustále zavádět nejmodernější přístupy. Od 90. let se začal prosazovat podnikový informační systém ERP (enterprise resource planning), který je nyní už ve většině větších firem samozřejmostí. Na jeho vývoj se specializuje společnost Asseco Solutions, jež je také lídrem na českém a slovenském trhu. 

ERP systémy prostřednictvím softwaru řídí a integrují veškeré činnosti ve firmě, jako jsou finance a účetnictví, personalistika, výroba a logistika nebo marketing a prodej. Hlavním přínosem ERP je sjednocená celopodniková databáze, zvýšení efektivity a s tím spojená úspora nákladů.

Pro úspěšné HELIOS Nephrite

Asseco Solutions nabízí větším podnikům produkt HELIOS Nephrite, který dokáže intuitivně zefektivnit firemní procesy a umožňuje klientům, aby byli na trhu co nejúspěšnější. Produkt je nabízen od září roku 2020 a už v roce svého uvedení na trh byl vyhodnocen časopisem ComputerWorld jako IT produkt roku. Je postavený přímo na míru českým a slovenským firmám a vznikal na základě zpětné vazby čtyř stovek velkých zákazníků, jako jsou například Vítkovice Cylinders nebo Chirana Injecta. 

Jednou z výhod HELIOS Nephrite je novinka v podobě vestavěné business intelligence a inteligentní automatizované nástroje, které využívají strojové učení a pomáhají eliminovat chyby způsobené lidským faktorem nebo napomáhají při plánování a rozhodování. Samozřejmostí je pokročilá digitalizace firmy včetně zrychlení toků elektronických dokumentů.

HELIOS Nephrite si chválí rovněž firmy a společnosti, které dříve využívaly systém HELIOS Green. Například největší výrobce cukru a lihu v České republice Tereos TTD nebo Pražské služby. Právě migrace u Pražských služeb byla jednou z nejnáročnějších, protože se jedná o širokou škálu činností, jako je svoz odpadu, provoz sběrných dvorů, údržba komunikací, provoz vlastních čerpacích stanic nebo provoz spalovny v Malešicích. 

Agenda Výroba

Zásadní funkcí v HELIOSu je pro výrobní podniky agenda Výroba, která může najít uplatnění rovněž v automotive sektoru. Modul Výroba slouží k technické přípravě výroby, umí vypočítat a sledovat výrobní náklady, eviduje výrobní kroky a dokáže přehledně naplánovat materiálové i kapacitní zajištění požadavků na výrobu. Tento modul je nasazen mimo jiné u společností Brano nebo Brisk Tábor.

Nástroj samozřejmě dokáže reagovat na změny ve vyráběném sortimentu a umí průběžně upravovat množství produkce, případně reaguje na aktuální stav objednávek i specifických přání zákazníků. Modul navíc plně podporuje obchodní procesy a poskytuje rychle a přesně informace o dodacích lhůtách a cenách, monitoruje rozpracovanost a náklady výrobků zadaných do výroby. 

Výrobní ředitel má díky propracovanému nabídkovému řízení už v obchodní fázi konkrétní informace o tom, co se ve výrobě chystá a jaké to má dopady na plán výroby. Tvorba technické přípravy výroby (TPV) je založená na kódech změn s datovou platností a umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace. 

Součástí plánování výroby je vlastní plánovací proces, který využívá některé algoritmy APS řešení, například kombinaci zpětného a dopředného plánování, optimalizaci výrobních a mezioperačních časů a řazení dávek na jednotlivých pracovištích. Evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje či jiných zařízení poskytuje detailní přehled o rozpracovanosti. 

Další funkcionalitou je důkladná analýza, která porovnává plánované a skutečné výrobní náklady. Tím umožňuje odhalit místa, kde jsou překročeny náklady, a místa, kde je možné náklady snížit. Systém je připraven reagovat pružně na neočekávané skutečnosti, jako je například nemoc pracovníka, odstávka stroje nebo realizace urgentní zakázky s nejvyšší prioritou. Jedním z nabízených nástrojů je vizualizace celého výrobního plánu a EDI komunikace.  

Nástroj Výroba je určen pro střední a velké firmy, jež se orientují na kusovou, sériovou, zakázkovou či projektově řízenou výrobu, případně na jejich kombinaci. Modul podporuje komplexní algoritmus logisticko-výrobního plánování – Materiálové plánování anonymní (MRP), Kapacitní plánování (MRP II), Pokročilé plánování (APS).


Přínosy agendy Výroba

 • Integrovaná oblast technické přípravy výroby
 • Podpora rozpočtu nabídek
 • Možnost simulace zákaznické objednávky
 • Jednotná struktura kalkulací a skladových cen
 • Materiálové a kapacitní plánování a jejich
 • simulace
 • Detailní plánování vybrané části výroby – dílenské
 • plánování
 • Grafické zobrazovací nástroje a výstupy
 • Respektuje specifika konkrétní výroby (sériová,
 • zakázková, oborová specifika, ...)
   

Připravované novinky

Na vývoji modulu se neustále pracuje podle připomínek stávajících klientů. Novinky a aktualizace zajišťuje oddělení pro výzkum, vývoj a produktový management. Jedním z úkolů pro vývojáře je zdokonalování analytické metody FMEA (failure mode and effects analysis), která identifikuje místa možného vzniku vad ve výrobě. 

Připravuje se také elektronická verze oblíbeného japonského systému kanban, který je založen na zajištění takzvané štíhlé výroby. Kartičky „kanbany“, které provázejí výrobky během výrobního cyklu, budou elektronizovány. Není bez zajímavosti, že se systémem kanban přišla japonská automobilka Toyota a zavedla systém výroby JIT (Just In Time). Tento systém vymyslel japonský inženýr Taiiči Óno. 

Takzvaný e-kanban využívá v současnosti řada výrobců, eliminují se tím chyby ručního zadávání, případně ztráta kartiček. Hlavní výhoda spočívá v tom, že se elektronické kanbany mohou integrovat do systémů ERP, což umožňuje sledovat poptávku v reálném čase v rámci interní logistiky podniku. Data získaná ze systému lze použít k optimalizaci zásob. Mezi velké mezinárodní firmy, které tento systém využívají, aby zvýšily efektivitu výrobních procesů, patří například americká automobilka Ford Motor Company nebo kanadský výrobce letadel Bombardier.