Sestavy Monitoring hospodaření ÚSC - chybný výpočet pro splátky

Vážení uživatelé systému HELIOS Fenix,

dovolujeme si vás informovat o chybném výpočtu pro splátky v sestavě Monitoring hospodaření ÚSC.

Konkrétně se to týká:

  • Výkaznictví v sestavě 147V Monitoring hospodaření obce (SIMU),
  • Účetnictví v sestavě 63/v1 Závěrečný účet obce, tabulka Monitoring hospodaření ÚSC (záložka Financování).

U těchto sestav zveřejněných 9. 1. 2023 v patchi 9.41.030 a v patchi 9.31.150, je chybný výpočet pro uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (částka má opačné znaménko), a proto jsou chybné částky na řádcích:

  • ř. 8    Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků
  • ř. 13  Dluhová služba celkem
  • ř. 14  Ukazatel Dluhové služby (v %)
  • ř. 15  Krytí dluhové služby

Oprava sestav bude zveřejněná v patchi 9.51.000 a 9.41.080 (plánované 24. 4. 2023), ve verzi 9.31 oprava nebude.

Tým systému HELIOS Fenix.