Simulace termínu dodání? Žádaná funkcionalita pro klienty i obchodníky

Výrobní firmy potřebují okamžité informace pro zákazníky, dokdy danou zakázku dokážou vyrobit. Nová funkcionalita podnikových informačních systémů potěší i obchodní oddělení.

A kdy nám to vyrobíte? Odpověď obchodních zástupců výrobních firem na tento častý dotaz zákazníků mohou být nejisté a váhavé. V síti stovek běžících výrobních zakázek není snadné se natolik orientovat, aby odpověď mohla být rychlá a přesná. Vlivů, které mohou termín zakázky negativně ovlivnit, je mnoho. I proto roste požadavek na podnikové informační systémy, aby dokázaly usnadnit odpověď na termín dodání.

Systém produktů HELIOS od Asseco Solutions stále častěji využívá funkcionalitu, která může odpověď na otázky zákazníků nebo obchodníků významně usnadnit. „S její pomocí je možno termín dodání v informačním systému simulovat, modelovat. Aby mohla tato zajímavá funkcionalita běžet, musí být splněny některé podmínky,“ vysvětlil Jiří Flídr ze společnosti NVSP, která je partnerskou organizací pro ERP systémy HELIOS od Asseco Solutions.

Firma by měla mít k dispozici kompletní technickou přípravu výroby poptávaného výrobku nebo zakázky – kusovník a technologické postupy. Případně se může využít takzvaný představitel, což je podobný výrobek s technickou dokumentací. „Pořídíme kopii dokumentace a největší rozdíly v kusovníku a technologických postupech můžeme editovat,“ doplnil Flídr. Další možností je založit fiktivní (neúplný) výrobek, který ale bude vykazovat vysokou podobnost se zakázkou, kterou zákazník poptává.

Simulace nezasahuje do výrobního plánu

Vlastní nástroj pro simulaci nezasahuje do stávajícího výrobního plánu, nijak ho nemění.  Modelování průběhu výroby se odehrává v „samostatné vrstvě“ plánu, která je umístěna jakoby nad reálný stávající výrobní plán. „Součástí tohoto nástroje bývá i možnost individuálních konfigurací. Můžeme tedy dopředu definovat podmínky, za kterých bude vlastní simulace probíhat, třeba datum, od kterého chceme simulaci spustit. Nemusí to nutně být identický den, ve kterém simulaci spouštíme, i když to bývá častý případ,“ upřesnil Flídr.

Tato funkcionalita je ve výrobním sektoru stále častěji využívána, zejména obchodníky výrobní firmy, protože dostávají silný nástroj pro podporu své obchodní činnosti. Díky ní mohou s vysokou pravděpodobností sdělit zákazníkovi, kdy je možno zakázku vyrobit či posoudit reálnost jeho přání v termínu, který by potřeboval. Minimalizuje se tak obava podepsat smlouvu s pevným termínem dodání zakázky.

Je zřejmé, že efektů pro výrobní firmu spojených s uvedenou funkcionalitou je mnohem více než pouze předpověď termínu dodání.“
Jiří Flídr, společnost NVSP, partner systémů HELIOS od Asseco Solutions

Bonusem této funkcionality je také možnost předvídat procesy nákupu materiálů a vytěžování výrobních technologií. Odpadá tím častá praxe, kdy se slibují termíny zakázek „naslepo“.

Dalším nezanedbatelným plusem simulace termínu dodání je přítomnost technické přípravy výroby budoucí zakázky, ať již na základě podobnosti, nebo prostřednictvím existujícího „představitele“. Tím se vytváří předpoklad pro možnost řádné kalkulace úplných vlastních nákladů zakázky a vytvoření věrohodné základny pro cenová jednání se zákazníkem.

„Je tedy zřejmé, že efektů pro výrobní firmu spojených s uvedenou funkcionalitou je mnohem více než pouze předpověď termínu dodání,“ zdůraznil Jiří Flídr ze společnosti NVSP.