Situace po uzávěrce už nemusí být katastrofální, stačí HELIOS Green!

Období účetní závěrky je nejen ve velkých společnostech obdobím plným stresu a práce často dlouho do noci. To vše obvykle v již tak hektickém předvánočním období. Vše může být ještě o to náročnější, musí-li firma své mateřské společnosti odeslat všechna data a reporty již začátkem ledna, dlouho před datem legislativní závěrky. A proto přináší HELIOS Green pouzávěrkové operace!

Když uzávěrka pospíchá

Firmy, které jsou součástí nadnárodních korporací, potřebují pro účely vnitřního vykazování a reportingu mateřské společnosti uzavřít účetní období obvykle brzy na začátku ledna. Je to proto, aby mateřská firma stihla včas připravit konsolidovanou účetní závěrku, případně dokumenty pro burzu a akcionáře.

Tyto společnosti však zároveň potřebují dál účtovat a zpracovávat majetkové pohyby v takto uzavřeném období kvůli dodržení legislativních povinností. Jde o účetní případy, které reálně nastanou v novém roce, dle české a slovenské legislativy ale spadají do období minulého, a je tedy třeba o nich do minulého období účtovat.

Daňová legislativa versus interní předpisy

To vyvolává střet mezi interními předpisy a potřebami, které jsou dány potřebou přípravy konsolidované účetní závěrky a materiálů pro akcionáře, a místní daňové legislativy, pro kterou celé období končí obvykle roční účetní závěrkou a podáním daňového přiznání v březnu nebo červnu.

Tyto „pouzávěrkové operace“ nebo také „operace 13. období“ je proto nutno ještě účtovat do tuzemských účetních okruhů do minulého roku, ale přitom pro účely interního vykazování je vykazovat, jako kdyby se již jednalo o případy roku nového. V majetku je potřeba mít možnost majetek do již uzavřeného období zařadit, vyřadit ho z něj nebo pozastavit odpisy.

Co umí pouzávěrkové operace

HELIOS Green nabízí v této oblasti celou řadu důležitých funkcionalit. Díky pouzávěrkovým operacím můžete odlišit účetní operace, které proběhly až po reportování hospodářského výsledku, i snadno sestavit účetní výstupy, které jsou o ně očištěné. Dále můžete zařazovat či vyřazovat majetek v již uzavřeném účetním období a v uzavřeném období také daňově optimalizovat odpisy.

Pouzávěrkové operace vám tak umožní dodržet legislativní povinnosti současně s včasným reportingem mateřské společnosti, který nebude pouzávěrkovými operacemi ovlivněn. Všechny tyto účetní operace budete moci jednoduše identifikovat, budete moci snadno vytvářet účetní výstupy (ne)obsahující tyto operace, realizovat vybrané majetkové pohyby bez nutnosti rušení uzávěrek a daňově optimalizovat bez nutnosti zpoždění v daňové oblasti. Navíc tak výrazně snížíte časovou náročnost provádění pouzávěrkových operací i riziko zanesení chyb.