Sledujte v HELIOSU celkovou efektivitu zařízení

Efektivita využívání výrobních zařízení je jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro všechny výrobní podniky. Nemalé pořizovací náklady, případně leasing na jednotlivé stroje se totiž promítají do cenových kalkulací, zejména u zakázkové výroby, a zásadním způsobem ovlivňují jak koncovou cenu pro zákazníka, tak profitabilitu firmy. Nyní můžete všechno sledovat přímo z HELIOSU!

Výrobní náklady pod vaší kontrolou

Snad každá výrobní firma by chtěla vědět, jak efektivně funguje její výrobní zařízení, kolik procent času stroj během pracovní doby využívá, zdali pra­covníci dodržu­jí stanovené normy nebo zda nevyrábí příliš velké množství zmetků. Všechny tyto důležité ukazatele lze nyní sledovat v reálném čase na jednom místě, přímo v našem systému HELIOS. 

Stačí „jen“ správně evidovat operace  

Tak jako u všeho ve výrobní části ERP systémů, i pro výpočet ukazatele celkové efektivity zařízení (overall equipment effectiveness – OEE) jsou nutná přesná data o evidenci jednotlivých výrobních kroků přímo v modulu Výroba. V HELIOSU ve výrobě je velmi snadné je získat, protože náš systém podporuje evidenci výrobních procesů prostřednictvím čárových kódů i RFID a profesionálních průmyslových terminálů.

Jak na OEE

Výpočet OEE je dán vynásobením tří ukazatelů: využitelnosti, výkonnosti a kvality výroby. To umožňuje sledovat nejen celkovou efektivitu výroby, ale také to, který z výše uvedených ukazatelů má na celkovou efektivitu největší vliv. Sledování efektivity přitom neprobíhá jen na úrovni stroje, ale i na úrovni jednotlivých výrobních operací. Díky tomu se na problematiku efektivity strojů můžeme dívat z pohledu jak ukazatelů, tak i jednotlivých pro­duktů, nebo dokonce výkonu za­městnanců. To následně umožňuje vedení společnosti například lépe rozhodovat o složení portfolia produktů i o dalším směřování výrobního programu.

Důležité informace z výroby v jednom přehledu   

Další výhodou sledování ukazatele OEE přímo v HELIOSU je fakt, že všechny potřebné informace lze sledovat na denní bázi, a to na jediné obrazovce, respektive v jednom sdruženém pohledu. Díky tomu je zajištěna maximální přehlednost a u nových strojů či výrobků lze také ihned získat potřebné informace například pro přípravu dalších cenových nabídek.

Pro získání ukazatelů za jednotlivá období lze data zobrazit přímo v kontingenční tabulce vytvořené v HELIOSU anebo je vyexportovat do Excelu. V nejbližší době chystáme také zobrazení grafů a tabulek vykazování ukazatele OEE v našem vestavěném nástroji pro business inteligence. Těšit se můžete i na vylepšení o procentuální zobrazení celkové efektivity každého stroje.  

Zajímá vás víc? Zveme vás na bezplatný webinář, který se bude konat 23.6.2020 a přihlásit se na něj můžete zde: https://www.helios.eu/…il/23914957/