Spisku od společnosti Asseco Solutions čeká atestace, stejně jako ostatní elektronické systémy spisových služeb

Po mnoha debatách je situace ohledně atestací elektronických systémů spisových služeb konečně více ujasněná, ale určitě ještě nejsme u konce. Ministerstvo vnitra určilo Českou agenturu pro standardizaci jako atestační středisko, kde bylo vytvořeno nové oddělení atestací elektronických spisových služeb vedené Ing. Petrem Stieglerem.

Jaká jsou hlavní kritéria pro atestaci a co můžeme očekávat v budoucnu?

Všichni dodavatelé eSSL se musí připravit na atestaci svých produktů, tedy posouzení souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Atestace eSSL zajišťuje Česká agentura pro standardizaci (ČAS), která je určena ministerstvem vnitra jako atestační středisko. Atestuje se samotný elektronický systém, nikoliv veřejnoprávní původce.

Atestace bude zpoplatněna, což může být překážkou pro menší subjekty. Dá se předpokládat, že kdo si atestovanou spisovou službu nepořídí včas a bude čekat do příštího roku, tomu se pořizovací cena navýší o cenu atestace, která bude od 1. července 2024 pro původce eSSL povinná a je zpoplatněna nemalou částkou.

Důležité termíny v procesu atestací jsou:

  • 1. července 2023, kdy ČAS spustí příjem prvních objednávek na atestace;
  • 1. července 2024, kdy se zakazuje nabízet nebo dodávat veřejnoprávním původcům eSSL, které nesplňuje požadavky zákona, vyhlášky a národního standardu;
  • 1. ledna 2026, kdy musí všichni veřejnoprávní původci využívat pouze atestované eSSL.

Proces atestace začíná objednávkou, kde atestační středisko, tedy ministerstvo vnitra nebo jím určená právnická osoba, ověřuje soulad s požadavky zákona na základě transparentních a veřejných testovacích scénářů s jasným a doložitelným výsledkem. Poté je provedena atestace vyškolenými testery na testovací platformě ČAS. Platnost realizované atestace bude dva roky, v případě změny požadavků podle zákona maximálně jeden rok od provedených změn.

Naše spisová služba Spiska je moderní řešení pro komplexní správu dokumentů. Spiska se na atestaci aktivně připravuje, abychom mohli zákazníkům garantovat, že odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů. Navíc jsme u zdroje, protože jsme členy pracovní skupiny spisové služby při ICT Unii, která se zabývá komplexní problematikou spisové služby.

Podrobnosti k průběhu atestací jsou na stránkách egovernment.cz ZDE nebo na stránkách ministerstva vnitra ZDE.