Společnost KOMA MODULAR dlouhodobě spoléhá na HELIOS iNuvio

Firma z Vizovic, která vyrábí prefabrikáty a realizuje modulární výstavbu, už dlouhá léta věří informačním podnikovým systémům řady HELIOS. HELIOS iNuvio používá už od roku 2003.

„Každodenně v HELIOS iNuvio zjišťuji stav zakázek, připravuji podklady pro plánování výroby a exportuji data pro simulační software. Také poskytuji podporu ostatním uživatelům pro používání HELIOSu, případně zpracovávám zadání pro uživatelské úpravy,“ vysvětlil Ing. Luděk Ohnoutek, manažer procesů v KOMA MODULAR, jak se žije s ERP systémem od Asseco Solutions.

Implementace probíhala na konci roku 2002. „Po analýze a školení klíčových uživatelů se na konci roku provedl import dat z účetního softwaru, který se do té doby používal. Jako první útvary začaly HELIOS používat účtárna a sklady. Do konce března jsme v HELIOSU zavedli evidenci zakázek a zpracování nabídek, které byly do té doby vytvářeny v Excelu,“ popsal první kroky s HELIOS iNuvio Ohnoutek.

V následujících letech postupně přibývaly i další moduly, jako je Technická příprava výroby nebo Řízení výroby. Nakonec společnost začala využívat zbylé moduly, a to Majetek, Personalistiku, Servis, Celní případy, Intrastat a QMS.

Informační systém se rychle zaplatil

„Přínos zavedení informačního systému HELIOS iNuvio považuji za velmi vysoký. Po tři čtvrtě roce provozu prohlásil náš pan majitel, že se nám tento informační systém již zaplatil,“ ocenil pozitivní dopady po implementaci Ing. Luděk Ohnoutek. Systém totiž firemní procesy standardizuje a zpřehledňuje.

Dalším benefitem je také to, že si každý uživatel v iNuviu najde údaje, které potřebuje pro svou práci. Slouží rovněž ke kontrole procesů, jako je průchod zakázky firmou. Poskytuje přehled o aktuálním stavu zpracování zakázky a plnění termínů. „V HELIOSU máme také zpracováno velké množství uživatelských rozšíření od firmy ASG solutions,“ dodal k přínosům pro firmu.

Moduly pro výrobu se využívají naplno

Ve společnosti KOMA MODULAR využívají téměř všechny moduly HELIOS iNuvio. Ing. Ohnoutek vyzdvihuje zejména moduly Technická příprava výroby a Řízení výroby, které jsou zpracovány na velmi vysoké úrovni.

Reakce zaměstnanců na ERP systém jsou veskrze pozitivní. Zejména zaměstnanci provozních útvarů si práci bez něj už neumí představit. „Pokud bych měl hodnotit za celou firmu, pak fungování firmy s 280 zaměstnanci bez HELIOS iNuvio považuji za nemožné. Při tak vysokém počtu uživatelů se nám občas projevují problémy s kolizí některých sestav, takže pracujeme na jejich optimalizaci,“ popsal zkušenosti s fungováním produktu od Asseco Solutions manažer procesů v KOMA MODULAR Ing. Luděk Ohnoutek.

A plány do budoucna v souvislosti s využíváním HELIOS iNuvio? „V současné době jsme HELIOS doplnili automatizovaným sběrem informací o poloze modulů na výrobní lince. Do budoucna chceme HELIOS iNuvio používat jako zdroj dat pro plánování pomocí simulačního softwaru Plant Simulation. V neposlední řadě plánujeme vytvoření firemního webového portálu se zobrazováním informací pro řízení výroby, které se rovněž budou čerpat z informačního systému HELIOS,“ uzavřel Ohnoutek.


Důraz na kvalitu a vývoj

Společnost KOMA MODULAR s.r.o. vznikla v roce 1992 ve Vizovicích. V současnosti má 280 zaměstnanců a je na trhu lídrem v oblasti modulární výstavby. Zaměřuje se na modulární výstavbu na míru pro B2B sektor (administrativní budovy, školské stavby, nemocnice, lyžařská centra, kavárny atd.). Soustřeďuje se na stavby vysokého standardu s důrazem na kvalitu a design.

Jako první postavila v České republice v roce 2007 modulární mateřskou školku, v roce 2020 to byl první modulární nemocniční pavilon v Karviné a v roce 2022 první modulární letiště na světě v africkém Senegalu. Důraz na vývoj a inovace vedl k tomu, že společnost vybudovala vývojové a inovační centrum modularity, ve kterém vyvíjí nové produkty. Zaměřuje se na speciální projekty a využití nových materiálů.