Technické služby města Pelhřimova využívají HELIOS Nephrite

Managementu i pracovníkům Technických služeb města Pelhřimova, kteří zajišťují odpadové hospodářství a čistotu města nebo správu městského majetku, pomáhá od minulého roku podnikový informační systém HELIOS Nephrite.

Nový systém nám svými vlastnostmi a robustní architekturou otevřel cestu rozvoje zejména v oblasti komplexnosti a průkaznosti informací o realizovaných pracích a službách včetně jejich nákladů. Dalšími důvody naší volby byly zejména modulární otevřenost a použitá moderní technologie Microsoft.NET,“ vysvětlila důvody rozhodnutí o přechodu na špičkový produkt od společnosti Asseco Solutions Ing. Eva Hamrlová, ředitelka organizace Technické služby města Pelhřimova (TSMP).

Moderní podnikový informační systém umožňuje také nově prezentovat informace o vykonaných činnostech vůči zřizovateli a také vůči veřejnosti, dodala.

O volbě HELIOS Nephrite rozhodly kladné reference i funkční požadavky

Vedoucí ekonomického úseku TSMP Romana Kohoutová doplnila, že o výběru systému HELIOS Nephrite rozhodly nejen kladné reference ostatních zákazníků, ale hlavně funkční požadavky v oblasti ekonomiky a automatizace tvorby státních účetních výkazů včetně výkazu PAP. Proces implementace měla na starosti firma Koncept Hradec Králové.

Technické služby města Pelhřimova, p. o., zajišťují veškeré činnosti související s odpadovým hospodářstvím, s čistotou a rozvojem města, ale také se správou majetku svěřeného městu.

Veškeré práce a služby poskytované podle zřizovací listiny organizace jsou evidenčně realizovány na základě zakázek a provedené práce a služby jsou také podle těchto zakázek podrobně sledovány. Organizace s takto pestrou a obsáhlou činností se neobejde bez pomoci výkonného ERP systému.

Cíl: Odstranit roztříštěnost používaných informačních systémů

Výběrové řízení mělo za cíl odstranit roztříštěnost dosud používaných informačních systémů a propojit provozní evidenci s ekonomikou organizace. Dalším požadavkem bylo vytvoření prostoru pro nastavení schvalovacích procesů s cílem opustit analogové dokumenty.

Vyhrálo řešení, které nabídla společnost Koncept Hradec Králové, s. r. o. To bylo vytvořeno přímo na základě specifických požadavků pro technické služby na platformě HELIOS Nephrite. Implementace systému a import dat probíhaly mezi zářím 2021 a začátkem roku 2022. Po více než roce používání systému lze říci, že vedení TSMP je s produktem Asseco Solutions plně spokojeno.

„Největší přínos vidím v tom, že máme jednotný systém, který žije s námi a nenutí nás hledat vedlejší řešení nebo speciální programové komponenty, které by bylo třeba na něj napojovat,“ zdůraznila Ing. Eva Hamrlová.

Systém má navíc potenciál přidávat v následujících letech další funkcionality podle požadavků TSMP a také umožní plnou digitalizaci podle národního standardu pro spisovou službu.

Přínosy systému HELIOS Nephrite

 • Rozšíření informačního systému na všechny útvary organizace – modul Provoz
 • Průkazná auditovatelná alokace nákladů v oblasti hospodaření s odpady, při rozúčtování společných nákladů na útvary a zakázky
 • Průkazná evidence prací a služeb vykonaných na objednávkách, včetně ZÚK
 • Urychlení kontrolních mechanismů a zkrácení času měsíčních uzávěrek
 • Zavedení uzávěrek provozních evidencí mělo zásadní význam pro zkvalitnění sledovaných údajů
 • Spuštění elektronické výměny dokumentů s dodavateli a odběrateli
 • Zajištění elektronické komunikace s orgány státní správy, zejména v oblasti tvorby legislativou předepsaných výkazů, včetně přípravy pro tvorbu, kontroly a předání PAP výkazu
 • Zefektivnění procesů ve skladové oblasti včetně podpory pro průkazné odpočty DPH při hospodářské činnosti
 • Auditování všech uživatelských aktivit v systému
 • Úzká vazba mezi provozními evidencemi a ekonomikou, použití společného modelu účetních dimenzí v celém systému
 • Zefektivnění evidence docházky jako podkladu pro zpracování mezd
 • Nová koncepce reportingu nad jednotným modelem provozních e ekonomických dat s využitím jednotného modelu účetních dimenzí

Jaké hlavní funkcionality systému HELIOS Nephrite Technické služby města Pelhřimova používají

 • Doprava
 • Údržba a čištění komunikací, údržba zeleně
 • Zimní údržba komunikací
 • Provozní výkazy
 • Smlouvy na odpady
 • Hřbitovní agenda
 • Personální evidence a výkazy práce
 • Přeúčtování režií