Tiskové matriční vzory pro osoby, jejichž rodiče jsou téhož pohlaví

Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky reaguje na judikaturu ve věci matričních aspektů rodičovství osob téhož pohlaví, čemuž je třeba přizpůsobit vzory matričních tiskopisů.

Hlavní změnou je zavedení nového tiskopisu rodného listu pro osoby, jejichž rodiče jsou téhož pohlaví, a tedy označení otec a matka neodpovídá skutečnosti. Podoba rodného listu vydávaného v ostatních případech zůstane nezměněna a bude i nadále používat rubriky otec a matka.

Od 1. července 2023 jsme zavedli nový vzor rodného listu (č. 23) pro případy stejnopohlavních rodičů, a upravujeme stávající vzory (č. 5, 6, 17, 19, 22).

Petr Holý, architekt IS