Trend současných ERP systémů: Business Intelligence

Jedním z nejsilnějších trendů v současném vývoji podnikových informačních systémů jsou nástroje Business Intelligence (BI). Proč popularita BI mezi firmami stále roste, vysvětlil Miroslav Hlaváč, vedoucí obchodních týmů pro oblasti ENT, Cloud & BI ve společnosti Asseco Solutions.

O pomocníkovi v podobě nástrojů business intelligence je v poslední době stále více slyšet. Koncept BI je založen na sbírání a vyhodnocování dat, která má firma k dispozici. Tyto nástroje pomáhají rozkrýt vztahy mezi čísly, které jsou uložené ve firemních informačních systémech a dalších datových zdrojích, přitom na první pohled není zřejmá jejich souvislost, popsal hlavní funkci BI Miroslav Hlaváč.

Nový datový kontext má pomáhat manažerům nebo vedoucím pracovníkům při rozhodování a přinést další přidanou hodnotu ve firmách, jako je zvýšení tržeb, snížení stavu skladových zásob nebo zefektivnění výroby.

„Business intelligence je nemilosrdná, žádný sentiment, žádné osobní sympatie či antipatie, jen tvrdá data. Přínosem může být jak pro úspěšné firmy, kterým se aktuálně daří – zde dokáže zvyšovat efektivitu či ziskovost –, tak i ve firmách, které nejsou v nejlepší ekonomické kondici. Těm dokáže pomoci identifikovat problémové oblasti a následně predikovat budoucí vývoj na základě historických dat,“

Miroslav Hlaváč, vedoucí obchodních týmů pro oblasti ENT, Cloud & BI

Mocná grafická vizualizace

Aby se dala podniková data nově a efektivněji využít, je ideální si najmout konzultanta nebo jiného odborníka, který chápe, co zobrazovaná data znamenají. Moderní nástroje BI dokážou nové vztahy souhrnně graficky vizualizovat, aby byly co nejpřehlednější.

„Business intelligence je nemilosrdná, žádný sentiment, žádné osobní sympatie či antipatie, jen tvrdá data. Přínosem může být jak pro úspěšné firmy, kterým se aktuálně daří – zde dokáže zvyšovat efektivitu či ziskovost –, tak i ve firmách, které nejsou v nejlepší ekonomické kondici. Těm dokáže pomoci identifikovat problémové oblasti a následně predikovat budoucí vývoj na základě historických dat,“ dodal k využití trendového nástroje BI Hlaváč.

Právě otevřené ERP systémy produktové řady HELIOS z dílny Asseco Solutions jsou pro moderní BI výborným partnerem a spolupracovníkem. Využívají data předpřipravená v datových kostkách, nad kterými se tvoří samotné reporty. Umí zpracovávat také externí datové kostky a pak je přímo zobrazovat v reportovacích modulech.

Predikce budoucího vývoje

Hlavním přínosem není „pouze“ hodnocení minulosti, ale predikce budoucího vývoje. Na základě firemních historických dat lze modelovat budoucí scénáře vývoje a díky tomu se lépe připravit na následující období. Například změnit firemní nebo obchodní strategii.

Čím více dat má vybraná společnost k dispozici, tím méně mohou být informace přehledné, a proto je v takovém případě využívání BI nejvhodnější. Přehledný reporting šetří hodiny strávené ruční přípravou analýzy firemních dat.

„Díky BI máme přehled o výsledcích všech našich společností a veškerá data vidíme souhrnně v jednom přehledu. Reporty v BI mi šetří desítky hodin práce měsíčně, které jsem dříve trávila ruční přípravou reportů,“ pochvaluje si nový nástroj Šárka Pazderová, hlavní účetní Global Accounting Services.

Kromě přehlednosti je dalším benefitem business intelligence interaktivita. „Mít neustálý přehled o plnění obchodního plánu na aktuální kvartál, dostupný jediným pohledem, je pro obchodního manažera důležité. Ještě cennější je možnost po jednom kliknutí na graf zjistit, kteří obchodníci, které regiony nebo které produkty se za plněním plánu skrývají,“ přiblížil na konkrétním příkladu možnosti BI Miroslav Hlaváč. Moderní podnikové informační systémy totiž dokážou tyto reporty generovat automaticky, už na základě předpřipravených pravidel. Nadstavbové nástroje přidají požadovanou interaktivitu.
 

Konec zkreslení a chybných interpretací dat

Zásadním přínosem, zejména pro větší firmy, je vytvoření takzvané jedné pravdy (single point of truth). Veškerá data, se kterými manažeři pracují, jsou totiž na jednom místě a všechny analýzy a reporty vycházejí ze stejné datové základny. Tím se eliminuje možnost zkreslení nebo chybné interpretace.

„Firma i uživatelé BI mají jistotu, že pracují s reálnými daty, která nelze zpochybnit,“ zdůraznil Hlaváč. Rozhodování na základě tvrdých dat výrazně zlepšuje efektivitu řízení, i proto je BI nepostradatelným a silným pomocníkem každého moderního manažera.

Proč využívat Business Intelligence

  • Plnohodnotný BI nástroj. Revoluční řešení pro reporting získáte přímo jako součást informačního systému, s možností přístupu kdykoliv a odkudkoliv přes internet.
  • Jednoduché ovládání. Díky přehlednému dashboardu máte rychlý přístup ke sledování nejdůležitějších oblastí pro řízení firmy (finance, likvidita, sklady, výroba).
  • Reporty pod kontrolou. Můžete využít pokročilé BI funkce k analýze svých dat, vytvářet strukturu, obsah a formát reportů a nad nimi pak definovat vlastní pohledy.
  • Sdílení a bezpečnost. Snadné řízení přístupových práv vám dovolí nastavit přesně role, sdílet reporty mezi kolegy a ochránit citlivá data před zneužitím.
  • Pro malou i velkou firmu. Nástroj se pružně přizpůsobí požadavkům menší firmy, ale i potřebám mezinárodní korporace či skupiny firem.
  • Kompletní reporting. Pokrývá celý reportovací cyklus od sběru dat přes uložení a zpracování v datovém skladu až po jednotnou a ucelenou prezentaci uživatelům.