Trendy v digitalizaci veřejné správy

Modernizace veřejných institucí jde ruku v ruce s digitalizací celé veřejné správy, jejímž hlavním cílem je poskytovat lepší a efektivnější služby občanům.

Jaké jsou hlavní trendy v digitalizaci veřejné správy, jež má být co nejvíce otevřená a vstřícná při poskytování služeb občanům? Digitalizace směřuje k co největší integraci, tedy propojenosti různých systémů, důrazu na elektronickou komunikaci, bezpapírovou finanční kontrolu a využívání manažerských informačních systémů.

I proto společnost Asseco Solutions nabízí stále většímu počtu měst a organizací ve veřejné správě řešení ve formě produktu HELIOS Pantheon, který je navržen tak, aby se dokázal přizpůsobit požadavkům a potřebám konkrétního zákazníka. Jeho velkou předností je schopnost integrace s dalšími systémy, jako je elektronická spisová služba (eSSL), jež zjednodušuje komunikaci mezi uživateli a zrychluje procesy u subjektů veřejné správy.

E-government a online služby

Jedním ze základních úkolů veřejné správy je poskytování online služeb běžným občanům i podnikatelům. To zahrnuje elektronickou identifikaci, elektronické podávání žádostí a formulářů, možnost online plateb. Dalším z trendů je poskytování otevřených dat vlády a dalších úřadů pro veřejnost. To umožňuje, aby občané, vývojáři i firmy vytvářeli na základě těchto dat nové aplikace, analýzy a služby.

Moderní digitalizace také znamená větší uplatnění prvků umělé inteligence (AI) a pokročilou analýzu dat, jež dokážou dále zvýšit efektivitu veřejné správy díky předpovídání trendů a personalizaci služeb. Automatizace umožňuje rychlejší zpracovávání agendy veřejných institucí a efektivnější využívání lidských zdrojů.

Petra Zárubová

vedoucí týmu HELIOS pro veřejnou správu

HELIOS Pantheon je vybaven nástroji pro finanční kontrolu a chytrými manažerskými pohledy, což umožňuje vedoucím pracovníkům provádět informovaná rozhodnutí a lépe pracovat s efektivitou práce.“

Kybernetická bezpečnost

S rozšiřováním digitalizace ve veřejné správě souvisí i vyšší nároky na kybernetickou bezpečnost. Veřejné instituce musí být aktivní při zajišťování svých dat před kybernetickými hrozbami. To znamená i stále vyšší nároky na vzdělávání a rozvíjení digitální gramotnosti zaměstnanců ve veřejné správě. Dalším úkolem pro subjekty veřejné správy je samozřejmě ochrana soukromí a dodržování nařízení GDPR.

Stále rozšířenějším konceptem ve veřejné správě je internet věcí (IoT) a rozvoj chytrých měst. Veřejné instituce častěji používají senzory a technologie IoT k monitoringu a zlepšování služeb zejména v dopravě, energetice a bezpečnosti.

HELIOS Pantheon dokáže splnit nejnovější nároky pro digitalizaci veřejné správy. Kromě efektivity se jedná o schopnost rychle reagovat na potřeby občanů v různých životních situacích. „HELIOS Pantheon je vybaven nástroji pro finanční kontrolu a chytrými manažerskými pohledy, což umožňuje vedoucím pracovníkům provádět informovaná rozhodnutí a lépe pracovat s efektivitou práce,“ zdůraznila vedoucí týmu HELIOS pro veřejnou správu Petra Zárubová.

HELIOS Pantheon umí propojit potřeby a požadavky zákazníka s nejnovějšími technologickými trendy. To je také hlavním předpokladem pro úspěšnou digitalizaci veřejné správy, jež má být efektivní, rychlá a snadno dostupná.