Ukončení vybraných služeb ISZR - ROS, RÚIAN a kompozitních služeb AISC k 31.12.2022

Milí uživatelé,

k 31.12.2022 končí možnost využití některých vybraných služeb ISZR – ROS, RÚIAN a kompozitních služeb AISC a jsou nahrazeny službami novými. V naší komponentě pro základní registry – KZR ve verzi 9.41 (která vyjde v listopadu) již počítáme s ukončením platnosti některých služeb a jejich nahrazení službami novými. Zapracovány jsou nové služby ZR (E256, E259, E258, E249a, E250a), které nahrazují služby ZR, které od 1.1.2023 nebudou funkční (E20, E22, E29, E34a, E35a). Jiné ukončené služby v našem KZR nepoužíváme (tedy nevoláme, nepoužíváme ani služby E162 a E163, ke kterým přišel dopis ze Správy základních registrů do DS).

Podrobnosti a seznam všech ukončených službách najdete na stránkách Správy základních registrů.

Změny vyjdou pro KZR i  ve verzi 9.31.

Přeji vám příjemný den

Pavlína Burianová

Metodická podpora HELIOS Fenix