V Praze se už podeváté setkali uživatelé informačního systému HELIOS Automotive

Společnost INFO NOVA uspořádala ve středu 20. října 2021 už IX. setkání dealerů - významných prodejců automobilů, silničních, stavebních a zemědělských strojů, velkých servisů, půjčoven a dalších společností z branže Automotive. V konferenčním centru hotelu Aquapalace Praha se sešlo více než 50 ředitelů, manažerů, klíčových uživatelů a IT administrátorů z celé republiky, a to nejen z firem provozujících tento systém, ale i potenciálních zájemců o dodávku a implementaci informačního systému HELIOS Automotive.  

Jako tradičně byl program setkání zaměřen na novinky v systému HELIOS Automotive, a to jak v ERP systému nebo v oblasti Lidských zdrojů, tak ve specializovaných oblastech, jako jsou prodej nových vozů, autobazar či autoservis. V úvodu byl představen nový produkt – informační systém HELIOS Nephrite. Značná pozornost byla věnována i možnostem využití novinky v oblasti mobilních technologií - HELIOS Card. Účastníci byli rovněž informováni o aktuálním stavu a perspektivách vývoje rozhraní na externí systémy a o předpokládaném rozvoji systému HELIOS Nephrite v dalším období.

Na setkání byli přítomni i zástupci dovozců automobilů, společnosti Asseco Solutions a další významní hosté. Hlavním partnerem setkání byla akciová společnost Asseco Solutions, mediálními partnery akce byly opět vydavatelství IDG a časopis Business Car. Na setkání se prezentovali svými řešeními také společnosti Czech Kiosk, Nubeo Technologies a ČMIS.

Účastníci vysoce ohodnotili obsah, přínos i organizaci setkání, zdůraznili potřebu takovýchto workshopů a vyjádřili přání pokračovat v této tradici.

O společnosti INFO NOVA:

INFO NOVA, s.r.o., poskytovatel komplexních služeb v oboru ICT, autorizovaný vývojový, implementační a obchodní GOLD partner HELIOS je autorem branžového řešení pro velké a střední prodejce aut a autoservisy nabízeného jako integrovaný firemní informační systém pod názvem HELIOS Automotive. Tento systém zásadně rozšiřuje možnosti využívání českého informačního systému HELIOS Nephrite, vyvinutého a dále rozvíjeného společností Asseco Solutions, ve firmách z „automobilové“ branže a je podporován i výrobci a dovozci.

Společnost INFO NOVA se zaměřuje na návrhy a řešení informačního prostředí ve firmách s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich efektivní řízení. Na bázi informačního systému HELIOS Nephrite a produktů společnosti Microsoft vytváří systémová řešení, která umožňují zracionalizovat tok veškerých informací ve firmě, integrovat je do jediného informačního systému společnosti. Všechny tyto nabízené činnosti jsou završeny systémovou integrací, v rámci které realizuje INFO NOVA ve spolupráci s dalšími specializovanými subdodavateli celý proces zavedení celopodnikového informačního systému HELIOS Nephrite, plně odpovídajícího konkrétním potřebám zákazníka.

Předmětem činnosti společnosti INFO NOVA je v souhrnu:

  • komplexní uspokojování potřeb zákazníků v oblastech budování, rozvoje a efektivního využívání informačních technologií, zejména celopodnikových ekonomických informačních systémů.
  • implementace informačních systémů, vedení projektů, vývoj software, komplexní dodávky software a hardware, systémová integrace,
  • konzultace, servisní a poradenské služby.