Rozpočet 2023 a jeho příprava od A do Z

06. 12. 2022 , 09:00 - 10:30

Rozpočet 2023 a jeho příprava od A do Z

Školení je zaměřené především na přípravu rozpočtu pro následující rok, jak je možné dostat rozpočet z přípravy do schváleného rozpočtu před roční uzávěrkou, případně jeho opravy. Cílem je ukázka přípravy rozpočtu pro rok 2023, výhledy rozpočtu a přípravu změn rozpočtu.Školení je určené:všem, kteří chtějí začít aktivně využívat modul Rozpočet a plnění rozpočtu,těm, kteří používají tento modul a chtějí se dovědět o dalších možnostech využití.

Cena:

992 Kč bez DPH

1 200 Kč s DPH

Obsah

      Legislativní zdroje:
  • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb. 
  • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
       Co školením získáte?
  • Uvidíte, jak pracovat s variantami rozpočtu při přípravě rozpočtu roku následujícího
  • Naučíte se, jak opravit chyby v již převedeném rozpočtu
  • Poznáte, jak pracovat s výhledem rozpočtu
  • Upevníte znalosti procesu návrhu rozpočtového opatření a po schválení převedení do schváleného rozpočtového opatření
  • Uvidíte, jak si můžete nadefinovat sestavy plnění rozpočtuDalší informace k registraci