HELIOS iNuvio pro profesionální práci s laserovými technologiemi

Jak zajistit hi-tech „plechařinu“? Pomocí chytrého softwaru

Kooperace v oblasti komplexního zpracování plechu, do které spadá řada různých strojírenských technologií, nabízí již od roku 1991 svým zákazníkům olomoucká společnost Laser-Tech.

Při aplikaci těchto technologií ve výrobě společnost využívá svých mnohaletých zkušeností a know-how, které postupně získala za dobu své působnosti.  

Pro svůj úspěch na trhu využívá již více než rok také informační systém HELIOS iNuvio z produkce Asseco Solutions.

Firma Laser-Tech se specializuje na zakázkovou výrobu a vlastní výrobek prozatím nemá. Aby mohla co nejlépe uspokojit potřeby a přání svých zákazníků, je vybavena pro komplexní zpracování plechu vynikajícím strojním vybavením.

To zahrnuje technologie: Laserové řezání kovových materiálů, strojní broušení povrchu, strojní srážení hran a omílání laserových výpalků, robotické ohraňovaní a CNC ohraňování, robotické svařování MIG/MAG a svařování MIG/MAG a TIG, lisování a navařování různých druhů svorníků, vrtání, zahlubování, závitování a vystružování, identifikaci výrobků laserovým popisem či pneumatickým mikroúderem, ruční tryskání, dále je společnost vybavena 3D měřícím ramenem pro kontrolu výrobků.

Další technologie jako je například soustružení, frézování, strojní tryskání, a hlavně různé druhy povrchových úprav jako je galvanické zinkování vč. utěsnění chromáty, žárové zinkování, kataforézu, komaxit různých odstínů RAL atd. kooperují u prověřených dodavatelů.

„Svou specializovanou nabídku služeb, počet zaměstnanců a strojní vybavení stále rozšiřujeme, abychom byli schopni plnit široké spektrum požadavků od zákazníků."
Bc. Ivana Tichá jednatelka společnosti

„Pro nosnou technologii laserového řezání a technologii CNC ohraňování jsou v naší společnosti v současné době instalovány a používány stroje od firmy Trumpf,“ doplňuje ji RNDr. Jaroslav Grézl, jednatel téže společnosti. „Konkrétně jsou to tři laserové řezací komplexy TruLaser 5030 fiber s šest kW laserem, TruLaser 5030 fiber s pět kW laserem a TruLaser 5030 classic s pět kW CO2 laserem. Všechny laserové komplexy mají širokou škálu využití. Ohraňování plechů je realizováno na čtyřech CNC ohraňovacích lisech a na ohraňovacím robotickém pracovišti.

Zdejší svařovna je dále vybavena čtyřmi pracovišti s agregáty MIG/MAG a jedním pracovištěm s agregátem TIG (vše Fronius) a svařovacím robotickým zařízením firmy Valk Welding pro svařování MIG/MAG.

„Našimi zákazníky jsou firmy po celé ČR, firmy v zemích EU a některé i mimo země EU. Typickým tuzemským zákazníkem je střední i větší společnost, ale zpracováváme zakázky také pro drobné živnostníky. V zahraničí jsou našimi zákazníky firmy, které jsou vesměs lídry ve svém oboru a mají celosvětovou působnost, a tak se výrobky Společnosti dostávají do celého světa,“ vysvětluje Ivana Tichá.

Vysoce přesná analýza

„Informační systém HELIOS iNuvio používáme ve všech odděleních, výrobních střediscích a skladech naší společnosti pro plánování a řízení realizačního procesu včetně podpůrných procesů, zpracovávání účetnictví a mezd, k předávání informací a ke sběru dat z výroby a ze strojů,“ vypočítává Ivana Tichá, v čem všem dnes systém vedení i zaměstnancům firmy dnes pomáhá.

Implementaci ve společnosti Laser-Tech předcházela, jak je obvyklé, pečlivá před-implementační analýza, která zde ve spolupráci místních lidí s konzultanty Asseco Solutions probíhala zhruba tři čtvrtě roku. Výstupem byla podrobná Úvodní analýza zavedení informačního systému pro Laser-Tech, podle které pak implementace HELIOS iNuvio postupně probíhala. 

Jako první proběhla implementace účetnictví, mezd a personalistiky, poté následovala implementace modulů souvisejících s realizačním procesem, jako moduly pro obchodní činnost, pro řízení výroby a plánování výroby a sklady, QMS, moduly pro sběr dat z výroby a ze strojů.

„Vzhledem k vysoké odbornosti konzultantů a jejich pečlivě zpracované úvodní analýze proběhlo období implementace bez negativních dopadů na činnosti naší firmy."
RNDr. Jaroslav Grézl jednatel společnosti

„K úspěšné implementaci samozřejmě přispěli svým přístupem a prací i naši zaměstnanci. V současné době máme informační systém plně nasazen, jeho využíváním získáváme nové dovednosti a zkušenosti a začínáme uvažovat o dalším rozšiřování jeho aplikačního využití v naší společnosti,“ doplňuje pan Grézl.

Komplexní přehled

Po více než roce již může vedení firma bezesporu hodnotit, zde výběrem systému Helios iNuvio, jak se říká, trefili do černého.

„Systém HELIOS iNuvio nám přinesl zpřesnění v plánování a řízení výroby u dlouhodobých i krátkodobých zakázek, včetně plnění termínů, zpřesnění stavu skladových zásob, ať vstupních materiálů nebo výrobků, zpřesnění vyhodnocování plánovaných a skutečných nákladů ve výrobě, zpřesnění ve sběru dat z výroby,“ říká Ivana Tichá.

Na její slova navazuje Jaroslav Grézl: „Za velmi důležité považujeme i to, že jsme získali komplexní přehled nad všemi výrobními příkazy na jednotlivých pracovištích. Rozšířili jsme možnosti v dostupnosti dat a reportů.“

Oba jednatelé se shodují na tom, že každý jednotlivý modul, který je v jejich firmě implementován, představuje přínos. Výhodou každého modulu je podle nich také velká variabilita uživatelského nastavení.

„Pro nás nejvýznamnějším přínosem je však bezesporu zpřesnění plánování a řízení výroby, a zpřesnění vyhodnocování nákladů ve výrobě,“ konstatuje Jaroslav Grézl. „Velmi však oceňujeme i možnost jednoduše nadefinovat sestavy v jednotlivých přehledech podle potřeb každého uživatele nebo on-line sledování aktuálního stavu zásob – vstupních materiálů, nedokončené výroby, hotových výrobků a podobně.“

„Významně nám pomáhají též široké možnosti v provádění hromadných změn v databázi kusovníkových vazeb a TPV ze strany uživatele bez nutnosti odborného zásahu z Asseco Solutions,“ dodává Ivana Tichá. Podle jejích slov však nejen vedení Laser-Tech, ale také zdejší zaměstnanci vnímají rozsáhlý potenciál systému HELIOS, například možnost nadefinovat sestavy v jednotlivých přehledech podle potřeb každého uživatele jim bezesporu usnadňuje, zefektivňuje a zrychluje práci.

„Přínosem je pro nás i služba ERPORT, která funguje v prostředí cloudu,“ říká Jaroslav Grézl.

„ERPORT jsme začali využívat již v průběhu implementace systému a jeho hlavní přínos vidíme ve zvýšení bezpečnosti dat, neboť jsou data, která máme v systému HELIOS iNuvio uložena, zálohována na hardwarové a softwarové platformě a též mimo naši společnost. Tím samozřejmě výrazně zvyšujeme bezpečnost našich dat.“
RNDr. Jaroslav Grézl jednatel společnosti

Další plány?

Společnost Laser-tech byla v době svého vzniku první českou soukromou firmou, která začala podnikat v oblasti využití laserových technologií ve strojírenské výrobě. Je tedy pochopitelné, že dnes, více než 30 let svého vzestupu na trhu plánuje její vedení další rozvoj. Ten však dnes samozřejmě není možný bez rozvoje informačního systému, neboť nevhodný či zastaralý informační systém může firmu v dalším rozvoji limitovat.

„Víme, že HELIOS je možno dále rozvíjet, máme jistotu, že se tak může rozvíjet i naše společnost,“ říká Jaroslav Grézl.  

Inspirujte se firmy Laser - Tech

HELIOS iNuvio pomůže i vám.

Ekonomika

Mít vyřešené účetnictví a finanční řízení firmy je stěžejní potřebou každé firmy. Tuto problematiku HELIOS iNuvio řeší dnes a denně.

Zaměstnanci společnosti Laser - Tech se tak mohou spolehnout na plně funkční účetnictví nebo fakturaci.

Mzdy

Oblast, kterou je třeba řídit bezchybně. Správa mzdové agendy může být náročná, nicméně se jedná o každoměsíční práci. 

Zaměstnanci Laser- Techu mají pomocníka, který jim tuto problematiku komplexně vyřeší. Pracujte i vy v systému, který vám administrativu vyřeší na pár kliků. 

Zaujalo vás řešení a rádi byste získali více informací?

Zanechte nám svůj kontakt a my se Vám obratem ozveme.

+420 244 104 111