Případová studie

HELIOS iNuvio řídí strojírenskou výrobu společnosti PHARMIX

Firma s tradicí.

Společnost PHARMIX, s.r.o. patří mezi významné výrobce a dodavatele strojů a zařízení pro farmaceutický, potravinářský a chemický průmysl. Byla založena v roce 2000 a navázala na třicetiletou tradici strojírenské výroby svých předchůdců. Od jejího založení zde s veškerou činností pomáhá informační systém HELIOS z produkce Asseco Solutions.


Společnost PHARMIX, s.r.o. byla založena v roce 2000 jako nástupnická organizace firmy Pharming Praha, přičemž název „Pharming“ vznikl jako složenina slov „pharmaceutical engineering“. Ve své činnosti tak měla nová firma možnost navázat na třiceti lety prověřenou tradici strojírenské výroby.

Postupný přechod od původně optického zaměření ke strojírenství začal však již v roce 1969, kdy společnost patřila pod firmu s názvem Dioptra Turnov a vyráběla především oční vyšetřovací přístroje a skleněné čočky. Posléze došlo k transformaci společnosti na národní podnik Okula Nýrsko. Ta, kromě optických zařízení, začala brzy vyrábět i kompletní řadu vertikálních homogenizátorů pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl a byla historicky jedním z prvních výrobců těchto míchacích zásobníků.

Od roku 1971 pak pod jménem Ergon Praha zahájila výrobu dalších zařízení pro farmaceutický průmysl, např. plničky tablet, baličky, etiketovačky, sušičky a potahovačky tablet.V prvopočátku byla výroba papírových obalů pro veškerý československý farmaceutický průmysl sloučená pod koncernem Spofa. Do koncernu patřily všechny velké společnosti jako Léčiva, Slovakofarma, Chemopharma, Léčivé Rostliny či Galena.

40 implementovaných modulů a funkcionalit

Zpracování více než 250 mezd

Customizované nástroje na míru


Výroba v současnosti.

„Převážnou část naší výroby tvoří zakázková výroba zařízení z nerezavějících a ušlechtilých ocelí, jako jsou tlakové nádoby, zásobníky, reaktory, procesní tanky, fluidní sušárny, dopravníky, odstředivky a další."

Ing. Gabriela Orlová
technická ředitelka společnosti PHARMIX, s.r.o.

.

Po sametové revoluci byla společnost během dvou let privatizována českými subjekty a bylo možné začít dodávat výrobky i do jiných odvětví než pouze do oblasti farmacie. Přesto farmaceutická výroba stále zůstává na prvním místě výrobního zájmu společnosti a je i nadále hnacím motorem k modernizaci a využívání všech nových dostupných technologií.

V oblasti návrhu a konstrukce míchadel a míchacích ústrojí firma dlouhodobě spolupracuje se společností Techmix, která se specializuje na vývoj a zkoušení míchadel. Významnou položkou obratu společnosti je export, který tvoří více než 65 % produkce. Zákazníky jsou významné farmaceutické, potravinářské a chemické společnosti v ČR, v zemích východní Evropy, Německu, Rakousku, Dánsku, Španělsku, Itálii a Velké Británii. Některé z produktů byly dodány do USA, Kanady, Číny, Mexika, Brazílie, Spojených Arabských Emirátů a dalších zemí. Tradičním sortimentem strojů vlastní konstrukce a vývoje jsou vertikální homogenizátory. Pharmix je historicky jedním z prvních výrobců uvedených strojů.


HELIOS od samého začátku.

„Systém HELIOS jsme vybrali hned v roce 2000, a to po pečlivé úvaze. Již tehdy vyvstala potřeba sjednotit stávající, používané systémy do celku, který by dával komplexní přehled o informacích v reálném čase. HELIOS nám svou modularitou umožnil postupný převod starých programů do datové struktury jednotného, nového informačního systému.“
Gabriela Orlová technická ředitelka společnosti PHARMIX, s.r.o.

Pro implementaci nového informačního systému z produkce Asseco Solutions byla vybrána partnerská společnost Gatema IT. Základem bylo zprovoznění informačního systému na bázi účetnictví, což obnášelo i sjednocení zápisu došlých dokladů firmy, vystavování fakturačních dokladů, evidenci došlé a odchozí pošty, řešení celních náležitostí a řešení evidence majetku. To vše znamenalo především sjednotit veškeré vstupní a výstupní doklady v rámci firmy. Řádné a kompletní vyplnění všech používaných číselníků a jejich vzájemné propojení.

Toto všechno dalo základ implementaci modulu účetnictví a banka.

„Po úspěšné implementaci základních modulů jsme zprovoznili další modul – zpracování docházky a mzdovou agendu. Poté přišla na řadu otázka technické přípravy výroby, kdy se povedlo v krátkém čase po důkladné analýze našich specialistů a analytiků z firmy Gatema IT nastavit a zprovoznit modul Technické přípravy výroby. A na to následovala, pro nás asi nejvíce náročná část, vlastní implementace modulu výroby,“ vzpomíná Gabriela Orlová. "Samozřejmě, že když jsme měli třeba i jen částečně funkční jednotlivé moduly, tak jsme k těmto „rozjetým“ modulům dolaďovali i veškeré kontrolní a řídící funkce, které využíval management firmy pro plánování a kontrolu toků jak finančních, tak materiálových napříč celou firmou. Díky průběžné optimalizaci, která probíhala na základě získaných údajů jsme byli schopni průběžně opravit laděné systémy tak, aby nám poskytovaly co nejvíce relevantních informací.“


Průběh zakázky napříč firmou.

Abychom lépe pochopili, v čem spočívá přínos systému HELIOS ve společnosti PHARMIX, s.r.o., podívejme se blíže na průběh zakázky napříč firmou.

Celý proces začíná v obchodním oddělení ve chvíli, kdy zákazník podá svou objednávku s přesnými detaily pro výrobu. Obchodník zaeviduje zakázku do HELIOS iNuvio s potřebnými parametry, které následně předá úseku technické přípravy výroby (TPV), kde dochází k návrhu a vývoji produktu.

Úkolem pracovníků je tvorba jednotlivých sestav, z kterých je složena zakázka. Následně je vytvořen i kusovník a technologický postup, který je nezbytný pro proces výroby. Po zaplánování a tvorbě výrobních příkazů, jsou vytisknuty formuláře – „výdejky“, které slouží jak k nákupu a následnému výdeji potřebného materiálu ze skladu (pomocí čárových kódů), tak k evidenci splněných operací. Jednotliví výrobní pracovníci evidují zahájení a ukončení operace pomocí ETH terminálů. Tato data jsou automaticky přenesena do iNuvia, kde lze v modulu „řízení výroby“ sledovat aktuální rozpracovanost zakázky, včetně časové náročnosti výrobních operací.


Konkrétní přínosy systému HELIOS iNuvio.

Kromě již zmíněné automatizace podnikových procesů a seskupení historických i aktuálních dat potřebných k efektivnějšímu plánování výroby, je obrovským benefitem systému HELIOS iNuvio zejména zjednodušení procesu sledování průběhu celé zakázky. Zde je třeba zmínit jak evidenci splněných operací výrobního postupu, tak aktualizaci stavu nákladů na probíhající zakázce i evidenci reálné délky času operace díky ETH terminálům. Hovoříme-li o přínosech systému, rozhodně nesmíme opomenout ani fakt, že pracovníci díky němu mají k dispozici vždy aktuální informace, přehledně a on-line z jednoho místa.

Za zmínku bezesporu stojí též zjednodušení administrativních procesů, ať už jde o oblast personalistiky, účetnictví, fakturace, tvorby kusovníku či technologických postupů.

„Management firmy velmi oceňuje možnost efektivně vyhodnocovat dokončenou zakázku a pochvalují si významnou úsporu času i snížení chybovosti eliminací ručního pořizování dat, tato pomoc přišla s nasazením řešení Gatema WMS, které je přímo integrováno do systému HELIOS iNuvio, pro skladové operace i skladové a majetkové inventury."
Gabriela Orlová technická ředitelka společnosti PHARMIX, s.r.o.

Inspirujte se u Pharmixu

HELIOS iNuvio umí pomoci i v těchto oblastech.


Ekonomika

Mít vyřešené účetnictví a finanční řízení firmy je stěžejní potřebou každé firmy. Tuto problematiku iNuvio řeší dnes a denně.

Zaměstnanci  PHARMIXU se tak mohou spolehnout na plně funkční fakturace, pokladnu, evidenci k DPH a mnoho dalšího.

To vše v manažerském přehledu, který je nativní součastí HELIOS iNuvio a můžete si v něm data skládat dle vlastních preferencí a požadavků. Pracujte efektivně a rychle.

Business Intelligence

Umět si vyhodnotit správně data a především dostat ta správná, to může být v podnikání klíčové.

S nativním řešením HELIOS iNuvio, Business Intelligence, dostanete vždy správné informace ve správnou chvíli. Dle vámi požadovaných parametrů můžete sledovat náklady, faktura a mnoho dalšího.

Na všechna preferovaná data se můžete zaměřit pomocí grafů a analýz, které získáte na pár kliků ve vašem HELIOS iNuvio. Připravte si všechny kroky dopředu a nenechte konkurenci žádný náskok.

Mzdy

Zpracování mezd je oblast ve které je třeba pracovat přesně a bezchybně. Čím více zaměstnanců, tím náročnější agenda.

Ve PHARMIXU mají více než 250 zaměstnanců a tak dobře vědí, jak důležitý je bezchybný pomocník.

Vyřešte si téma mezd jednou provždy. Využijte systém, který vám opravdu pomůže, pracujte s HELIOS iNuvio.

GATEMA WMS

Potřebujete řídit vaše skladové operace a řidti sklad jednoduše a efektivně?

Využijte komplexní online řešení GATEMA WMS pro automatizaci evidence skladových procesů, a to bez ohledu na obor ve kterém podnikáte.

Ve PHARMIXU dobře vědí, že využití nejmodernější technologie je v řízení skladu zásadní. Využijte GATEMA WMS a posuňte vaše firemní procesy i vy.

více než 4 500 firem

spoléhá na HELIOS iNuvio

Máte zájem o naše služby?

Zanechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme.

+420 244 104 111

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli jednat o možné spolupráci.