Případová studie

LD Seating roste společně s HELIOS iNuvio

Na začátku byla židle

LD seating se řadí mezi přední výrobce kancelářského sedacího nábytku v České republice i celé střední Evropě.

Společnost LD seating byla založena v roce 1993 jako výrobně obchodní firma zaměřená na sedací nábytek. Se zvyšující se poptávkou zahraničních firem po kvalitním kancelářském sezení se firma začala zabývat nejen výrobou, ale také vlastním vývojem s moderním výrobním a logistickým areálem o ploše 10 000 m2 a stala se tak špičkou v produkci kancelářského sezení v České republice.


Židle LD nabízí většina významných společností působících v oblasti navrhování a vybavování administrativních interiérů v České republice. V roce 2004 společnost otevřela vzorkovnu a obchodní oddělení v Bratislavě a dále budovala síť obchodních zastoupení v Německu, Polsku, Velké Británii, Norsku, Dubaji, Belgii a Francii. Po prezentacích svých výrobků na významných evropských výstavách, se zahraniční obchod postupně rozrůstal a v současné době tvoří více než 45 % obratu.

Na podzim 2017 byla vybudována nová výrobní hala o rozloze 3 000 m2, která disponuje vestavěným patrem, kde jsou vybudované kanceláře, jídelna a šatny. Je vybavena nejmodernějšími systémy tak, aby co nejvíce usnadnila výrobu a zvýšila kvalitu odvedené práce. Pro rychlejší a plynulejší výrobu byla do haly pořízena moderní válečková dráha a vakuový paletizér, který pracuje na principu vakuového sání - přisaje se ke krabici a skladník tak velmi jednoduše řídí rameno a pokládá krabici kam potřebuje. V současné době společnost zaměstnává více jak 140 pracovníků, kteří se podílí na chodu firmy v oblastech řízení, vývoje, obchodu, výroby a logistiky.

A jak to v LD Seating funguje?


Vývoj výrobků
je založen na důkladném poznání potřeb a požadavků zákazníka, které jsou následně zakomponovány do konceptu vývoje, který tvoří základ nového výrobku. Spolu s designérem je navrhnuta estetická stránka, která koresponduje i s funkčností vyvíjeného výrobku. Na základě zpracovaného designu zpracuje technologické oddělení jednotlivé části, funkčnost a kvalitu v souladu s konceptem výrobku.


Výroba
probíhá jak zakázkově tak i sériově s důrazem na produktivitu práce s několika výrobními fázemi před finální kompletací výrobku.
Při výrobě jsou uplatňovány klasické i moderní čalounické technologie s důrazem na kvalitu.


Logistika
Společnost disponuje vlastním logistickým terminálem s kapacitou 2600 paletových míst, díky kterým lze zajistit krátké dodací lhůty. Ve spojení s HELIOSem dokáže LD seating velice rychle reagovat na vzniklou poptávku a zajistit přijatelný termín dodání. Tento systém sledování funguje jak na vstupu v oblasti skladování komponent, samotné výroby, tak i na výstupu při expedici hotových výrobků.
 

Ekologie
důraz na ekologii je řešen komplexním způsobem, a to ve velké míře využíváním recyklovatelných materiálů nebo tříděním a následným předáním odpadu ke zpracování.
Společnost LD seating disponuje certifikáty ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.


Několik problémů, jedno řešení


„HELIOS iNuvio není pouze systém, který řídí naše firemní procesy, je to systém, který se dokáže přizpůsobit našim požadavkům a růst společně s naší společností.“

Ing. Jitka Hurábová

jednatelka LD Seating

.

„Od samého začátku využíváme HELIOS, první systém fungoval ještě na DOSU, kdy jsme měli pouze oblast ekonomiky, účetnictví, fakturace a sklady. Poté jsme v roce 1999 přešli na HELIOS Orange, který ve vší spokojenosti využíváme dodnes. Jelikož rostl HELIOS spolu s naší firmou, neměli jsme nikdy důvod hledat něco jiného. V současné době nám pokrývá veškeré naše procesy ve firmě od ekonomiky, obchodu, skladů až po celou výrobu.

V roce 2003 jsme dokoupili moduly Řízení výroby a TPV, tím došlo k sjednocení datové základny a propojení podnikových procesů. S rostoucím objemem produkce byly kladeny vyšší nároky na zautomatizování některých procesů, což vyžadovalo rozšíření systému o další funkcionality, jednalo se hlavně o zakázkové dovývoje a zavedení mobilních a ETH terminálů.“ uvádí paní jednatelka Ing. Jitka Hurábová
 


Průběh zakázky - výroba a expedice

„Úkolem pracovníků bylo založit vzorové sestavy, které mají předdefinované kusovníky, technologické postupy a výrobní parametry. V současné době LD seating disponuje cca 18 000 variantami vzorových sestav, které jsou uloženy v HELIOSu. Z připravených podkladů se generují výrobních příkazy, na kterých se v modulu Řízení výroby eviduje rozpracovaná výroba. Všechna data jsou tak soustředěna na jednom místě, což přináší snadnější údržbu a přehlednost“, doplňuje paní jednatelka Ing. Jitka Hurábová.

Po přijetí objednávky, expedientka vybere z databáze vzorových sestav konkrétní sestavu dle specifikace zákazníka. Každá vzorová sestava má definovanou spotřebu jednotlivých komponent a technologický postup.

Zavedení předdefinovaných vzorů minimalizuje chyby plynoucí z pořizování vstupních dat jednotlivými pracovníky.
Z vybraných sestav expedientka založí došlou objednávku s požadovaným množstvím a termínem dodání, poté zašle zákazníkovi potvrzení přijetí objednávky.


Ze zaevidované došlé objednávky se automaticky vygenerují výrobní příkazy. Tyto příkazy slouží v první fázi zásobování jako podklad pro generování objednávek na komponenty, dále k plánování výroby a k evidenci rozpracované výroby.


Plánování výroby

Před implementací zakázkového modulu Plánovaní výroby strávili pracovníci mnoho času s rozvržením práce na jednotlivá pracoviště a přichystáním podkladů do skladu pro vychystaní komponent. Chtěli jsme najít způsob, jak jim tuto práci usnadnit a zautomatizovat.

Oslovili jsme proto firmu Gatema, která nám na základě našeho požadavku doprogramovala zakázkový modul. Pomocí tohoto nástroje plánovač bezchybně a rychle rozvrhne jednotlivé operace výrobních příkazů na konkrétní výrobní pracoviště a lidské zdroje.“ Dodává paní jednatelka Ing. Jitka Hurábová.
Výstupem plánování jsou výrobní průvodky pro konkrétní pracovníky s vytištěnými čárovými kódy operací.

Pro zásobovače výroby je z plánu vygenerovaný požadavek na vychystání komponent pro výrobu.
Ve výrobě jsou využívány terminály ETH, které slouží pro odvádění výrobních operací a v různých režimech evidence, dle požadavku konkrétního pracoviště. Velkou výhodou je i možnost napojení terminálů na tiskárny čárových kódů, které jsou využívány např. u pracoviště montáže.


Pracovník montáže na ETH terminálu zahájí operace načtením čárového kódu z průvodky a následně se automaticky vytisknou i štítky na krabice. Tyto štítky jsou opatřené čárovým kódem balení (krabice) a čárovým kódem výrobku.

Čárový kód balení je využíván při kontrole a vážení krabic na váze, čárový kód výrobku pak při manipulaci a expedici na skladě hotových výrobků.
Pracovník kontroly načte kód balení po ukončení montáže pomocí mobilního terminálu. V systému se zaznamená informace o kontrole a dojde k automatickému odepsání komponentů určených na montáž.

Pomocí pohyblivé válečkové dráhy je přepravena krabice na váhu a páskovačku. Na váze se načte čárový kód krabice, zvážená hmotnost se zapíše do systému a dojde k automatickému zaskladnění položky na sklad hotových výrobků na manipulační plochu. Pomocí mobilních terminálů Zebra skladník přemístí výrobky z manipulační plochy na konkrétní skladovou pozici.

Na základě pokynu expedice a připravených podkladů skladník vychystá zboží k expedici, při kterém využívá technologii mobilního skladníka GatemaWMS.


„Po zavedení terminálů na sklad se zvýšila rychlost a přesnost skladníků při expedici výrobků. Funkcionalita „mapa skladu“ přesně vede skladníka na skladové pozice a načtením čárových kódu hlídá, zda je vše správně vyexpedováno. V systému zajišťuje přesné informace o tom, kdo a kdy dané zboží vydal ze skladu.“


Využití stacionárních a mobilních terminálů v naší firmě našlo široké využití, které urychlilo a snížilo administrativní práci. Pořízená data nám umožnila získat zpřesňující informace a v neposlední řadě možnost sledovat pohyb zakázky firmou.“ komentuje přínos zavedení systému čárových kódů paní jednatelka Ing. Jitka Hurábová.
 


Přínosy v oblasti IT

Kromě automatizace podnikových procesů a každodenních rutinních činností, umožňuje HELIOS zkrátit nejen pracovní časy nebo termíny dodávek, ale především minimalizovat chybovost jednotlivých pracovníků plynoucí z pořizování dat.

Dalším přínosem je také kompletní zpětná dohledatelnost komponent při reklamačním řízení, což nám přináší zpětnou vazbu napříč všemi zakázkami.

A s čím může pomoci HELIOS iNuvio vám?

Máte zájem o naše služby?

Zanechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme.

+420 244 104 111

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli jednat o možné spolupráci.