Případová studie

Neomezené možnosti pro fungující úřad ve městě Vamberk se systémem HELIOS Pantheon.

Přehledná agenda a ušetřený čas

Město Vamberk, idylické místo známé svými tradicemi a historií, leží v Královéhradeckém kraji a je proslulé především ručně paličkovanou krajkou. Tato tradice je zapsána na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a přispívá k unikátnímu charakteru města. Kromě toho je Vamberk také průmyslovým centrem s rozvinutou infrastrukturou, které slouží nejen svým obyvatelům, ale i okolním obcím.

Městský úřad Vamberk, spravující potřeby téměř 5 tisíc obyvatel, čelil požadavkům na digitalizaci a modernizaci svých služeb, aby lépe vyhovoval rostoucím požadavkům občanů i administrativní zátěži.

Město k chodu svého úřadu 23 let využívalo informační systém HELIOS Fenix. V roce 2021 jako jedni z prvních přešli na modernější řešení HELIOS Pantheon. Byl to strategický krok, protože nešlo pouze o změnu softwaru, ale o celkovou transformaci přístupu k účetnictví a správě majetku.

Dnes se všichni shodneme, že přechod na HELIOS Pantheon bylo správné rozhodnutí, protože nám zjednodušuje každodenní agendu, šetří čas a nabízí mnohem více možností, na jejichž tvorbě a vývoji se navíc můžeme spolupodílet.
Ing. Martina Jusková, tajemnice Městského úřad Vamberk

Přechod na nový systém

Migrace systému zahrnuje pečlivou analýzu a přípravu, avšak může také přinést neočekávané výzvy. Uvědomujeme si, že každý zákazník má specifické potřeby a cíle.

Proto se zavazujeme k personalizovanému přístupu, který nám umožňuje lépe reagovat na individuální požadavky zákazníků. Tento přístup se v městě Vamberk osvědčil na sto procent.

"Díky ochotě našich zaměstnanců i zaměstnanců dodavatele řešení Asseco Solutions se nám podařilo překonat počáteční výzvy, proniknout do tajů systému a vyladit ho přesně na míru našim potřebám," hodnotí spolupráci tajemnice Jusková.

Zvýšení Efektivity a Transparentnosti

Od zavedení systému HELIOS Pantheon město Vamberk zaznamenalo značné vylepšení ve své administrativní efektivitě. Uživatelé systému uvádějí, že díky intuitivnímu rozhraní a automatizaci běžných úkonů došlo k významné časové úspoře a snížení možnosti lidských chyb.

Systém také umožňuje lepší sledování finančních toků a efektivnější správu městských zdrojů, což vede k transparentnější a odpovědnější veřejné správě.


.

"Velkou změnu vidíme například u modulů rozpočet a účetnictví, které nabízí širokou škálu nových možností práce s daty, což oceňujeme při tvorbě rozpočtů a různých přehledů. Také moduly vydaných a došlých faktur jsou mnohem jednodušší a rychlejší na obsluhu, než tomu bylo u minulého systému. Mimo to využíváme i moduly pokladna, banka, místní poplatky a chystáme se implementovat majetek či spisovou službu Spiska, která je s Pantheonem vzájemně integrována."

Eva Bezděková, vedoucí finančního odboru


Máte ještě chvíli času? Koukněte na náš Facebook