Případová studie

RYKO a.s. s podporou systému HELIOS Nephrite

O tohoto zákazníka pečuje společnost Gatema IT a.s., která je implementačním GOLD partnerem pro systémy HELIOS Nephrite a HELIOS iNuvio a současně tvůrcem modulu Výroba.

RYKO a.s. je ryze českou akciovou společností a díky kontinuálnímu růstu je v současné době přední železniční opravnou v Evropě.

S více než 350 zaměstnanci díky řadě certifikací a komplexní nabídce služeb je společnost RYKO a.s. vyhledávána u českých i evropských majitelů železničních vagonů. Železniční doprava je v mnohém specifická a vyžaduje obsáhlé know how v oblasti kontroly, oprav a údržby nepřeberného množství typů nákladních vozů. RYKO operuje ve třech lokalitách v České republice, a to v Mladé Boleslavi, Kralupech nad Vltavou a v Děčíně.


RYKO se specializuje na nabídku služeb souvisejících s kontrolou, technickou prohlídkou, opravou, rekonstrukcemi a čistěním železničních nákladních vozů všech řad a typů. K tomu je společnost vybavena vyspělou linkou na opravy dvojkolí či podvozků, stejně jako boxovými stáními pro tryskání, lakování a běžné či rozsáhlé opravy. Čištění cisternových vozů a provádění těsnostních i periodických zkoušek vozů přepravujících nebezpečné věci dle RID, jsou samozřejmým doplněním jejich služeb, stejně jako mobilní servis. Vysoká flexibilita, profesionalita a rozmanitost poskytovaných služeb jsou základními principy jejich partnerství se zákazníky. 

RYKO je třetím největším zaměstnavatelem na děčínsku. V Děčíně společnost realizuje periodické revize 2000 železničních nákladních vozů ročně od sedmdesáti převážně zahraničních zákazníků. Cílem je poskytnout zákazníkovi mix služeb dle jeho potřeb s důrazem na kvalitu, čas a jejich komplexnost. K tomu společnosti slouží velká řada certifikací pro údržbové systémy ČD Cargo, VPI a ZSSK Cargo, ale i certifikace ISO, SQAS, sváření a defektoskopie.

HELIOS považujeme za poměrně mocné ERP. Je flexibilní a má spoustu nástrojů na to, abychom v něm mohli nastavit všechno, co potřebujeme.
Martin Šípal, vedoucí ekonomického úseku RYKO a.s.

HELIOS Nephrite v RYKO a.s.


V roce 2001 RYKO začínalo s LCS Noris. Tehdy v něm měli vytvořenou výrobu zakázkově. Kvůli potřebě systémově pokrýt výrobní procesy přešli v roce 2006 z LCS Noris na HELIOS Green. Nyní je RYKO a.s. už plnohodnotně zmigrované na nenovější HELIOS Nephrite.

„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli implementovat ERP HELIOS Nephrite, byla potřeba pokrytí procesů naší výroby a dále možnost přes modul Workflow automatizovat velké množství různých požadavků a schvalovacích procesů“,

říká o pořízení ERP HELIOS Nephrite Martin Šípal, vedoucí ekonomického úseku.

Od Gatema IT a.s., který je tvůrcem modulu Výroba pro HELIOS Nephrite, si společnost RYKO v roce 2013 pořídila Gatema WMS (Warehouse Management System), který jim pomáhá s evidencí skladu. Využívají ho pro sklad materiálu a dílů. RYKO skladuje tisíce položek různých rozměrů se specifickými skladovacími požadavky. V rámci skladování se s pomocí WMS tvoří příjemky a výdejky a probíhají inventury. Zároveň WMS využívají i pro sklad železničních dvojkolí. Typy dvojkolí se navzájem odlišují tvarem disků a dalšími vlastnostmi - např.: tonáží nebo průměrem. Zároveň má každé dvojkolí výrobní číslo a stav opravy („do opravy“, „vyřazeno“, „opraveno“).
Dvojkolí se opravují samostatně, odděleně od vagonu, a je možné je opravovat i nezávisle na vagonech (dojíždí a odjíždí na kamionech). RYKO má skladem téměř 3000 dvojkolí. Skladování dvojkolí je díky jejich charakteru náročné na prostor a díky modulu Gatema WMS mají zaměstnanci k dispozici přehlednou evidenci, které dvojkolí kde leží, a mohou se ve skladu na první pohled stejných dvojkolí jednoduše zorientovat. Modul Gatema WMS je dále přes různé uživatelsky definované třídy napojen na modul Workflow, což umožňuje snadno sledovat a řídit celý proces průchodu dvojkolí opravnou.

Klíčové přínosy HELIOS Nephrite

Detailně nastavené procesy

Sledování zakázkového řízení v informačním systému

Optimalizace skladových procesů

Efektivní plánování výroby a materiálových potřeb pro výrobu

Získání informací o skutečném stavu všech skladů, systém řízení zásob

Nastavený workflow proces pro předávání zakázek mezi jednotlivými pracovišti.

Optimalizace a automatizace práce s běžnými agendami – mzdy, banka, fakturace, účetnictví, personalistika.

Pomocí HELIOS Mobile a jeho mobilních terminálů možnost evidování vstupních prohlídek vagonů přímo v kolejištích.

Průběh zakázky firmou RYKO a.s.

V opravně vagonů je to do jisté míry podobné jako ve velkém autoservise. V případě obdržení zakázky přijede vagon, který je potřeba zkontrolovat. Takových vagonů přijede několik tisíc do roka, resp. třináct vagonů denně.

Celý proces začíná založením zakázky do systému. Vloží se do ní všechny informace k danému vagonu, tzn. vlastník, důvod přijetí zakázky, termín odevzdání a další administrativní náležitosti. Vagon se následně předá na tzv. rozpis, což znamená, že si ho převezme technik, který rozhodne, jaké všechny úkony jsou potřeba na vagonu provést. Na základě této prohlídky vznikne konkrétní zadání pro danou zakázku do výroby.
Výroba následně zakázku zaplánuje do výrobního procesu. V případě komplikací, kdy se na vagoně projeví nutnost větších oprav, než bylo původně v plánu, se čeká na rozhodnutí zákazníka, zda navrhované vícepráce bude chtít provést a zda schválí dodatek cenové nabídky, která na začátku vznikla.
V momentě dokončení zakázky vagon odjede, na zakázce jsou v systému navázané všechny náklady a vytvoří se faktura, která navazuje na dřívější cenovou nabídku. Jedná se ale o hodně zjednodušený popis průběhu zakázky firmou. K tomu je potřeba, aby fungovala skladová evidence, tzn. každý šroub, který se ze skladu vydá, se vydává adresně na konkrétní zakázku, aby se následně dalo vyhodnotit, co všechno se spotřebovalo a jaká částka se zákazníkovi bude fakturovat.

V rámci této evidence se eviduje i každá minuta práce. Zde má hlavní slovo technik rozpisu, který rozhoduje o úkonech. Má na to v modulu Výroba předpřipravené tzv. společné řádky, které s sebou nesou nastavenou časovou normu. V momentě provedení operace se vygeneruje výrobní příkaz a operace se v modulu Výroba odvede. Nad celou zakázkou je nastaven workflow proces, ve kterém si jednotlivá pracoviště předávají zakázku mezi sebou, například oprava brzdy, oprava podvozků, lakovna, pracoviště oprava cisterny atd.
Jedna ze sekcí workflow procesu je i tzv. odstavení, když v průběhu realizace zakázky dělník narazí na problém, který znemožňuje operaci dokončit.
Při odstavení vozu se do zakázky napíše, co je potřeba pro vyřešení problému a podle toho se zaúkoluje další úsek, kterým může být i oddělení technologie, aby rozhodlo o dalším postupu. Může to být zaúkolování nákupního oddělení, aby sehnalo díly, obchodního oddělení, aby získalo vyjádření zákazníka, i samotná výroba, aby zajistila případnou požadovanou opravu.

Máte zájem
o naše služby?

Zanechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme.

+420 244 104 111

Poptávkový formulář