Se systémem HELIOS iNuvio šetří firma JMP - stavební stroje každý den

HELIOS iNuvio pomáhá s růstem společnosti JMP – Stavební stroje 


Když se řekne Mecalac, pravděpodobně i člověk mimo obor tuší, že jde o značku špičkových stavebních strojů, které lze dnes najít prakticky po celém světě.

To, že je mohou používat i české stavební firmy je zásluha společnosti JMP – Stavební stroje. Ta je exkluzivním autorizovaným prodejcem (a servisem) Mecalac pro Česko a Slovensko. Společnost zaměstnává „pouze“ 25 zaměstnanců, se kterými je schopna prodat okolo 100 nových strojů ročně a generovat obrat 250 mil Kč.

To jednoznačně ukazuje na vynikající efektivitu, ke které bezesporu přispívá i řešení HELIOS iNuvio, které od roku 2019 firma používá.

Společnost JMP – Stavební stroje se v posledních několika letech se vypracovala z řadové firmy dovážející použitou stavební techniku různých značek ze zahraničí na pozici exkluzivního zástupce jednoho z nejmodernějších a nejvíce inovativních výrobců na současném trhu se stavební technikou, kterým Mecalac bezesporu je. V současnosti se navíc, při přepočtu na velikost trhu, zařadila ke špičce mezi všemi dealery této dnes už celosvětové společnosti.

„Našimi zákazníky jsou zejména menší a střední stavební společnosti, u kterých při podnikání hraje důležitou roli všestrannost, efektivita a udržitelnost,“ říká Jakub Kremlička, šéf marketingu a provozu JMP – Stavební stroje a dodává: „Stroje jsou totiž primárně zaměřeny na fungování v městských zástavbách. Často se jedná o tzv. early adopters. To je způsobeno zejména produktem, který poskytuje výrobce Mecalac a službami a přístupem, který pak zákazníkům nabízí JMP.“

Zdejší portfolio zákazníků se ovšem neomezuje pouze na výše zmíněné společnosti. Silné jméno si začíná JMP – Stavební stroje se svými stroji Mecalac budovat i u velkých nadnárodních a národních firem, jako je Eurovia, Swietelsky, Syner a dalších.

Stroje pro čistá a moderní staveniště

Společně s vysokou přidanou hodnotou a technologickou jedinečností, stvrzenou mnoha patenty produktu Mecalac, se společnost JMP – Stavební stroje od své konkurence odlišuje zejména způsobem, kterým se prezentuje a kterým směřuje své služby.

„V rigidním trhu se stavební technikou se řadíme mezi inovátory a určujeme trend, jakým se stavební stroje prodávají,“ konstatuje Jakub Kremlička.

„Snažíme se trhu ukázat, že i byznys s „těžkým železem“ se dá dělat čistě, svěže, se zápalem, snahou vzdělávat své okolí a posouvat podnikání našich klientů. V konečném důsledku věříme, že správná technika, její používání a služby s ní související mohou mít pozitivní dopad na širší společnost, protože staveniště jsou něco, s čím se setkává každý z nás a je proto důležité, aby byla co nejčistší, měla krátké trvání, omezovala co nejméně dopravu, atd.
Jakub Kremlička Marketingový manažer JMP - stavební stroje

Spouštěčem k našemu pojetí služeb byla zejména situace, kdy jsme při přidělení exkluzivního zastoupení v roce 2016 museli pro saturovaný a konzervativní trh přijít se způsobem, jak se prosadit s v naší zemi neznámým produktem. Tento přístup se vyplatil a nám se dnes daří „podchytit“ zejména novou a nastupující generací potencionálních klientů, kteří hledají produkt s vysokou přidanou hodnotou a záleží jim (a mají vztah) k technologiím a způsobu, kterým pracují,“ dodává Jakub Kremlička.


Když procesy ještě neexistovaly

Implementace systému HELIOS iNuvio byla ve společnosti JMP – stavební stroje zahájena v roce 2018. Do ostrého provozu systém přešel již začátkem roku 2019. Nejednalo se o však o přechod ze systému Helios Orange, který ve většině firem bývá předchůdcem systému HELIOS iNuvio. Firma přecházela z podstatně jednoduššího systému HELIOS Red pro malé firmy. To v praxi znamenalo, že nebylo možné prostě přenést stávající procesy, jak tomu obvykle bývá, protože ty v podstatě, jak z hlediska software, tak z hlediska uživatele téměř neexistovaly.

„Implementace byla poměrně náročná,“ vzpomíná Jakub Kremlička. „Především však proto, že v naší společnosti nikdo neměl s ničím podobným zkušenosti a firemní procesy defacto neexistovaly. Na implementaci bylo tedy nejsložitější právě připravení procesů tak, aby dávaly v rámci celého informačního systému smysl.“

Podle jeho slov však na implementaci lze ocenit především upřímný zájem ze strany dodavatele, společnosti Asseco Solutions, o její správný průběh. Ocenil také rychlost celé implementace, která podle něj sice přidávala na náročnosti, ale předcházela tomu, že by budoucí uživatelé systému v průběhu zapomínali kontext a museli vynakládat další energii na znovudefinování problémů.

„Také se nám líbilo aktivní zapojení implementátora, Michala Fajgla, do namýšlení procesů,“ dodává Kremlička. „Nefungoval jen jako technik, ale i jako průvodce a revizor celého procesu.“

Úspory každého kliknutí

Na otázku, které moduly a funkcionality dnes firma JMP – stavební stroje využívá a jak jsou s nimi on i jeho lidé spokojeni, odpovídá pan Kremlička:

„Moduly, které máme k dispozici, jsou poměrně standardní. Co je ale nestandardní je množství zakázkových úprav uvnitř. Při implementaci i následném vývoji systému jsme se vždy snažili jít cestou „úspory každého kliknutí“. Běžné moduly nám tedy nabídly solidní základ, na kterém jsme pak společně s naším implementátorem mohli vystavět spoustu na první pohled drobných funkcionalit a detailů, které ale v konečném důsledku zásadně zjednodušují a zefektivňují každodenní práci.“

Za nejzajímavější realizací pak považuje právě nyní vyvíjené napojení modulu zakázek na externí webovou aplikaci pro použití v tabletech.

„Toto řešení nám do budoucna umožní kompletně digitalizovat náš servis,“ slibuje si Jakub Kremlička. „Mechanici, kteří v drtivé většině opravují stroje v terénu, tak budou mít po ruce veškeré zakázkové listy, budou vědět jaká práce, kdy a kde je čeká, systém bude trekovat jejich časy na cestě, odpracované časy, ujeté kilometry, použité automobily atd. Do systému také budou moci nahrávat fotografie a psát popisy závad, které nám přinesou lepší servisní historii a také informace pro případ reklamací u našeho dodavatele. Podobné mobilní řešení v blízké budoucnosti začneme implementovat i pro CRM.“ 

Oceňuje také možnost napojení HELIOSU směrem ven z vlastní firmy. Podle jeho slov Helios totiž poskytuje velmi dobrý základ, nicméně je zřejmé, že v dnešním velmi specializovaném světě nikdy nemůže pokrýt i ty největší detaily tak širokého množství zaměření a klientů, které má.
„I z toho důvodu oceňujeme myšlenku cloudové platformy s podnikovými aplikacemi, od které máme velká očekávání,“ říká Kremlička a dodává: „Každodenní práce s HELIOSEM je těžké jednoduše popsat. Jedná se totiž o místo, kde začíná, probíhá a končí práce velké většiny našich zaměstnanců. V systému HELIOS do značné míry spravujeme veškeré obchodní, účetní, personální a aftersales procesy.“

Systém, který pomohl překonat stagnaci

Vzhledem k tomu, že procesy před zavedením systému HELIOS iNuvio ve firmě JMP – Stavební stroje téměř neexistovaly, je podle pana Kremličky přínos celkové implementace velký.

„V našem případě se zkrátka jednalo o nástroj, který nám vůbec umožnil do světa informačních systémů a procesů vstoupit a naprosto zásadně tak předefinoval vnitřní podobu našeho podnikání,“ říká s jistotou a upřesňuje: „Nicméně konkrétních dílčích benefitů je skutečně obrovské množství. Od časových úspor, přes sjednocení vnitřního fungování firmy, efektivnější práci, až po snadnějšího vzhledu do chodu organizace pro vedení. Pokud bych měl ale toto vše zdestilovat do jedné přidané hodnoty, pak by to byl vzhledem k výchozímu bodu, do kterého jsme se dostali před jeho implementací fakt, že Helios pomohl překonat stagnaci a odemknul nám samotnou možnost dalšího rozvoje naší společnosti, a především zaměstnanců v ní.“

Jak sám říká, implementace systému přinesla velké množství změn do každodenní práce všech zaměstnanců. A taková situace s sebou vždy přináší výzvy a někdy též určitou míru frustrace. Po odeznění těchto průvodních jevů se však nyní všichni zdejší zaměstnanci za implementací a následným používáním HELIOSU ohlížejí pozitivně a přiznávají, že jim systém práci v konečném důsledku usnadnil. Představa, že by pracovali stejně jako předtím, je již nyní podle většiny z nich spíše z kategorie sci-fi.

Systém, který pomohl překonat stagnaci

Systém HELIOS iNuvio je dnes ve firmě JMP – Stavební stroje navázán na téměř veškerou činnost, která se v rámci zdejšího podnikání děje. „Je tedy přirozené, že se systém bude vyvíjet společně s námi,“ přemýšlí do budoucna Jakub Kremlička.

„Dokud se bude vyvíjet naše podnikání, bude se vyvíjet i HELIOS. Proto je pro nás důležitý jeho rozvoj, jako vidíme například projekt cloudové platformy, která by mohla pomoci opět rozšířit náš systém HELIOS iNuvio.
Jakub Kremlička Marketingový manažer JMP - stavební stroje

Inspirujte se u JMP - stavební stroje

HELIOS iNuvio pomůže i vám. 

Ekonomika

Mít vyřešené účetnictví a finanční řízení firmy je stěžejní potřebou každé firmy. Tuto problematiku iNuvio řeší dnes a denně.

Zaměstnanci JMP - stavební stroje se tak mohou spolehnout na plně funkční účetnictví nebo fakturaci.

To vše v manažerském přehledu Business Intelligence, který je nativní součastí HELIOS iNuvio.

Mzdy

Oblast, kterou je třeba řídit bezchybně. Správa mzdové agendy může být náročná, nicméně se jedná o každoměsíční práci. 

Zaměstnanci JMP - stavební stroje ovšem mají pomocníka, který jim tuto problematiku komplexně vyřeší.

Pracujte i vy v systému, který vám administrativu vyřeší na pár kliků. 

Zaujalo vás řešení a rádi byste získali více informací?

Zanechte nám svůj kontakt a my se Vám obratem ozveme.

+420 244 104 111