Výkaz - Roční údaje o poskytnutých garancích (GAR)

Cena: 3 000,00 Kč bez DPH Původní cena:

Cena zahrnuje pouze licenci modulu

Výkaz podle § 5 odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, předkládá územní samosprávný celek (ÚSC), dobrovolný svazek obcí (DSO), případně jiný ekonomický subjekt (§ 2 písm. j) zákona). Organizace je povinna předat výkaz i v případě, že nemá žádné hodnoty pro vyplnění výkazu.
Vykazují se garance, tj. ručení nebo finanční záruka podle občanského zákoníku, směnečné rukojemství podle zákona upravujícího směnky, nebo záruka poskytnutá Českou republikou na základě jiného zákona.

Cena za implementaci: Předpokládáme rozsah instalace 1 hodinu. Sazba implementace je definována ve Vaší servisní smlouvě. Na implementaci není možné čerpat předplacené hodiny.

Skladem

Zaujalo vás řešení HELIOS Fenix?

Chcete se dozvědět více informací?