Nové Mzdy

Připravili jsme si pro vás možnost jednoduchého přechodu na nové mzdy, které vám pomohou ve vaší každodenní práci a posunou vaše podnikání kupředu.

Vážený zákazníku,

velice si vážíme vaší přízně a skutečnosti, že náš produkt HELIOS RED může být vaším pomocníkem při podnikání. Naší snahou je, aby Vám systém HELIOS RED přinášel stále vetší komfort a ulehčení práce. Připravili jsme pro vás možnost využití nových MEZD, které budete schopni zprovoznit rychle, jednoduše a s již připraveným zaškolením pomocí našeho nového vzdělávacího portálu.

Přechod na nové MZDY vám přinese hned několik benefitů, s nimiž Vás níže podrobněji seznámíme. Datové propojení mezi systémy od nás dostanete zdarma.

S novými mzdami se pojí fakt, že budeme soustředit své kapacity právě na rozvoj této oblasti. Proto jsme se rozhodli ukončit podporu původních mezd k 31.12.2024. V reálném životě to bude znamenat, že 1.1.2025 již nebudeme legislativně podporovat modul Mzdy, tj. mzdy za leden 2025 již nebude možné zpracovávat v systému HELIOS RED. Ostatních oblastí HELIOS RED se tato změna nedotkne.

Přehled balíčků

Mzdy 5

Komplexní personální a mzdová agenda do max. 5 zpracovaných mezd v jednom měsíci a jedné databázi (firmě).

Cena od 6 800 Kč   bez DPH*

nebo

Měsíčně od 790 Kč bez DPH**

Mzdy 25

Komplexní personální a mzdová agenda,  do max. 25 zpracovaných mezd v jednom měsíci a jedné databázi (firmě).

Cena od 15 800 Kč  bez DPH*

nebo

Měsíčně od 1 320 Kč bez DPH**

Mzdy 100

Komplexní personální a mzdová agenda, do max. 100 zpracovaných mezd v jednom měsíci a jedné databázi (firmě).

Cena od 30 800 Kč bez DPH*

nebo

Měsíčně od 1 980 Kč bez DPH**

Mzdy 250

Komplexní personální a mzdová agenda, do max. 250 zpracovaných mezd v jednom měsíci a jedné databázi (firmě).

Cena od 45 800 Kč bez DPH*

nebo

Měsíčně od 3 280 Kč bez DPH**

Mzdy 250+

Komplexní personální a mzdová agenda, nad 250 zpracovaných mezd v jednom měsíci a jedné databázi (firmě).

Cena od 65 800 Kč bez DPH*

nebo

Měsíčně od 4 980 Kč bez DPH**

*Jedná se o jednorázovou platbu za nákup licence HELIOS, ze které plyne roční systémová podpora 

**Jedná se o pravidelnou měsíční platbu, ve které je zahrnut pronájem licence HELIOS a přístup 1 uživatele do vzdělávacího portálu 

+  V ceně je zahrnuta komunikace s 1 bankou pro posílání platebních příkazů a stahování výpisů (platí pro všechny balíčky kromě balíčku Mzdy5) 

+ Ke všem balíčkům vám nabízíme placený přístup na náš vzdělávací portál (1 uživatel => roční poplatek 144 EUR). První měsíc od nás dostanete zdarma. 

Modul MZDY umožňuje kromě klasického výpočtu a zapracování mezd zejména následující akce:

 • zadávat a udržovat kmenový přehled zaměstnanců s možností evidovat zaměstnance na útvar, nákladový okruh, zakázku, vozidlo
 • sledovat historii kmenových karet, konstant a nastavení v jednotlivých měsících (máte možnost monitorovat vývoj mzdových údajů zaměstnance, konstant, číselníků apod.)
 • vyhodnocovat data prostřednictvím generátoru sestav
 • evidovat a kontrolovat podpůrčí dobu zaměstnanců
 • kontrolovat ochrannou lhůtu u zaměstnanců
 • evidovat a kontrolovat zákonné legislativní hranice (počet možných odpracovaných hodin na dohody o provedení práce, limity hodin přesčasů, pohotovosti apod.)
 • zadávat data v předzpracování, což umožňuje jednak zadávání mezd zaměstnanců na různé zakázky, útvary, nákladové okruhy a jednak umožňuje zadávat mzdové údaje s dostatečným předstihem
 • hromadné zadávání konkrétní mzdové složky v předzpracování
 • možnost zpracovávat problematiku exekucí
 • tisknout formuláře, které jsou vyžadovány úřady (přihlášky, odhlášky a měsíční přehledy na zdravotní pojištění, formuláře na Správu na sociální zabezpečení..) a jejich elektronické podání - na ZP (přes TXT) a ČSSZ (přes XML)
 • tisknout formuláře, které jsou nezbytnou součástí ukončení pracovního poměru (zápočtový list, potvrzení o příjmu)
 • tisknout a elektronicky odesílat evidenční listy důchodového zabezpečení
 • tisknout podklad pro vyplňování formuláře Nem-Úr
 • tisknout sestavu ZPS (změněná pracovní schopnost)
 • upravovat definici mzdového listu na základě vašich konkrétních požadavků
 • tisknout, případně exportovat platební příkazy do programu konkrétního bankovního programu (státní platby, spoření zaměstnanců, případně další srážky) tzn. provozovat elektronický styk s bankovním ústavem
 • vytvářet výstupy pro statistické šetření firmy Trexima (ISPV)
 • vytvářet výstupy pro statistické šetření ISP pro rozpočtové a příspěvkové organizace
 • definovat mzdové složky na základě vašich požadavků
 • definovat pracovní kalendáře na základě vaší potřeby z hlediska délky pracovní doby a z hlediska nepravidelné a nerovnoměrné pracovní doby
 • roční zúčtování zálohové a srážkové daně

Často kladené dotazy

Podpora mzdového modulu v HELIOS RED končí 31.12.2024, jak dokončím roční chody v roce 2025??

Všechny roční chody v roce 2025 za mzdové období 2024 dokončíte bez problémů ještě v HELIOS RED (níže uvedenou funkčnost garantujeme)

 • Mzdové listy
 • Roční zúčtování daně (zaměstnanců)
 • Vyúčtování zálohové a srážkové daně
 • Ohlášení plnění povinného podílu (ZPS)
 • Roční ELDP (včetně odeslání na portál ČSSZ)
Jak a co se převádí do nových mezd v HELIOS iNuvio?

Máme pro vás připraven převodový můstek, pomocí kterého můžete přejít i během roku a převádíme tyto údaje z aktuálního (posledního) mzdového období

 • Organizační strukturu
 • Zaměstnance, jejich osobní údaje a bankovní spojení
 • Mzdové údaje
 • Rodinné příslušníky
 • Srážky z mezd
 • Historii nemocí
 • Údaje pro DVZ (Příloha k žádosti o DNP)
 • ELDP

Pokud budete přecházet během roku, tak navíc ještě tyto údaje:

 1. Podklady pro ELDP
 2. Podklady pro mzdové listy
 3. Podklady pro roční zúčtování daně
Jak to bude s historii mezd v HELIOS RED?

Historie vám zůstane v HELIOS RED, kdykoliv se k ní budete moci vrátit a cokoliv si vytisknout.

Budu si muset zakoupit ještě nějaký další SW třetí strany (např. od Microsoft®)?

Ne, nové mzdy lze provozovat na licenci Microsoft® SQL Server® 2022 Express, která je zdarma. Pokud budete mít zakoupenou licenci nových mezd, tak se stažením a instalací vám pomůžeme pomocí našeho instruktážního videa. 

Jaký je „správný“ postup přechodu na nové mzdy

Ideální je tento postup:

1. Nejprve je třeba si zakoupit nebo pronajmout příslušnou licenci nových mezd (dle počtu zpracovávaných mezd)
2. Nainstalovat Microsoft® SQL Server® 2022 Express a HELIOS s přednastavenou databází (pomocí videa zdarma)
3. Převést si data z HELIOS RED (pomocí videa zdarma). Převod je jednorázový a musíte mít uzavřené příslušné období v HELIOS RED.
4. Zaškolit se na HELIOS iNuvio (pomocí videí na školícím portálu)

 • a. Základní ovládání
 • b. Základní nastavení moduly mzdy (první ostré období, konfigurace, konstanty)
 • c. Běžná práce při měsíčním zpracování mezd (zadávání zaměstnanců, podkladů pro mzdy, výpočet, měsíční chody, platební příkazy, zaúčtování mezd a měsíční uzávěrka)
 • d. Různá specifika mezd (různé pracovní poměry, nepravidelná pracovní doba, výplatní pásky v zaheslovaném PDF apod)
 • e. Roční chody

5. Dle vašich možností a kapacit doporučujeme souběžný výpočet mezd v obou systémech, ideálně celý kvartál (nejpozději však 4Q/2024). Pozor, při souběžném provozu musíte spočítat všechny zaměstnance, jednotlivé mzdy a celkové sumy vám musí sednout „na korunu“. S těmito čísly se bude dál počítat a HELIOS je bude brát jako právoplatnou historii mezd.

Mohu přejít na HELIOS iNuvio/Easy s celým systémem, nejen s modulem Mzdy

Ano, samozřejmě, v tomto případě vás žádáme o využití kontaktního formuláře na této stránce a naši obchodníci se vám obratem ozvou

Jak bude fungovat „zpětná“ integrace z mezd do HELIOS RED?

Platební příkazy z mezd není třeba importovat do HELIOS RED, ale rovnou je načíst do vašeho elektronického bankovnictví.

Co se týká zaúčtování mezd a ostatních závazků do HELIOS Red, tak jsme pro vás zdarma připravili funkce, které to na pár kliků udělají za vás. Nic tedy nebudete muset přepisovat ručně.

Uživatelé s daňovou evidencí použijí tu samou funkci pro vygenerování ostatních závazků. „Zaúčtování“ mezd proběhne z bankovního výpisu, druhou funkci pro zúčtování mezd tedy nevyužijí.

Jaké jsou hardwarové a softwarové požadavky na nové mzdy?
Musím si software či hardware kupovat?

Nemusíte.
V případě, že si od nás nechcete kupovat licenci HELIOS, tak si ji můžete pronajmout. Pokud nemáte, či nechcete pořizovat nový počítač či server, tak si od nás můžete pořídit cloudový prostor v ceně od 1 200,- Kč bez DPH měsíčně pro jednoho uživatele. Cenová nabídka a řešení je vždy individuální a odvíjí se od konkrétních technických požadavků a potřeb zákazníka. Pro konkrétní nabídky opět využijte kontaktního formuláře.

Co když mám specifické požadavky?

Sem s nimi! Každým vaším požadavkem posouváme systém směle kupředu, nebojte se tedy poptat systém, přestože už teď víte, že vaše podnikání vyžaduje specifický přístup. Jsme zvyklí se zákazníkem komunikovat od začátku naší spolupráce. A nejen to. Jakmile budou vaše nové mzdy plně funkční, stále spolu zůstáváme v kontaktu  pomáháme vám při jakýchkoliv potížích.

Stáhněte si agendový list, kde se dozvíte všechny informace o nových mzdách.

Všechny uživatele modulu Mzdy budeme kontaktovat během podzimu 2023.

Pokud nechcete na nic čekat, tak jsme pro vás připravili kontaktní formulář, kde si můžete o nezávaznou konzultaci zažádat sami, obchodní garant Vás bude obratem kontaktovat.

Jiří Ullrich

ředitel realizace 

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli jednat o možné spolupráci.

Spokojení zákazníci HELIOS

HELIOS využívá více než 4 500 firem v Česku i na Slovensku.

Více než 17 000 zákazníků

Za více než 33 let na trhu za sebou máme mnoho specifických řešení. Podívejte se na některá z těch nejzajímavějších.

Nenašli jste to pravé?

Nevadí, máme řešení pro každého.


HELIOS Easy

Malá firma

Rozjezd startupu či stabilita menšího podnikání plně pod vaší kontrolou. Ukážeme vám, jak na to.


HELIOS Nephrite

Velká firma

Systém, který vyhoví a přizpůsobí se i těm nejnáročnějším požadavkům společnosti.


HELIOS Pantheon

Veřejný sektor

Zaměřuje se na digitalizaci procesů a efektivnější komunikaci s občany a organizacemi.