Celá řada novinek v HELIOS Nephrite

S příchodem roku 2024 nastává vhodná příležitost si zrekapitulovat, jakými vylepšeními za posledních dvanáct měsíců prošel produkt HELIOS Nephrite od Asseco Solutions.

Sektor ERP se rychle vyvíjí a musí sledovat nejnovější trendy a technologické inovace. I proto vývojáři produktů HELIOS neustále přicházejí s novými nápady na jejich rozvoj. Shrňme si oblasti, které se podařilo v případě systému HELIOS Nephrite dokončit nebo výrazně zdokonalit v uplynulém roce.

Trend stále většího využívání AI

Nejžhavějším trendem nejen vývoje podnikových informačních systémů je samozřejmě stále větší důraz na využívání umělé inteligence (AI – artificial intelligence) a strojového učení (ML – machine learning). Samozřejmostí je, že také produkt HELIOS Nephrite používá stále více prvků ML, například v podobě predikcí a nalezení anomálií, případně využívá AI, která ERP systém přizpůsobuje podle preferencí jednotlivých uživatelů.

Novinky v UX/UI

Nelze zapomínat ani na vylepšování oblastí UX/UI, což zákazníkům produktu HELIOS Nephrite dále zvyšuje uživatelský komfort. Mezi hlavní oblasti vylepšení patří například vyhledávání operací v hlavním menu, orientace v tisku pomocí zvýrazněných a odlišených ikon nebo ovládání práce s vybraným oknem pomocí hlavního menu. Pokud chce uživatel zmenšit obrazovku, systém jej z hlediska rozlišení „pustí“ i do minusu.

Další změnou je nové kontextové menu s rychlou volbou a novými ikonami. Poslední novinkou v této oblasti je pilotní provoz nového přehledu s novými komponenty filtrování nebo označení řádků přehledu pomocí „check boxů“.

Nová řešení od ANeT

Fúze se společností ANeT-Advanced Network Technology umožnila rozšířit HELIOS Nephrite o nové funkcionality pokročilého docházkového systému. Ten nahrazuje mimo jiné legendární „píchačky“, ale pro HR oddělení zajišťuje řadu dalších funkcí, jako je automatické zpracování veškerých podkladů pro mzdy.

Toto řešení navíc odpovídá české a slovenské legislativě a má tak kromě ceny další konkurenční výhodu oproti obdobným zahraničním produktům. Také zde je využita umělá inteligence pro automatizaci plánování pracovních směn.

Aktualizace webového portálu

Aktualizací prošel i webový portál, kde došlo k designovým vylepšením u grafů, ikon u funkcí a workflow akcí či dashboardů. Byla podpořena možnost integrace s dalšími portály a práce s dokumenty včetně elektronického podpisu. Vyšší zabezpečení systému umožňuje nově zavedená multifaktorová autentizace (MFA).

V rámci optimalizace systému lze zmínit také zrychlení archivací, a to jak při přípravě záznamů, tak při vlastním mazání. Rozšiřuje se také kolekce REST-API služeb pro integraci třetích stran na HELIOS Nephrite. Hlavním cílem neustálého vylepšování řešení HELIOS Nephrite je další zjednodušování práce pro uživatele a jejich lepší orientace v celém podnikovém informačním systému.

Řada dalších novinek

Mezi další novinky v ERP systému HELIOS Nephrite patří funkcionalita vytváření pracovních cest. Nově je k dispozici také balíček pro auditory, což je sada majetkových šablon, která vznikla na základě uživatelské poptávky po nejvhodnějším výstupu pro auditory s nutností tisku více šablon. Uživatelům tak ušetří čas. Další významnou funkcionalitou je Multicompany, jež umí řídit i velké holdingové společnosti. Rozvoj této funkcionality bude pokračovat i v roce 2024.
Změny lze najít i v modulu Výroba. Nově se jedná například o výrobní konfigurátor a kapacitní plánování jako pilíře výroby pro průmysl 4.0, k jehož vývoji došlo ve spolupráci se společností Cathedral Software. Novinkou je i napojení na APS Logis, které umožňuje pokročilé plánování a rozvrhování výroby.
Nově HELIOS Nephrite nabízí i propojení na mySTOCK WMS od softwarové společnosti Kvados. Znamená to rozšíření nabídky warehouse management systémů pro zákazníky o další řešení, které se specializuje i na složitější skladové procesy.