Co je to datový sklad a proč je dnes tak důležitý?

Když se řekne sklad, každý hned ví, co si představit. Obrovskou plochu s regály až do výše několika metrů a spoustu vysokozdvižných, dnes už někdy i robotizovaných vozíků. Co když ale dodáme, že ten sklad je datový? A proč je dnes často mnohem důležitější než ten na zboží?

Když data leží bez ladu a skladu

O tom, že dnes probíhá tzv. datová exploze, už není pochyb. Objemy zpracovávaných a uchovávaných dat rostou exponenciální rychlostí. Kromě těch strukturovaných, v tabulkách a typizovaných datových formátech, roste podíl hlavně těch nestrukturovaných – videí, obrázků nebo také třeba příspěvků ze sociálních sítí, které dnes často míří ke zpracování do CRM i ERP systémů. Největším problémem dneška však není objem ani struktura dat, ale to, že se nacházejí na desítkách nejrůznějších míst. Však historky například o bankách s více než deseti paralelně fungujícími informačními systémy nejsou žádnou výjimkou. Pro běžně velkou firmu je však podobné „rozházení“ dat často likvidační. Ta data pak jednoduše zahodí. Zpracovávají se pro samotné zpracování, ale ne pro vytěžení pro dobro firmy a jejích zákazníků.

Centralizace dat je nezbytností

Přesně proto je důležité data co nejvíce centralizovat a hlavně sjednotit. Není potřeba, aby zákazník František Novák měl v deseti různých systémech vytvořenou vlastní zákaznickou kartu s různě aktuálními adresami, telefony a údaji. Postačí mít vše na jednom jediném místě, kde to půjde mnohem snáz udržet ve správné podobě a aktuální. Tím místem je právě datový sklad.

Datový sklad je tedy databázový server, který centralizuje data z nejrůznějších systémů – ať už ta strukturovaná, či nestrukturovaná – a mezi těmito systémy také zprostředkovává jejich výměnu a sdílení. Výhody datového skladu přitom spočívají hned v několika rovinách. Ona centralizace je jen jednou z nich. Z té pak vyplývá možnost efektivnější virtualizace a škálování celého řešení, z čehož následně plyne mnohem lepší poměr cena/výkon, než kdyby data byla rozeseta po deseti systémech na deseti serverech a v deseti verzích.

Čištění dat jako základ pro jejich vytěžení

Klíčový problém spočívá v tom, že málokterá firma dnes vzniká na zelené louce, tedy bez dat, a zároveň v situaci, kdy si může dovolit vše od začátku dělat správně a profesionálně. Světlou výjimkou jsou ty, které se rozhodnou na začátku zvolit profesionální ERP systém jako například HELIOS Easy, jenž s nimi dokáže postupně vyrůst od malé firmy až do korporace.

Mnohem častějším scénářem je spíš postupná integrace mnoha různých informačních systémů a často i různých více či méně přehledných soustav excelových tabulek. V takovém případě musí data při zařazování do datového skladu projít procesem tzv. čištění. Musí být očištěna o duplicity, překlepy, neplatné hodnoty, a hlavně o údaje, které již nejsou aktuální. Čištění dat přitom někdy může tvořit až polovinu celkových nákladů na zavedení datového skladu. Pokud tedy datový sklad zatím nemáte, myslete na čistotu dat už nyní. V budoucnu si tím ušetříte spoustu nákladů a budete moci o to dřív začít svá cenná data vytěžovat.

Datový sklad jako základ pro business intelligence

O tom, co všechno mohou skrývat firemní data, jsme psali již v samostatném článku. Je toho opravdu mnoho, od trendů na trhu až po klíčové informace pro vaši produktovou strategii. Čím více různých dat na jednom místě máte k dispozici, tím více z nich můžete prostřednictvím business intelligence nástrojů vytěžit. Výhodou přitom je, pokud tyto výstupy v podobě reportů, kontingenčních tabulek, grafů nebo třeba zcela nových datových kostek můžete následně zpracovávat i přímo v ERP systému. Profesionální systémy jako HELIOS tohle obvykle umožňují. Stačí si jen integrovat vytvořený náhled z databázového serveru datového skladu a s tím dále pracovat. Na konci dne totiž není ani tak důležité, co všechno umí váš datový sklad a BI řešení, ale co všechno na základě těchto výstupů dokážou manažeři vaší firmy na jejím fungování změnit.