Dodavatel plynu a elektřiny LAMA energy vsadil na HELIOS iNuvio

Podnikový informační systém  HELIOS iNuvio používá společnost LAMA energy k automatizaci účetních dat z jiných systémů, ale i k běžné účetní agendě.

V roce 2021 oslovila společnost FIRST information systems dodavatele zemního plynu a elektřiny Lama energy a.s. s nabídkou využití informačního systému HELIOS iNuvio. Po podepsání smlouvy byla zahájena implementační analýza pro několik společností, které patří do skupiny LAMA ENERGY GROUP: LAMA energy a.s., její organizační složku na Slovensku a pro společnost Gas International s.r.o. Tyto firmy používají informační systém pro dodavatele a distributory energií FLEXI IT od společnosti D3Soft Future.

Hlavním úkolem bylo propojit systém FLEXI IT s podnikovým informačním systémem HELIOS iNuvio. Implementační analýza nejprve zmapovala aktuální stav procesů v dotčených společnostech, zjistila požadavky zákazníka a navrhla optimální řešení, tedy nastavení HELIOS iNuvio v oblasti ekonomiky a mezd.

„HELIOS nám umožnil automatizovat sběr účetních dat z jiných systémů a efektivně pracovat s celkovým finančním pohledem na společnost.“
Jan Stuchlík člen představenstva

Zajištění přenosu účetních dat

Dalším úkolem bylo zajištění přenosu účetních dat z FLEXI IT do HELIOS iNuvio. Implementace probíhala několik měsíců na podzim 2021, v lednu 2022 byl zahájen pilotní provoz a k ostrému provozu byla integrace systémů FLEXI IT a HELIOS iNuvio předána v září 2022.

Systém FLEXI IT zajišťuje vystavení faktur za prodej energií a služeb, fakturaci, příjem a zdanění záloh, zpracování bankovních výpisů a vracení přeplatků včetně zaúčtování těchto dokladů.  HELIOS iNuvio je používán jako účetní systém. Zajišťuje veškeré účetní evidence, zpracování mezd, evidenci majetku, evidenci faktur přijatých, evidenci režijních vydaných faktur, evidenci a zpracování agendy DPH a účetní výkazy.

Jak hodnotí implementaci systému HELIOS iNuvio a jeho přínos pro fungování firmy přímo zákazník? „HELIOS iNuvio nám umožnil automatizovat sběr účetních dat z jiných systémů a efektivně pracovat s celkovým finančním pohledem na společnost,“ zdůraznil Ing. Jan Stuchlík, člen představenstva LAMA energy a.s.

Využívané moduly:

• Nástroje pro řízení procesů

• Nástroje vizualizace

• Nástroje customizace

• Účetnictví

• Pokladna

• Majetek

• Banka

• Fakturace

• Mzdy

• Controlling


LAMA energy, a.s. je český dodavatel zemního plynu a elektrické energie. Společnost je součástí skupiny LAMA ENERGY GROUP (LEG) s vlastní těžbou ropy a plynu na jižní Moravě.  Společnost sídlí v Hradci nad Moravicí a mezi její zákazníky patří domácnosti i firmy. Na českém trhu působí od roku 2007 a řadí se mezi dodavatele energií střední velikosti.