Studenti Fakulty strojní ZČU se mohou těšit na nový HELIOS iNuvio

Studenti Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni mají už několik let možnost se během studia seznámit s tím, jak v praxi vypadá řízení výroby produktu, potažmo jeho logistiky, v systému HELIOS. Od října univerzita přechází na vylepšenou produktovou variantu HELIOS iNuvio a výuku rozšíří o další předmět zaměřený na řízení nákladů ve výrobě. Co vše se studenti učí a proč univerzita zvolila právě HELIOS iNuvio?

Proč právě HELIOS iNuvio?

HELIOS iNuvio je podnikový informační systém, který využívají stovky malých a středních výrobních podniků. Důvodů k tomu je hned několik. HELIOS iNuvio nabízí pro strojírenské podniky celou řadu benefitů. Chod všech oddělení, od výroby přes personalistiku, finance, obchod, marketing až po logistiku, lze vyřešit využitím jednoho systému, k dispozici je přímé propojení s nejrozšířenějšími CAD/CAM/CAE nástroji i napojení na nejrozšířenější MES (Manufacturing Execution System), včetně možnosti využití odvádění výroby přes RFID či čárové kódy.

Kompletní plánování zdrojů, včetně kapacitního plánování výroby, stejně jako pokrytí všech procesů v souladu s ISO 9001, je samozřejmostí. Pro skladové hospodářství a logistiku je pak k dispozici specializovaná sada nástrojů, včetně řešení EDI, a nechybí ani mapy a plánování tras. Velká část absolventů Fakulty strojní ZČU v Plzni se během své praxe se systémem HELIOS iNuvio osobně setká. To je také důvod, proč jim univerzita již více než deset let nabízí možnost se s tímto systémem ještě během studií naučit pracovat, a to rovnou na konkrétních projektech.

Dva předměty, jeden systém

Studenti se systémem pracují na reálných příkladech, které na ně budou čekat v jejich budoucí praxi. V rámci předmětu Metodika řízení výroby si tak osahají, jak vypadá výroba produktu, včetně zavedení jednotlivých dílů a jejich výrobních postupů, a to s potřebnými výrobními prostředky i personálním pokrytím, s obdržením objednávky na určitý počet finálních výrobků, s objednáním/naskladněním a následně vydáním materiálu do výroby (včetně problematiky zpětného naskladnění nevyužitého materiálu nebo například odřezků).

Celý proces si během semestru projdou až po výrobu a montáž jednotlivých podsestav a finální sestavy, včetně zpracování kooperace a práce s kusovníkem. Studenti si tak vyzkouší nejen samotnou výrobu, skladování a podobně, ale i zavedení potřebných dat do prázdné databáze.

V předmětu Praktiky podnikové logistiky se  studenti seznamují se zpracováním a nastavením organizační struktury v HELIOSU iNuvio, se zavedením hlavního produktu společnosti a jeho naskladněním do odpovídajícího skladu v rámci organizační struktury společnosti.

Musí se také naučit zpracovávat nabídky, evidovat vozidla a vést knihu jízd, zpracovávat objednávky na vybraný produkt a obstarat i veškerou související agendu ohledně dokladů, dodejek a samotného dodání zboží. V rámci předmětu se řeší i provedení množstevní inventury, vygenerování odpovídajících rozdílových dokladů a srovnání stavu skladu.

Studium z domova výuku nenarušilo

V posledních dvou letech, kdy univerzita mohla vzdělávat studenty pouze distanční formou, probíhala i výuka těchto dvou předmětů online, a to prostřednictvím univerzitní VPN. Studenti se mohli seznámit také s mobilní aplikací HELIOS Zoom, kterou během posledních dvou let využívala řada manažerů pro práci se systémem přímo z mobilu či tabletu.

Od akademického roku 2021/2022 přichází edice iNuvio a další předmět

Po letošních prázdninách se studenti mohou těšit na řadu novinek. Tou hlavní je přechod na produktovou řadu HELIOS iNuvio, která radikálním způsobem rozšiřuje funkcionality systému i způsob, jakým se ovládají.

Kromě nového systému se studenti fakulty strojní mohou těšit i na nový předmět Počítačová podpora řízení nákladů ve výrobě, ve kterém se seznámí s konkrétní aplikací nákladové kalkulace předem připraveného produktu v systémech HELIOS iNuvio a Siemens Tecnomatix Plant Simulation. Naučí se zde využívat nákladové sazby jednotlivých pracovišť, pracovat s náklady spojenými s nářadím a nástroji využívanými při výrobě daného produktu, s personálními náklady na zajištění jednotlivých výrobních činností, s materiálovými náklady a podobně. Díky tomu budou ještě lépe připraveni na řízení skutečné výroby v českých továrnách a výrobních podnicích.

Článek obsahově vychází z případové studie, kterou vypracovali akademičtí pracovníci Západočeské univerzity.

Ing. Bc. Miroslav Malaga

Ing. Tomáš Broum, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.