HELIOS Nephrite

Technické požadavky 

Doporučená konfigurace technologického prostředí pro provoz programového podnikového informačního systému HELIOS Nephrite zahrnuje dále popsané součásti. Veškeré změny oproti tomuto doporučení je nutné předem konzultovat s dodavatelem. V případě provozu informačního softwaru HELIOS Nephrte na výpočetní technice neodpovídající tomuto doporučení, výrobce ani dodavatel neručí za správný chod systému.

Technologické nároky HELIOS Nephrite


Databázový server

 • OS Windows Server 2016
 • OS Windows Server 2019
 • OS Windows Server 2022
 • MS SQL Server 2019
 • MS SQL Server 2022 (doporučená verze)
 • Azure SQL Server MI BC

PC uživatele

 • OS Windows 10 / Windows 11
 • .NET Framework 4.8

Aplikační server (v případě HELIOS Nephrite na platformě Microsoft .NET)

 • Windows Server 2019/2022 (verze podle potřebné konfigurace HW), s nainstalovaným aktuálním service packem
 • .NET Framework 4.8

Možnosti vzdáleného přístupu (přístup uživatelů z lokalit mimo lokální počítačovou síť, ve které je instalován HELIOS Nephrite – on line provoz = uživatelé pracují se stejnými daty – databáze, aplikace a servery pro provoz jsou instalovány v centrále firmy)

 • Propojení lokalit prostřednictvím sítě VPN, případně prostřednictvím sítě Internet
 • Instalace aplikačního serveru v centrále firmy
 • Doporučená rychlost propojení je pro:
 • 1 uživatele = cca 256 kbps
 • 5 uživatelů = cca 512kbps
 • 20 uživatelů = cca 1Mbps
 • 50 uživatelů = cca 2Mbps

Počítačová síť

 • Kabeláž UTP, min. 100Mbps
 • Připojení serverů min. rychlostí 1Gbps
 • Připojení počítačů uživatelů rychlostí 100Mbps 

Minimální konfigurace serverů a PC uživatelů

Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k typu provozovaného operačního systému, databázového serveru MS SQL a HELIOS Nephrite. Není brán ohled na další aplikace provozované na PC nebo serveru (mimo MS Office na PC), které zvyšují nároky na hardware. Rovněž není brán ohled na konkrétní velikost a počet databází HELIOS Nephrite (nutno hodnotit individuálně), což může podstatně ovlivnit nároky na hardware serveru, zejména na velikost jeho paměti.

Server

Poznámka

Konkrétní konfigurace serverů je podle počtu uživatelů, počtu a velkosti databází a dalších požadavků zákazníka stanovena v rámci zpracování technické studie (viz pozn. níže) nasazení HELIOS Nephrite firmou Asseco Solutions, a.s.

verze OS a SQL musí být upřesněna podle zvolené konfigurace HW – verze Standard x Enterprise, platforma win x64  

Typicky SQL server - pro > 50 uživatelů a součtu velikosti všech databází > 15GB doporučujeme server, ve kterém je možné osadit 4 procesory (HEXA - Core) a 24 GB RAM (nemusí být od začátku plná konfigurace, ale server musí tuto konfiguraci umožňovat - HW může být upgradován podle zatížení postupně)

Typicky SQL server - pro < 50 uživatelů a součtu velikosti všech databází < 15GB doporučujeme server, ve kterém je možné osadit 2 procesory (HEXA-Core) a 16 GB RAM (nemusí být od začátku osazena plná konfigurace, ale server musí tuto konfiguraci umožňovat - HW může být upgradován podle zatížení postupně).

Stanice uživatele

Technická studie

Jako součástí implementace HELIOS Nephrite může Asseco Solutions, a.s. pro zákazníka na vyžádání zpracovat jako placenou službu Technickou studii. Studie obsahuje informace o konfiguraci počítačové sítě zákazníka (získané během konzultace s jeho správcem sítě), podrobný popis HW a SW požadavků HELIOS Nephrite, možnosti jejich zajištění a konkrétní doporučení úprav HW a SW konfigurace sítě zákazníka pro IS HELIOS Nephrite.

Hledáte to správné řešení pro vás?

HELIOS usnadní běh firmy


HELIOS Easy

Mála firma

Rozjezd startupu či stabilita menšího podnikání plně pod vaší kontrolou. Ukážeme vám, jak na to.


HELIOS iNuvio

Střední firma

Zkrotit procesy rostoucí firmy a podpořit růst podnikání. Úkol přesně pro iNuvio.


HELIOS Nephrite

Velká firma

Systém, který vyhoví a přizpůsobí se i těm nejnáročnějším požadavkům společnosti.