Kontrola rozpočtových položek na náklady a výnosy

Cena: 2 300,00 Kč bez DPH Původní cena:

Cena zahrnuje pouze licenci modulu

Kontrola je určena pro obce, kraje, svazky obcí a příspěvkové organizace, které při účtování o svých příjmech a výdajích používají položky rozpočtové skladby.  Kontrola vyhodnocuje správnost použité položky rozpočtové skladby při účtování o úhradě pohledávky nebo závazku s ohledem na nákladový nebo výnosový účet použitý při účtování předpisu pohledávky nebo závazku. Výsledkem je sestava, která má upozornit na účetní zápisy, na kterých by mohlo být mylně účtováno v položkách rozpočtové skladby nebo na nákladových a výnosových účtech.

Uživatel si může definovat časový interval, za který se sestava vygeneruje. V závislosti na nastavení se do sestavy generují jen účetní zápisy, které program vyhodnotil jako chybné. Součástí sestavy je i informace o výši rozdílu částky účetního zápisu s rozpočtovou položkou a částky účetního zápisu s nákladovým nebo výnosovým účtem.

Skladem

Zaujalo vás řešení HELIOS Fenix?

Chcete se dozvědět více informací?