Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Cena: 3 200,00 Kč bez DPH Původní cena:

Cena zahrnuje pouze licenci modulu

Na základě zákona č. 25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a vyhlášky č. 272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí lze v systému HELIOS Fenix využít Výkaz peněžních příjmů a výdajů.

 

Výkaz peněžních příjmů předkládá měsíčně státní příspěvková organizace či jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí a který je jako jednotka institucionálního sektoru ústředních vládních institucí zapsán v registru ekonomických subjektů.

Pokud ale průměrná výše celkových ročních nákladů dané organizace podle výkazu zisku a ztráty za poslední 2 kalendářní roky nedosahuje částky 400 milionů korun českých, předkládá výkaz čtvrtletně. Čtvrtletně také předkládá výkaz jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí, který je jako jednotka institucionálního sektoru místních vládních institucí zapsán v registru ekonomických subjektů, a který je zároveň poskytovatelem zdravotních služeb nebo provozovatelem městské hromadné dopravy.

Skladem

Zaujalo vás řešení HELIOS Fenix?

Chcete se dozvědět více informací?