Výkaz - Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (PAR)

Cena: 3 000,00 Kč bez DPH Původní cena:

Cena zahrnuje pouze licenci modulu

Výkaz podle § 6 odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, předkládá územní samosprávný celek (ÚSC), dobrovolný svazek obcí (DSO), organizační složka státu (OSS), příspěvková organizace (PO), případně jiný ekonomický subjekt (§ 2 písm. j) zákona). Organizace je povinna předat výkaz i v případě, že nemá žádné hodnoty pro vyplnění výkazu.

Vykazují se projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, tj. veřejné zakázky a koncese o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je využití zdrojů a schopností osob soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb související s údržbou a provozem dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku, pokud je smlouva uzavírána na 2 a více let.

 

Cena za implementaci: Předpokládáme rozsah instalace 1 hodinu. Sazba implementace je definována ve Vaší servisní smlouvě. Na implementaci není možné čerpat předplacené hodiny.

Skladem

Zaujalo vás řešení HELIOS Fenix?

Chcete se dozvědět více informací?