Na firemní data se už budete dívat úplně jinak

Objem zpracovávaných dat ve firmách neustále roste. Tato data v sobě ukrývají velmi cenné informace, ne každá firma s nimi ale pracuje. Zejména u malých a středních podniků je to menšina, protože jim k tomu chybějí dostupné nástroje. To se ale brzy změní – do roku 2020 se business intelligence (BI) stane běžnou součástí podnikových informačních systémů. Co to přinese?

Menší firmy nemají čas ani prostředky na masivní investice do BI

Nástroje business intelligence mohou plnit roli jakéhosi vnitrofiremního Jamese Bonda, který vám pomůže odhalit velmi důležité informace o situaci na trhu, potenciálních rizicích nebo třeba skutečných nákladech a výnosech na jednotlivé produkty, prodejny a podobně. S jejich pomocí můžete doslova zachránit firmu, stejně jako hravě předběhnout konkurenci.

Jenže stejně jako filmový James Bond i BI obvykle něco stojí. Menší firmy si ji tak donedávna nemohly dovolit vůbec, ty větší jen pro konkrétní uživatele. Situace se však velice brzy změní. Do roku 2020 se základní BI nástroje stanou integrální součástí podnikových informačních systémů, a to i těch pro malé a střední firmy, kam se řadí například HELIOS Orange. A pracovat s BI budou moci všichni zaměstnanci, pro jejichž práci to může být přínosem. To přinese razantní změny podnikatelského prostředí.

TIP: Více o obvyklých přínosech BI se dozvíte v tomto článku.

Konkurence přitvrdí, firmy začnou „předvídat budoucnost“

Nástroje business intelligence umějí často pomocí jediného grafického znázornění či přehledné tabulky rozkrýt souvislosti, které z desítek různých tabulek a sestav „poschovávaných“ kdesi uvnitř podnikového informačního systému rozhodně nejsou na první pohled zřejmé. Navíc BI pracuje s živými daty. Tyto souvislosti tak umějí rozkrýt ihned, ne třeba jen jednou za čtvrt roku, kdy se vyplňují reporty nebo připravuje účetní rozvaha.

Pro řízení firem jsou klíčové zejména vývojové trendy. Jediný graf z BI nástroje se snadno může stát podnětem nejen k prvotnímu zamyšlení nad tím, zda se na trhu náhodou neděje něco, o čem firma neví, ale také k hlubšímu přemýšlení, identifikaci a hlavně reakci na nový trend, příchod nového konkurenta či změny v dodavatelském řetězci. Velké firmy už moc dobře vědí, co může BI firmě přinést. Dnes se už nezabývají ani tolik tím, jestli si BI pořídit, jako spíš tím, jak ji co nejvíce zapojit do firemního rozhodování. U menších firem je však cesta k manažerům s rozhodovacími pravomocemi o dost přímější. Schopnost nahlédnout do budoucnosti díky BI nástrojům tak v tomto segmentu může znamenat malou revoluci, zejména pokud ji získají všichni zaměstnanci, pro jejichž práci může být přínosem. Rozdíly mezi firmami využívajícími BI a těmi, které na svá data „nevidí“, proto mohou být velice rychle patrné.

I s malým BI se dají dělat velké věci

Velké firmy využívají velmi pokročilé BI nástroje a týmy datových analytiků, kteří do detailu neustále analyzují a mapují všechny klíčové procesy a informace. Menší firmy mají těchto procesů, a tím pádem i dat, přirozeně méně, proto nepotřebují BI nástroje za miliony. I menší BI řešení však dokážou firmám a jejich zaměstnancům mnohé napovědět třeba o vývoji tržeb, změnách ve struktuře nákladů, výkonnosti jednotlivých divizí či výrobků a podobně.

Na BI nástrojích je přitom důležitá i schopnost rychle měnit pohledy z „velkého“ na detailní, tedy možnost během pár kliknutí získat pohled z celkového vývoje všech tržeb, na jejich strukturu např. podle zákazníků, výrobků, krajů apod. Pro budoucnost firmy totiž není ani tak podstatné vědět, že jsou celkové tržby víceméně konstantní, jako to, u kterých výrobků rapidně klesají a u kterých rostou, v kterých krajích či zemích si firma vede rok od roku lépe či hůře, anebo to, kteří zákazníci na nich aktuálně nesou nejvyšší podíl. Podle toho se pak firma může zařídit, třeba ve formě změn ve struktuře výroby či tvorby incentiv a speciálních cen pro konkrétní zákazníky. Pro velké firmy je to již normální. Nyní je na čase, aby se totéž stalo standardem i pro ty malé a střední. A moderní podnikové informační systémy přesně toto nabídnou.

Poslední bariéra finanční náročnosti BI padla díky cloudu

Dalším dilematem velkých firem je značná výpočetní náročnost BI. Zpracovávat tabulky často s mnoha miliony záznamů a dávat je do vzájemných souvislostí není totiž jednoduchá operace. Obvykle ji obstarávají separátní výkonné databázové servery, aby nebyl využíváním BI nástrojů nijak negativně ovlivněn ani zpomalen chod podnikového informačního systému, s jehož daty pracují.

Naštěstí v době cloudu už nic z toho není problém ani pro menší firmy. Ty už totiž nemusí kvůli BI investovat do vlastních výkonných serverů, ale mohou jednoduše využít cloudové infrastruktury. Analýza dat je totiž pro cloud tím vůbec nejvýhodnějším případem. Potřebujete při ní velmi vysoký výpočetní výkon, maximálně tak na pár desítek minut měsíčně, kdy s BI přímo pracujete. Pakliže se tedy nejedná o velkou firmu s desítkami různých oddělení, kde se provádějí v BI analýzy několik hodin denně. Budoucnost BI v malých a středních firmách tak bude jasně v cloudu. Přitom současný cloud už je na rovnocenné úrovni s možnostmi, které nabízejí tzv. on-premise (tj. na vlastních serverech) řešení. A to i v případě možností provádění úprav na míru.