Rok 2019 na zelené vlně aneb letošní novinky v HELIOS Green

Patříte mezi uživatele HELIOS Green nebo mezi ty, kteří o jeho nasazení letos uvažují? Pak vězte, že po letech dílčích inovací bude rok 2019 ve znamení radikální změny k lepšímu. Čeká nás totiž nová verze s moderním sexy vzhledem, pokročilou business intelligence a výrazně vyšším výkonem. Na co se tedy můžete těšit?

Green v novém kabátě

Výrazného vylepšení se letos dočká uživatelské rozhraní stávajícího klienta pro Windows. V HELIOSU jsme posledních několik let věnovali opravdu velké úsilí tomu, abychom modernizovali uživatelské rozhraní podnikového informačního systému. Loňská edice iNUVIO pro menšího bratříčka HELIOS Orange budiž příkladem. Letos však dojde i na naši vlajkovou loď – HELIOS Green. Nabídneme vám přitom nejen novou tvář systému, ale přehlednější a intuitivnější ovládání stávajícího klienta pro Windows. Jeho facelift je jen prvním krokem.

Nové sexy tiskové šablony

HELIOS Green letos také s největší pravděpodobností čeká změna tiskového nástroje. Chceme vám totiž přinést dostatečně sexy tiskové šablony, což se stávajícím tiskovým jádrem už nebylo možné. Nemusíte se ale bát, že přijdete o nynější standardní a zakázkové šablony. Abychom zachovali zpětnou kompatibilitu s tím, co už využíváte, plánujeme paralelní provoz starého i nového tiskového jádra a následnou přípravu migračního nástroje, který vám umožní zachování všech stávajících šablon i na novém tiskovém jádru s podstatně širšími možnostmi uživatelských úprav i využití grafiky.

Green přes web i do mobilu

Už několik let intenzivně pracujeme na vytvoření kompletně nového responzivního webového klienta Greenu v HTML5, který by vám dal absolutní svobodu v tom, z jakého zařízení a s jakým rozlišením obrazovky ho budete používat. Tento klient nám navíc kromě technologické výhody provozování klienta Greenu přímo v prohlížeči přinese i možnost kompletně inovovat a modernizovat vzhled a ovládání. Cesta k novému klientovi je bohužel poměrně trnitá a vede nás různými zákrutami a slepými cestami, ale v roce 2019 chceme rozhodně zahájit přípravné práce na tomto klientovi, a pokud se naplní optimističtější verze scénáře, chceme rozběhnout vývoj první etapy. Na jejím konci by měl být webový klient umožňující základní práci v systému pro ty uživatele, u kterých nemá smysl, aby přistupovali do systému z desktopového klienta. A jako doplněk tohoto klienta bychom v další etapě potěšili uživatele i mobilní aplikací pro zpracování workflow.

Business intelligence do každé firmy

Filozofií naší společnosti je nabídnout business intelligence nástroje přímo v podnikovém informačním systému všem našim zákazníkům. U HELIOS Orange jsme si to otestovali již loni a u Greenu jsme nyní ve fázi integrace stávajícího partnerského řešení přímo do inovovaného klienta Greenu. S tím souvisí i standardizace BI v rámci systému i připravení celého řešení na jeho jednoduchou a intuitivní customizaci. Abyste pak mohli vestavěné business intelligence využít i pro praktické každodenní rozhodování, pracujeme nyní i na návrhu nástrojů pro základní vyhodnocování a plánování přímo v Greenu. Máte se letos tedy určitě na co těšit!

Vyšší výkon i nové funkce

Ani vlastní jádro HELIOS Green letos nezůstane beze změny. Společným jmenovatelem bude zejména optimalizace a zvyšování výpočetního výkonu. S tím bude souviset i zrušení podpory starých verzí Microsoft SQL Serveru, což nám dá možnost využít nové možnosti Microsoft SQL Serveru 2016 a 2017, jako jsou paměťové (In-Memory) tabulky a nativně kompilované uložené procedury, sloupcově uložené indexy nebo automatická optimalizace pro zakázkové exekuční plány. V praxi to pocítíte tak, že jakékoliv operace nad databází se znatelně zrychlí. Zejména pak ve firmách, u nichž velikost SQL databáze atakuje desítky gigabajtů dat a více. Tyto zásadní úpravy jádra HELIOS Green souvisí i s přípravou na Průmysl 4.0 a zpracování velkých dat, jejichž objem má do roku 2020 ještě výrazně vzrůst.

Významný dopad na průchodnost systému si také slibujeme od připravované funkcionality „front funkcí“, která umožní seřadit vícenásobně spuštěné funkce a tak eliminovat riziko vzájemného blokování. Uživateli zároveň zvýšíme komfort možností zařadit si funkce do jednorázové dávky a nastavit běh funkce na konkrétní čas.

Fulltextové vyhledávání

Třešničkou na dortu pak bude komplexní fulltextové prohledávání celého systému, které zjednoduší hledání informací a orientaci v systému. Vyhledávat budete moci jak mezi jednotlivými funkcemi systému, tak hlavně v datech, v rámci jednotlivých tabulek. Vyhledávat budete moci přímo v poli nad příslušným sloupcem, a stejně jako například při vyhledávání kontaktů v telefonu, vše bude fungovat zároveň také jako filtr. Chcete si zobrazit všechny faktury od společnosti ABC? Zadáte do vyhledávacího pole nad polem Název společnosti ABC a rázem uvidíte všechny faktury od této firmy. Zároveň však budete moci vyhledávání dále upřesnit pomocí parametrů v ostatních sloupcích. Vyhledání libovolných informací se tak stane otázkou okamžiku.

Nový modul Telemetrie

Potřebujete pokročilé monitorování zakázek, prediktivní analýzu či signalizaci míst, kde se zhoršuje výkon systému, a tedy hrozí potenciální problém? Pak vás určitě potěší nový modul Telemetrie. Ten se zaměřuje nikoliv na pomyslné hašení požárů, ale na to, jak jim předcházet. Telemetrie vám umožní proaktivně zasahovat v okamžiku, kdy prediktivní analýza ukáže možnost vzniku problému. Výstupy z modulu Telemetrie budou k dispozici i manažerům a správcům zakázek, což jim umožní sledovat provoz a produktivitu uživatelů. Při vývoji produktu pak modul Telemetrie pomůže najít nejčastěji používané moduly a funkcionality, u kterých se vyplatí investovat do dalšího vývoje.

Inovované i nové funkcionality v HELIOS Green

Rok 2019 přinese i celou řadu inovací v rámci jednotlivých vertikálních řešení a modulů. Naplánován je masivní rozvoj v oblasti řešení pro obchodní firmy. Zavedení tzv. 13. období umožní lepší práci organizacím reportujícím hospodářské výsledky zahraničním mateřským společnostem, které potřebují mít uzavřené roky obvykle brzy na začátku ledna, respektive nového hospodářského roku, ale zároveň mít možnost kvůli dodržení legislativních povinností účtovat a zpracovávat majetek do již uzavřeného období.

modulu Workflow zase plánujeme možnost flexibilní definice schvalovatelů přímo uživatelem v procesu, kterou jste často poptávali. Dotáhnout chceme i podporu stahování e-mailů a využít ji v další připravované novince – řešení pro helpdesk. V HELIOS Green se rozšíří možnosti zapisovat komentáře k dokladům a reagovat na ně, tak aby se všechny informace a poznámky související s procesem zpracování konkrétního dokladu zapisovaly do Greenu a byly dostupné každému uživateli, který s dokladem pracuje.

Inovací se dočkají také naši zákazníci z řad výrobních podniků a projektově pracujících firem. Nově vyladěné plánovací okno, které jsme připravili pro dílenské řízení ve výrobě, chceme využít ke grafické prezentaci a plánování projektů nebo front úkolů. Právě na grafickou prezentaci dat totiž v letošních novinkách i v nově připravovaném webovém klientovi budeme klást velký důraz.

Dílčí novinky navíc čekají i ty, kteří mají sesterské či dceřiné firmy na Slovensku. Intenzivně totiž pracujeme na dotažení přednastavení systému a zvýšení komfortu podpory sloven­ské legislativy.