Společnost RYKO používá HELIOS Nephrite: mocný nástroj na řízení firmy

RYKO je českou akciovou společností a přední železniční opravnou v Evropě. Pro efektivní řízení podnikání používá ERP systém HELIOS Nephrite.

Hlavním důvodem, proč se vedení společnosti RYKO rozhodlo implementovat ERP HELIOS Nephrite, byla potřeba pokrytí procesů výroby a dále možnost přes modul Workflow automatizovat velké množství různých požadavků a schvalovacích procesů.

Společnost už od roku 2006 využívala předchůdce HELIOS Nephrite, tedy HELIOS Green. Produkty HELIOS pak spravuje společnost Gatema IT a. s., jež je tvůrcem modulu Výroba. Gatema rovněž poskytla v roce 2013 systém WMS (Warehouse Management System), který spravuje skladové hospodaření. RYKO jej využívá pro sklad materiálů a dílů, protože má na skladu tisíce položek různých rozměrů se specifickými skladovacími požadavky.

„HELIOS Nephrite považujeme za poměrně mocný ERP. Je flexibilní a má spoustu nástrojů na to, abychom v něm mohli nastavit všechno, co potřebujeme.“
Martin Šípal Vedoucí ekonomického úseku

WMS používá i pro sklad železničních dvojkolí, kterých má na skladu téměř tři tisíce. „Modul Gatema WMS je dále přes různé uživatelsky definované třídy napojen na modul Workflow, což umožňuje snadno sledovat a řídit celý proces průchodu dvojkolí opravnou,“ vysvětlil Martin Šípal.

Přínosy získané implementací HELIOS Nephrite

  • Detailně nastavené procesy
  • Sledování zakázkového řízení v informačním systému
  • Optimalizace skladových procesů
  • Efektivní plánování výroby a materiálových potřeb pro výrobu
  • Získání informací o skutečném stavu všech skladů, systém řízení zásob
  • Nastavený workflow proces pro předávání zakázek mezi jednotlivými pracovišti
  • Optimalizace a automatizace práce s běžnými agendami – mzdy, banka, fakturace, účetnictví, personalistika
  • Pomocí HELIOS Mobile a jeho mobilních terminálů možnost evidování vstupních prohlídek vagonů přímo v kolejištích

Přes 350 zaměstnanců

Společnost RYKO a. s. má více než 350 zaměstnanců. Díky řadě certifikací a komplexní nabídce služeb je vyhledávána u českých i evropských majitelů železničních vagonů. Železniční doprava je v mnohém specifická a vyžaduje obsáhlé know-how v oblasti kontroly, oprav a údržby nepřeberného množství typů nákladních vozů. RYKO operuje ve třech lokalitách v České republice, a to v Mladé Boleslavi, Kralupech nad Vltavou a Děčíně.

Opravy železničních kolejových vozidel v prostorách společnosti RYKO se datují již od roku 1871. Samotná společnost RYKO byla založena v roce 1992. Jedná se o ryze českou akciovou společnost, díky jejíž existenci jezdí po evropských kolejích tisíce zkontrolovaných a bezpečných železničních nákladních vozů.

RYKO a. s. je třetím největším zaměstnavatelem na Děčínsku. V Děčíně realizuje periodické revize včetně tlakových a těsnostních zkoušek u dvou tisíc železničních nákladních vozů ročně od několika desítek zahraničních i českých zákazníků.

Pracoviště RYKO – Mladá Boleslav (areál ŠKODA AUTO) je specializovaným pracovištěm pro kontroly, opravy a údržbu kontejnerových vozů. Opravna slouží výhradně pro železniční vozy přepravující automobily a zboží ze společnosti ŠKODA AUTO i do ní. Pracoviště RYKO – Kralupy nad Vltavou (areál Synthos) je strategicky významnou údržbářskou základnou v okolí Prahy na hlavním železničním koridoru. Výhodou odloučeného pracoviště je velmi vysoká flexibilita. Z pracoviště rovněž vyjíždí vybavená mobilní dílna.
 

Zaujalo vás řešení u firmy RYKO a rádi byste se dozvěděli více? Neváhejte se podívat na více detailů o tomto zákazníkovi v naší případové studii

Rozšiřujeme možnosti společností nejen malých a středně velkých, ale pomáháme nastartovat růst i v dalších segmentech a odvětvích, pojďte se s námi podívat, jaká další řešení jsme pro naše zákazníky připravili.