HELIOS Easy

Technické požadavky 

Technologické nároky systému APV HELIOS     pro minimální konfiguraci


V důsledku kontinuálního rozvoje produktu HELIOS Easy (dále jen APV HELIOS) a rovněž průběžného vývoje softwarových produktů třetích stran je pro bezproblémový provoz APV HELIOS zapotřebí aktualizovat parametry používaného technického vybavení a softwarového prostředí. V této souvislosti prosím věnujte pozornost oběma zde uvedeným oddílům – jak Technologickým nárokům, tak Důležitým změnám.

Tento oddíl obsahuje požadavky na hardware a software počítačů, na kterých bude APV HELIOS provozován.

Uvedené konfigurace jsou základním doporučením pro nainstalování a provoz produktů Microsoft SQL a APV HELIOS. Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k operačnímu systému, databázovému serveru MSSQL a APV HELIOS. Není brán zřetel na další aplikace a služby provozované na stanici nebo serveru (kromě MS Office), které dále zvyšují HW nároky. Rovněž není brán zřetel na velikost databáze/databází APV HELIOS – zde je třeba posuzovat nároky samostatně a HW možnosti případně upravit.

Přehled verzí MS SQL a Windows

Bitová verze systému Windows


Vzhledem k inzerovaným změnám společnosti Microsoft pro produkt MS SQL 2016 (a pravděpodobně i pro další budoucí verze) je ukončen vývoj 32bit verzí SQL Server.

Je nutné přejít na 64bit architekturu Windows všude tam, kde bude MS SQL 2016 instalován. Tato změna se týká všech edicí MS SQL 2016, včetně edice Express.

Současné serverové produkty Windows již existují pouze v 64bitové podobě, změna se tedy týká desktopových operačních systémů a řešení typu APV HELIOS MONOINSTALACE.

MONOINSTALACE

Informační a ekonomický systém APV HELIOS je nainstalován a provozován pouze na jednom počítači. Databáze i aplikace jsou spouštěny na stejném PC, formou lokálního přístupu.

Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 1GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

SERVER

IInformační a ekonomický systém APV HELIOS je nainstalován na vyhrazeném SERVERU. SERVER spravuje databázi a sdílí pro KLIENTY aplikaci v síti. Za daných podmínek může být SERVER zároveň KLIENTEM, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).

Poznámka: Volba počtu a výkonu procesorů závisí především na počtu uživatelů. Volba velikosti RAM závisí na počtu a velikosti databází. Při počtu uživatelů > 10 a/nebo předpokládané velikosti databáze > 5GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

KLIENT

Počítač KLIENTA systému APV HELIOS v počítačové síti, kde je instalován SERVER. KLIENT spouští aplikaci ze sdílené složky a připojuje se k databázi na SERVERU, formou síťového přístupu (LAN, WAN). Za daných podmínek může KLIENT pracovat přímo na SERVERU, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).

Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 4GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

Grafické rozlišení

Minimální grafické rozlišení je 1024 x 768, 16 bitů.

Ostatní HW doporučení

Při návrhu konfigurace je doporučeno řídit se následujícímí pravidly.

Výběr HW

Doporučujeme používat značkový HW (Fujitsu, IBM, DELL, HP, Lenovo) s možností zakoupení rozšířené záruky – oprava přímo u zákazníka, možnost garance zahájení práce na odstranění HW závady případně garance doby odstranění HW závady.

Microsoft Office

Systémy APV HELIOS komunikují s nástroji MS Office (Word, Excel, Outlook). Pro tyto účely jsou uvedeny doporučené verze.

 • MS Office 2013 (x86)
 • MS Office 2016 (x86)

Ostatní software

Instalace a provoz MSSQL Server 2012 vyžaduje následující komponenty Microsoft.

 • Internet Explorer 7.0 (nebo vyšší)
 • .NET Framework 3.5.1
 • .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows Installer 4.5 (nebo vyšší)
 • Windows PowerShell 2.0

Velikost paměti RAM

 • Pro provoz MS SQL Server je doporučená velikost RAM 1:1 vůči velikosti provozované databáze (resp. součtu aktivních databází).
 • Dále je doporučen poměr RAM 2:1 vůči největší tabulce zpracovávané na MS SQL Server.
 • Dostatek RAM pro MS SQL Server má zásadní vliv na odezvu systému APV HELIOS.

Konfigurace disků

 • Pro ukládání databází je vhodné použít diskové pole typu RAID 10 nebo RAID 1.
 • Typ pole RAID 5 není pro SQL databáze doporučován.
 • Rychlost disku/diskového pole a kvalita diskového řadiče mají zásadní vliv na odezvu systému APV HELIOS.

Poznámka: APV HELIOS spolupracuje plně s 32-bit (x86) verzí MS Office, na to je třeba při nákupu nástrojů Office brát zřetel. Podpora 64-bit (x64) verze MS Office je pouze částečná a doporučujeme jí předem konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

Ve všech případech provozování systému APV HELIOS je doporučena (v některých případech dokonce vyžadována) pravidelná aktualizace produktů MS SQL Server a Windows.

Asseco Solutions nabízí možnost poskytnout odborníky a zkušenosti v oblasti instalace, konfigurace a optimalizace provozu MSSQL a databází APV HELIOS. Kontaktujte nás.

Zásady podpory produktů Microsoft

V důsledku kontinuálního rozvoje produktu HELIOS Orange (dále jen APV HELIOS) a rovněž průběžného vývoje softwarových produktů třetích stran, je pro bezproblémový provoz APV HELIOS zapotřebí aktualizovat parametry používaného technického vybavení a softwarového prostředí. V této souvislosti prosím věnujte pozornost oběma zde uvedeným oddílům – jak Technologickým nárokům, tak Důležitým změnám.

V tomto oddíle naleznete informace o zásadách podpory produktů společnosti Microsoft, vycházející z tzv. životního cyklu produktů Microsoft, postaveném na principu 10 let podpory (5 let hlavní fáze technické podpory a 5 let rozšířené podpory) a informace o vlivu těchto zásad na APV HELIOS. Bližší informace o zásadách životního cyklu MS produktů je k dispozici zde.

Není-li stanoveno jinak, zohledňuje naše společnost zásady podpory produktů Microsoft a garantuje provoz APV HELIOS po dobu trvání fáze hlavní technické podpory příslušného produktu. Předkládáme našim zákazníkům informace o ukončení podpory softwarových produktů společností Microsoft (tj. sloupec „Ukončení hlavní podpory Microsoft“) a termínech, ve kterých toto ukončení podpory zohledňuje naše společnost (tj. sloupec „Garance provozu APV HELIOS“).

Jelikož po termínu ukončení hlavní podpory ze strany Microsoftu již u daného produktu není garantován rozvoj a kompatibilita s produkty třetích stran, je naše společnost nucena definovat podmínky garance provozu APV HELIOS na produktech Microsoft s ukončenou hlavní podporou. Garance provozu APV HELIOS definuje období s garancí kompatibility APV HELIOS s produkty Microsoft, tzv. „podporované prostředí“. Musíme Vás upozornit, že pokud budete APV HELIOS provozovat v nepodporovaném prostředí (tj. po datu ukončení hlavní fáze podpory příslušného MS produktu), přestává být naše společnost odpovědná za případné vady, které vznikly v důsledku této skutečnosti a nemůžeme garantovat jejich řešení. Z tohoto upozornění však nevyplývá, že APV HELIOS nebude, po tomto datu, možné na nepodporovaném prostředí provozovat, či je jakýmkoliv způsobem dotčen obsah poskytované služby podpory (maintenance) ze strany dodavatele.

Všem svým zákazníkům proto doporučujeme, aby vždy nejpozději k datu „Ukončení hlavní podpory Microsoft“, či datu „Garance provozu APV HELIOS“ přešli na produkty společnosti Microsoft s aktivní hlavní podporou. Popř. využili dalších možností řešení, jejichž bližší specifikaci si můžete vyžádat u vašeho obchodního garanta či autorizovaného partnera.

Pro oficiální informace společnosti Microsoft o poskytování podpory k produktům navštivte stránky Microsoftu zde.

* Prodloužená garance provozu APV HELIOS je placená služba určená zákazníkům, používajících informační systém APV HELIOS, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí upgradovat softwarové produkty společnosti Microsoft s ukončenou hlavní podporou, ve kterých je APV HELIOS provozováno. Tato služba umožní provozovat APV HELIOS v nepodporovaném prostředí za současné plné garance řešení vad ze strany výrobce APV HELIOS.

** Nelze provozovat na Windows 11 a Windows Server 2022

Hledáte to správné řešení pro vás?

HELIOS usnadní běh firmy


HELIOS Easy

Mála firma

Rozjezd startupu či stabilita menšího podnikání plně pod vaší kontrolou. Ukážeme vám, jak na to.


HELIOS iNuvio

Střední firma

Zkrotit procesy rostoucí firmy a podpořit růst podnikání. Úkol přesně pro iNuvio.


HELIOS Nephrite

Velká firma

Systém, který vyhoví a přizpůsobí se i těm nejnáročnějším požadavkům společnosti.