10 důvodů, proč chtít nový HELIOS Orange v logistice

Logistika je velmi komplexní obor, který zasahuje vše, co se týká přepravy a uskladňování zboží, od logistiky skladu přes jeho zavážení a vyskladňování až po samostatnou spedici zboží, ať už po celých kontejnerech, nebo jednotlivých kusech. Nový HELIOS Orange vám pomůže dokonale pokrýt všechny tyto oblasti a vždy nabídne něco navíc.

Řešení pro spedici, sběrnou službu i logistické sklady

Nový HELIOS Orange obsahuje komplexní řešení pro jednotlivé oblasti logistiky. Proto mezi jeho uživateli najdete spediční firmy jako Schenker, Bohemia Cargo, velké společnosti s náročnou logistikou jako Pivovar Svijany nebo třeba i středně velké společnosti, které provozují skladové prostory s velkým množstvím skladovaného zboží, jako například královéhradecký Pneu Kuthan. Velkou výhodou HELIOS Orange je přitom schopnost pokrýt každou z těchto činností (třeba i všechny v rámci jedné firmy najednou) ze všech úhlů pohledu, od fakturace přes nákladové účetnictví, mzdové účetnictví až po nezbytné specializované agendy jako silniční daně, mýta a Incoterms.

Plánování jízd se všemi agendami

Klíčovou funkcionalitou pro řadu firem pohybujících se, byť třeba jen okrajově, v oblasti logistiky, je plánování jízd. Nový HELIOS Orange ho dokáže pokrýt jak po stránce rezervace konkrétních vozidel na zadaný termín, včetně řešení odstávek vozidel pro servis a podobně, tak po stránce plánování trasy pro danou jízdu. K tomu nově slouží modul map a plánování tras Rinkai, který ocení třeba i obchodní či servisní firmy plánující trasy pro své obchodníky a techniky.

HELIOS Orange také umožňuje snadnou práci s jízdními příkazy. Ty lze přímo v systému doplnit o detailní pokyny a řidičům je i vytisknout. Po návratu z jízdy pak už stačí jen doplnit údaje o výkonech vozidla, čerpání pohonných hmot, finančních nákladech spojených s jízdou a podklady pro fakturaci. Tím vznikne stazka. Systém přitom umožňuje vkládat záznamy o provozu v libovolném pořadí, přičemž je k dispozici služba pro kontrolu návazností stavu tachometru, nádrží, eventuálně počítadel motohodin.

Správa vozového parku na jednom místě

Velmi důležitou součástí je také soubor funkcionalit nezbytný pro optimální správu vozového parku. Nový HELIOS Orange edice iNUVIO umožňuje podrobně sledovat technický stav vozidel ve fleetu, a to nejen z pohledu pravidelných garančních prohlídek, ale i uživatelsky definovatelných událostí (například pro provedení měření emisí a STK, kontrolu hydrauliky, výměnu pneumatik apod.). Naprostou samozřejmostí je také možnost nastavit si upozornění dostatečně předem (na základě stavu tachometru či data). Systém všechny tyto pravidelné události samozřejmě zohledňuje i v modulu pro rezervace jízd.

Důležitou funkcí je také schopnost importovat do systému data i přímo z GPS lokátorů různých výrobců a provozovatelů. To usnadňuje jak tvorbu knihy jízd, tak případné oddělené vyúčtování soukromých jízd zaměstnanců.

Jednoduchá je rovněž správa všech silničních poplatků a daní. Pro každé vozidlo v seznamu vozidel si můžete nechat přesně vyčíslit na základě zadaných technických parametrů roční výši silniční daně i automaticky rozpočítat tuto částku do jednotlivých záloh a doplatků. Do silniční daně lze navíc zahrnout i soukromá vozidla využitá pro potřeby zaměstnavatele. A systém si samozřejmě poradí i s užíváním firemních vozidel pro soukromé účely.

Třešničkou na dortu je pak jednoduchá evidence pojistných událostí, v níž si můžete zaznamenat i veškeré údaje související s nehodou, které správci vozového parku usnadní komunikaci s pojišťovnou.

Ekonomika provozu vozidel

Sledování ekonomiky provozu vozidel umožňuje definovat strukturu nákladů spojených s vozidlem nebo s jízdou. V dnešní době širokých možností různých druhů leasingů aut si navíc můžete porovnávat i výhodnost jednotlivých modelů jejich financování. HELIOS Orange vám dá také okamžitý přehled nákladů a výnosů jednotlivých vozidel i přehled výkonu řidičů, a to včetně detailního sledování spotřeby pohonných hmot a porovnání s normou. Vše si navíc můžete nechat zobrazit i ve vestavěné business intelligence, kde data můžete detailněji analyzovat.

Pokročilé účetní funkce pro logistiku

S logistikou, zejména u mezinárodní dopravy, je spojena také komplexní agenda ohledně vyúčtování všech souvisejících nákladů a náhrad. Proto HELIOS Orange nabízí samostatný modul Cestovní náhrady, který slouží k evidenci jednotlivých cestovních příkazů i k výpočtu odpovídajících cestovních náhrad, a to i v různých peněžních měnách a s provázaností do modulů Mzdy a Pokladna. Cestovní příkazy lze navíc vytvářet přímo ze stazek, což celý proces výrazně zjednodušuje a zrychluje.

Samozřejmostí je také automatické vystavování faktur za výkony vozidel na základě podkladů zadaných ve stazkách, podle vybraných fakturačních předpisů (šablon) nebo ručně v libovolném členění výnosů. K dispozici jsou i uživatelsky definované číselníky výnosů a víceúrovňové ceníky dle kategorizace příslušných zákazníků.

Plánování zásilek

HELIOS Orange je připraven i k pokrytí přepravních služeb nejen z pohledu těch kontejnerových (spedičních), ale i kusových (sběrných). Plánování zásilek je plně propojeno s jednotlivými vozidly a potažmo i řidiči. U „kusové“ spedice lze také přehledně provádět plánování a rezervaci přepravních kapacit. Systém sám pak přeúčtuje veškeré náklady na jednotlivé zásilky, včetně všech souvisejících nákladů na cestovní náhrady, pohonné hmoty, daně, mýta atd.

Pokud firma pro kusové zásilky využívá externí dopravce, může v HELIOS Orange využít řešení umožňující zásilky přesně označit dle specifického požadavku dopravce a následně odeslat automaticky generovanou elektronickou zprávu obsahující informace o požadované nakládce.

Sledování výnosnosti u jednotlivých zásilek

Díky tomu vám nový HELIOS Orange umožňuje detailní sledování výnosnosti všech zakázek. Sledovat lze jak skutečné, tak předpokládané výnosy i náklady v libovolné měně. To umožňuje snadnou přípravu cenových nabídek, včetně definovatelných maticových sazebníků zohledňujících i náklady na manipulace, skladné, řešení průvodní dokumentace nebo využití tzv. relačních sazebníků (kalkulace ceny na základě relace mezi dvěma místy určenými směrovým kódem). Volba libovolného pořadí vykládky a nakládky u zakázek na kusovou přepravu je pak samozřejmostí.

V průběhu jednotlivých operací v systému je přitom automaticky generován podrobný protokol, který zaznamenává veškeré operace, jež pracovník s danou zásilkou vědomě či nevědomě v systému vykonal. Do protokolu je přitom možné zaznamenávat i SMS zprávy od dopravce.

Řešení Incoterms

Firmy operující v mezinárodní přepravě zase určitě ocení komplexní podporu řešení všech skupin aktuální verze Incoterms a veškeré související administrativy, a to včetně nástrojů pro statistické vyhodnocování a následnou fakturaci jednotlivých zásilek na zákazníka.

Pokročilá ekonomika skladů

Firmy, které disponují vlastními skladovacími kapacitami, jež pronajímají, ocení pokročilé funkce řízení ekonomiky skladu. HELIOS Orange využívá jako základní stavební jednotku smlouvu, která definuje vztah mezi provozovatelem logistického skladu a klientem a tím také definuje skladovací i finanční podmínky pro skladování zboží či množiny zboží a služeb s tím spojených (skladování, manipulace, služby s přidanou hodnotou apod.).

Na to pak navazují karty zboží, které definují základní vlastnosti a chování každého skladovaného zboží v systému, včetně způsobu vyskladňování (FIFO, LIFO, expirace), stohovatelnosti, evidence hodnoty zboží a dalších ukazatelů (hmotnost, objem, rozměry apod.) či definice tzv. připojených obalů a služeb, které se automaticky vygenerují v okamžiku příjmu a/nebo výdeje.

U každé smlouvy i zboží lze v systému detailně sledovat všechny ekonomické ukazatele a podrobněji s nimi pracovat ve vestavěné business intelligence.

Běžné i dynamické skladování pokryté od A do Z

Nový HELIOS Orange dokonale pokrývá jak pronájem pevné skladovací plochy za paušální poplatek, tak pronájem dynamického obsazení skladovacích ploch či jejich libovolnou kombinaci. Systém je připraven pracovat se skladovacími, přepravními, evidenčními i manipulačními jednotkami, což umožňuje pokrýt širokou škálu skladovacích služeb, včetně jejich detailního vyúčtování, ale i sledování výnosnosti jednotlivých skladovacích operací a služeb.

Veškeré fakturace zákazníkům lze provádět ve zvolených časových intervalech, přičemž dynamické skladování se zúčtovává na základě tzv. denních zůstatků k půlnoci každého dne. Ty obsahují zůstatek z minulého dne plus příjmy daného dne. Výdeje daného dne se zohledňují až do zůstatků pro následující den. Systém zároveň vede podrobnou evidenci časového vývoje obsazenosti skladové plochy, kterou umí automaticky přikládat k faktuře pro zákazníka.

Samozřejmostí je práce s čárovými kódy či RFID tagy, což výrazně usnadňuje práci v různých typech skladů a zjednodušuje zpracování dokladů při velkém pohybu zboží. Systém je připraven jak na označení zboží, palet, pozic či lokací, tak i jednotlivých služeb s přidanou hodnotou. Díky novému ePortálu je navíc možné zákazníkům poskytnout i okamžitý bezpečný přehled o dění s jejich zbožím ve vašem skladu.