10 důvodů, proč je výroba plastů s HELIOSem snadnější

které nejde ihned použít, barva je dána poměrem substrátů, a nikoliv barvením, a lisovací stroje lze při výrobě různých typů výrobků často zaměnit. HELIOS Orange si umí se všemi těmito specifiky poradit – ať už vyrábíte plasty pro automotive jako náš zákazník Kasko, nebo z plastů děláte velké technologické celky jako AVT. Přinášíme vám deset důvodů, proč ho ve výrobě chtít!

Technická příprava výroby od A do Z

Klíčovým aspektem úspěšné, kvalitní a ziskové výroby je správně provedená technická příprava. HELIOS Orange je plně připravený na všechny aspekty i specifika technické přípravy výroby plastů. V HELIOSU najdete vše, od elementární přípravy kusovníků, postupů – včetně alternativních pracovišť – a možnosti přímého importu dat z nejoblíbenějších CAD aplikací přes termínová změnová řízení, možnosti kopírování dokumentace z podobných výrobků až po podporu hlavních standardů pro výrobu, jako je ISO 9001 či ISO 14001. Pracovat lze samozřejmě i s možností náhodného zapojování procesu vysoušení granulátu.

Sdružení operací umožňuje technologům definovat práce na dvou dílcích v rámci jedné operace, což je nejčastější proces právě v plastikářské výrobě, například při produkci pravolevých dílů.

Samozřejmostí je také komplexní podpora při tvorbě kalkulací, od přípravné fáze při definici kalkulačních vzorců a nákladů na jednotlivá střediska či pracoviště až po možnost bilancovat náklady v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Navíc pro detailnější analýzu nákladů můžete využít i vestavěné business intelligence, která dokáže pracovat s libovolnými tabulkami a datovými poli.

Podpora obchodní a nabídkové činnosti

Protože byznys ve výrobě plastů není jen o samotné výrobě, ale i perfektně fungujícím obchodu, nabídne vám nový HELIOS Orange edice iNUVIO vše potřebné pro tvorbu nabídkové dokumentace, a to i u komplexních technologických celků, možnost simulace kapacitního a materiálového zajištění nabídek i s uvážením využití alternativních pracovišť, ale také vyhodnocování nákladů samotného nabídkového řízení.

Varianty a alternativy

Nejsilnější zbraní HELIOS Orange pro výrobu plastů jsou velmi široké možnosti v oblasti přípravy nejrůznějších variant a alternativ, které pomáhají připravit výrobu na možnost záměny materiálů jak na úrovni kusovníků, tak přímo na kartě daného materiálu. Samozřejmostí je i definice náhradních operací na úrovni technologických postů nebo pracovišť. Zároveň však zůstává možnost pevného předurčení varianty daného výrobku či technologie jeho výroby.

Alternativy ve výrobě jsou přitom zohledňovány i z pohledu optimalizace zásob. Samozřejmostí je přesná dohledatelnost substrátu a dalších surovin použitých k výrobě daného výrobku či dílu, správné udávání veškerých údajů na transportní etikety či jejich odesílání přes EDI a zejména pro české plastikářské firmy podstatná komplexní podpora příjmu a zpracování odvolávek, a to i z pohledu dostupných skladových zásob či alternativních postupů a pracovišť. V případě napjatých termínů je tak HELIOS připraven pomoci vám využít vaše výrobní kapacity i materiál na maximum.

Sběr dat pomocí terminálů

Naprostou samozřejmostí je dnes podpora sběru dat přímo ve výrobě pomocí terminálů. HELIOS Orange podporuje využívání čárových kódů už v rámci výrobní dokumentace, ale i pro odvádění výroby a logistiku skladu. Ke sběru dat se využívají prověřené stacionární či přenosné terminály, které lze propojit i přímo s výrobními zdroji. Systém čárových kódů si poradí i s alternativami, jak na straně výrobních pracovišť (zejména lisů), tak na straně zaměnitelných substrátů. I na této úrovni procesu je plně podporována funkce sdružených dílců či operací.

Sledovatelnost ve výrobě

Modul pro sledovatelnost ve výrobě samozřejmě splňuje jak veškeré normy ISO, tak i náročné požadavky automobilového průmyslu. Kdykoliv je možné v systému dohledat stav rozpracovanosti libovolné zakázky, zpětně dohledat příčiny reklamace, sledovat a evidovat jednotlivé šarže nebo výrobní čísla ve výrobě i na skladech či vystopovat historii změn kusovníků a postupů na jednotlivých výrobních příkazech. Z pohledu finančního řízení pak nechybí ani funkcionalita ocenění zásob ve výrobě i výrobních meziskladech v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce, a to i tehdy, kdy jsou jednotlivé vstupní faktory naceněny v různých měnách.

Podpora řízení jakosti

V oblasti řízení jakosti podporuje HELIOS Orange možnost plánování údržby jednotlivých strojů i provádění kontrolních operací. HELIOS Orange také plně pokrývá veškerou nezbytnou agendu při řešení systému řízení kvality dle ISO 9001. Stejně tak vás dokáže podpořit i při implementaci interních norem pro řízení kvality, požadavků vašich zákazníků (zejména v automobilovém průmyslu) či při potřebě pokrýt v rámci procesního řízení specifické oborové normy pro řízení jakosti.

Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů

Naprostou samozřejmostí je i kompletní podpora při kapacitním plánování výroby, včetně výše zmíněných simulací v rámci nabídkového řízení, které umožní zajistit, aby firma byla schopná dostát svým obchodním závazkům a zároveň i nadále fungovat s minimem zásob v režimu tenké výroby. HELIOS Orange proto nabízí budoucí i zpětné plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů, možnost nastavovat omezené i neomezené kapacity jednotlivých zdrojů, včetně skladovacích a přepravních kapacit, funkcionalitu plánovacích kalendářů pro jednotlivé zdroje, včetně jejich propojení s HR zdroji, a konečně přehledné grafické vyobrazení všech výstupů ve formě Ganttových diagramů, aby samotný proces plánování nebyl zbytečně časově náročný. Kapacitní plánování v HELIOSU si navíc umí snadno poradit i s nečekanými prodleními ve výrobním procesu, způsobenými například navlhnutím granulátu.

Kooperace

Zejména pro náročnější kusovou výrobu komplexních plastových celků systém nabízí i možnost definice požadavků na kooperace a tvorby kooperačních objednávek, ať už v rámci více interních nákladových středisek, nebo s využitím externích dodavatelů. Jednotlivé kooperace lze v systému také průběžně sledovat a vyhodnocovat jejich finanční efektivitu i dodržování časových plánů.

Účtování nedokončené výroby

HELIOS Orange je komplexní podnikový informační systém. To znamená, že kromě řízení obchodu, výroby a skladového hospodářství podporuje i veškeré procesy v rámci finančního řízení společnosti. Jeho silnou stránkou jsou možnosti účtování nedokončené výroby – jak z pohledu nákladového, tak i manažerského účetnictví. Lze tak automaticky zaúčtovat přírůstky i úbytky nedokončené výroby, sledovat obrátkovost za libovolné období, stav nedokončené výroby ke zvolenému datu v minulosti či budoucnosti i veškeré toky nákladů ve struktuře jednotlivých kalkulačních vzorců, a to i v případě využití alternativ. HELIOS Orange však podporuje také obchodní stránku finančního řízení v podobě rozvrhování fixních nákladů do cen konkrétních výrobků, což je klíčové zejména pro firmy z automobilového průmyslu.

Vyhodnocování zakázek

Nechybí ani komplexní funkcionality pro vyhodnocování jednotlivých zakázek či odvolávek. Jedním kliknutím si tak lze porovnat plánované a skutečné náklady na daném výrobním příkaze či zakázce a tato data lze dále podrobněji vyhodnocovat a analyzovat jak ve vestavěné business intelligence, tak v uživatelsky definovatelných sestavách či po jejich exportu například v Excelu.

Díky možnosti detailnějšího bilancování nákladů v rámci kalkulačních vzorců lze navíc dopředu odhadovat dopady změn v dodavatelském řetězci při řešení jednotlivých odvolávek či dopady využití alternativních substrátů nebo strojů pro dokončení rozpracované výroby. Firma tak bude mít své finance neustále pod kontrolou, ať už si výroba prochází čímkoliv.