10 pozitivních dopadů Průmyslu 4.0 na národní ekonomiku

O Průmyslu 4.0 toho bylo napsáno již mnoho. Proč ale německá spolková vláda vůbec něco takového vymyslela? Jaké může mít Průmysl 4.0 vlastně dopady na národní ekonomiku a proč má smysl se jím zabývat na celostátní úrovni? Přinášíme vám deset důvodů, proč bude přínosem.

Rozvoj služeb

Informatizace průmyslu, která je s Průmyslem 4.0 bezesporu spojena, jednoznačně přináší rozvoj terciárního sektoru, tedy služeb. IT odborníci, telekomunikační experti, datoví analytici, konzultanti i manažeři – všechny tyto pracovní pozice či outsourcingové služby budou v Průmyslu 4.0 potřeba namísto dělníků. Průmysl se tak vlastně posune ze sekundárního sektoru národního hospodářství právě směrem ke službám.

Zkvalitnění výroby

Vyšší kvalita výroby, a tím pádem méně odpadu a méně zbytečně spotřebované elektrické energie i vody. To vše přinese maximální automatizace výroby, minimalizace prostojů a optimalizace celého dodavatelského řetězce. Navíc z pohledu řízení přenosové soustavy bude daleko snáze predikovatelná spotřeba všech průmyslových podniků. Připravit report o změnách požadovaného příkonu na základě změn výrobního plánu bude možné v reálném čase.

Změna celého dodavatelského řetězce

O změně dodavatelského řetězce jsme se už zmínili. Just in time v Průmyslu 4.0 bude mnohem více „in time“ než doposud. Tím, že Průmysl 4.0 počítá se stroji vybavenými stovkami senzorů a predikcí poruch i odstávek, bude možné flexibilně reagovat na změny výrobních kapacit také v celém SCM. Just in time přitom nebude jen výroba. Také odvoz hotových výrobků půjde plánovat mnohem snáz. V řadě podniků tak klesnou nároky na skladové prostory. Největší nepřítel průmyslu – zásoby – se výrazně zmenší.

Bezpečnost práce

A když už jsme u pozitivních změn v oblasti výroby, radikálním zlepšením projde bezpečnost práce. Dělníků bude potřeba naprosté minimum a v odděleních pro datovou analýzu či controlling se tolik pracovních úrazů zase nestává.

Vzdělanější pracovníci

Faktorem, který značně pozitivně ovlivní celou národní ekonomiku, bude tlak průmyslu na vyšší vzdělání pracovní síly. IT odborníci, zkušení analytici, vzdělaní manažeři i pracovníci výzkumu a vývoje. Všech bude potřeba mnohem víc než dříve, zejména v průmyslových zemích, jako je Česká republika. Samotná manuální výroba se přenechá strojům s umělou inteligencí, tzv. kyberfyzickým systémům. Pro lidi zbude vysoce kvalifikovaná práce. Státy se však na to budou muset připravit. Řadu dělníků bude potřeba přeškolit a dovzdělat, třeba na IT odborníky a programátory.

Změna životních cyklů produktů

Se zjednodušením, zrychlením a detailním přehledem o celém chodu výroby se změní i životní cykly produktů. Inovace budou mnohem rychlejší. „Facelifty“ jednou za pár let se stanou minulostí. I náročnou průmyslovou výrobu půjde inovovat častěji. Právě proto bude potřeba vysoce kvalifikovaná pracovní síla v oblasti výzkumu a vývoje, jíž budou sekundovat vzdělaní datoví analytici schopní vysledovat příležitosti k zefektivnění výroby i nové trendy na trhu. Prim však budou hrát nakonec manažeři, kteří dokážou všechny změny uvádět včas do života.

Změna socioekonomických faktorů

S tím jsou samozřejmě spojeny i zásadní změny klíčových socioekonomických faktorů. Výroba, produktivita práce, zaměstnanost, mzdy i ceny koncových produktů. S automatizací a „internetizací“ výroby se změní celá řada aspektů i vliv jednotlivých výrobních faktorů. Změní se také úroveň vzdělání ve společnosti a s tím i její potřeby.

IT bezpečnost

Průmysl 4.0 bude mít nesporný pozitivní dopad na rozvoj kybernetické bezpečnosti. Ostatně už evropská směrnice NIS a s ní související novela kybernetického zákona rozšiřují požadavky na zvyšování kybernetické bezpečnosti na klíčové průmyslové podniky. IT bezpečnost přitom bude pro chod „internetizovaných“ průmyslových podniků klíčová. Tlak na kyberbezpečnost však pronikne i mimo průmysl, z čehož v době sílících útoků s větším dopadem bude profitovat i celá národní ekonomika.

Ostrůvky excelence

Průmysl 4.0 přinese také novou příležitost pro tzv. ostrůvky excelence, které se snaží budovat některé země v oblasti průmyslu už nyní. Tím, že pro některé výrobní podniky bude znamenat zavedení Průmyslu 4.0 vybudování nové výroby na „zelené louce“, budou moci vzniknout i nové specializované výrobní parky, jež podpoří jak vývoj a výzkum, tak třeba optimalizaci logistického řetězce.

Nová šance pro rozvojové země

Průmysl 4.0 je jednoznačně obrovskou příležitostí pro rozvojové země, stejně jako pro ty ekonomicky silné. Ne nadarmo přišla celá tato koncepce ze SRN. Německo si od ní dokonce slibuje zajištění dlouhodobé ekonomické stability a rozvoje. První benefity Průmyslu 4.0 se navíc v Německu už projevily. Adidas stáhl výrobu bot z šesti továren v jihovýchodní Asii zpět do Německa. Další firmy ho budou následovat. Ani český stát a podniky by tedy neměly váhat s jeho zavedením.