11 důvodů, proč chtít HELIOS Orange ve velkoobchodu

Velkoobchod dnes stojí a padá především s perfektně řešenou logistikou. Ta už se bez dokonalého pokrytí všech procesů podnikovým informačním systémem s pokročilými analytickými funkcemi nedokáže obejít. Nový HELIOS Orange edice iNUVIO však posouvá celé toto odvětví na novou úroveň. Chcete vědět, jak může vypadat řešení pro velkoobchod 21. století?

Vytvořeno pro velkoobchod, připraveno na maloobchod

Velká část velkoobchodů v nějaké aspoň malé formě provozuje i maloobchodní či – chcete-li – přímý prodej. V dřívějších dobách to byla komplikace, dnes už to podnikové informační systémy určené pro velkoobchod docela dobře zvládají. Pokud je pro vás „docela dobře“ málo a přáli byste si mít maloobchod vyřešený perfektně, včetně všech jeho specifických zákoutí, pak nový HELIOS Orange je právě tím systémem, na který byste se měli obrátit.

Ať už potřebujete mít možnost prodávat zboží z velkoobchodu za zvýhodněnou cenu třeba jen vlastním zaměstnancům jako náš zákazník prodávající motocyklové příslušenství, náhradní díly a doplňky Bikers Crown nebo kromě velkoobchodu a skladů vlastníte i síť prodejen jako například náš zákazník OLPRAN, HELIOS Orange vám dokáže se vším dokonale pomoci. Podle rozsahu svých maloobchodních aktivit můžete využít buď jen specifických funkcí pro zajištění přímého prodeje (a souvisejících procesů, včetně reklamací, EET a zdanění) nebo klidně i všech funkcionalit, které pro tuto oblast HELIOS Orange nabízí.

Jednoduché ovládání s podporou čárových kódů i RFID

Základem efektivně fungujícího velkoobchodu je dokonalá a rychlá logistika. Nový HELIOS Orange nabízí revoluční uživatelské rozhraní, které si navíc každý jeden uživatel může zcela přizpůsobit svým vlastním potřebám. Systém je navíc plně připraven na práci s čárovými i QR kódy, včetně speciálních čteček, nebo třeba klienta HELIOS Zoom pro chytré mobilní telefony a tablety.

Neustálý přehled o skladu v reálném čase

S tím samozřejmě souvisí i další klíčová funkcionalita, která reflektuje klíčovou potřebu dnešní doby – neustálý přehled o dění ve skladu a skladových zásobách v reálném čase. Důležitou novinkou je, že si na změnu skladových zásob můžete nastavit v případě potřeby i notifikaci, která se vám objeví buď přímo v informačním systému v pravém horním rohu nebo ve vašem mobilním telefonu jako push notifikace. Neustálý přístup ke klíčovým informacím o stavu objednávek či skladových zásob v reálném čase mohou mít navíc i vaši zákazníci, prostřednictvím nového ePortálu.

EDI komunikace, propojení s e-shopy i zákaznický portál samozřejmostí

Právě na možnosti konektivity a propojení s dalšími systémy si HELIOS Orange obzvláště zakládá. EDI je v oblasti velkoobchodu naprostou samozřejmostí i nutností. Pro nový HELIOS Orange je to standard. Kromě EDI jsou však k dispozici konektory na nejčastější v Česku obvyklá e-shopová řešení a „třešničkou na dortu“ je i zmiňovaný ePortál. Ten má oproti běžným portálovým řešením jednu důležitou funkci – schopnost sbírat přes webové rozhraní data přímo do systému. To využijete například při řešení reklamací faktur či dodávek.

Sledování i částečné vykrytí objednávek a rezervací

HELIOS Orange umožňuje v reálném čase sledovat průběh jednotlivých objednávek, včetně jejich částečného vykrytí. Vše je samozřejmě propojeno i s dalšími částmi systému, takže nechybí ani informace o datu dodání zboží na sklad získaná přes EDI od dodavatele či z dodavatelem potvrzené a systémem automaticky vygenerované objednávky. Systém vám navíc umožňuje flexibilně reagovat na zákaznické požadavky. Pokud si kupříkladu zákazník objedná deset různých položek, přičemž požádá, aby po dodání položky sedm bylo okamžitě vyexpedováno vše, co je v tu chvíli skladem, můžete si to v systému nastavit a být o tom informováni prostřednictvím notifikací. Stav své objednávky si klient může průběžně kontrolovat přes webové rozhraní ePortálu.

Cenotvorba a slevotvorba

Z pohledu obchodní strategie je srdcem každé společnosti propracovaný systém cen a slev. HELIOS Orange disponuje nástroji pro tvorbu prodejních cen v závislosti na pořizovacích nákladech, škálování ceníků na základě vzájemné relace. Samozřejmostí jsou i termínované slevy, slevy v závislosti na sortimentním zařazení artiklů či aplikace a následné vyhodnocení v Česku tolik oblíbených akčních slev.

Nejvýkonnější databáze na trhu

Nový HELIOS Orange využívá výkonného databázového serveru Microsoft SQL Server 2017 a je plně připravený na využití nového Microsoft SQL Serveru 2019. Díky tomu nabízí velmi vysoký výpočetní výkon v náročných in-memory operacích, které jsou nezbytné pro zpracovávání a analýzu velkých objemů dat v reálném čase. Ani s velkým množstvím skladových položek a uživatelů se tedy nemusíte bát jakéhokoliv zbytečného čekání, a to ani u operací naskladnění/vys­kladnění/přesu­nu v rámci skladu, ani při přípravě analytických výstupů a výměně dat s jinými systémy. Navíc business intelligence (BI) řešení v rámci nového HELIOS Orange edice iNUVIO běží plně v cloudu, a tudíž je provozně na systému nezávislé. BI tak můžete bez problémů plně využívat i během provozních špiček.

Vestavěná analýza skladových zásob i výkonné business intelligence

Právě analytické schopnosti HELIOS Orange jsou pro libovolný velkoobchod jednou z největších deviz. Zboží lze členit do jednotlivých skladů, skupin, podskupin, sortimentů či variant a v reálném čase můžete vyhodnocovat jak jeho prodejnost, tak třeba i pohyb. Systém je navíc připraven i na správu a exekuci tolik populárních věrnostních systémů pro vaše obchodní partnery. Součástí nové edice iNUVIO je i Analytik pro správu prediktivních analýz důsledků spolu s několika přednastavenými definicemi. Pro řízení vztahů s klienty je také hojně využíván nástroj sledující ukazatele z oblasti řízení kvality, jako jsou vyhodnocení včasnosti dodávek, reakční doba na reklamaci, vyhodnocení platební morálky apod. Ty obchodnímu manažerovi nákupu i prodeje poskytují souhrnný náhled na obchodního partnera a dávají mu potřebné podklady pro tvorbu plánů i vyjednávání s partnery.

Daňová i účetní evidence všech typů skladů najednou

Ve velkoobchodu se můžete nezřídka setkat i s velmi komplikovanou daňovou a účetní administrativou – konsignační sklady, celní sklady, daňové sklady – to vše může být sice pod jednou střechou, ale účetně a daňově mezi nimi bude vždy existovat nepřekročitelná propast. HELIOS Orange si samozřejmě poradí s libovolnými požadavky na oddělenou evidenci a výkaznictví týchž položek, pouze v závislosti na tom, v které fázi obchodního či daňového procesu se nacházejí. A to se týká samozřejmě plné podpory mezinárodních obchodních aktivit a případných specializovaných modulů pro Intrastat či řešení cel. V tomto ohledu na nás přitom spoléhají i takoví hráči jako například skupina GECO, jejíž roční obrat atakuje 50 miliard korun.

Sledování reklamací i záruk

Velmi důležitou funkcionalitou je sledování reklamací a záruk. HELIOS Orange obsahuje kompletní modul pro řešení veškerých souvisejících agend, a to včetně modulu Quality Management System, který slouží především pro správu reklamací (odběratelských i dodavatelských) a případné zpřístupnění informací o nich prostřednictvím ePortálu i koncovým zákazníkům.

Pokročilá bezpečnost i řízení přístupových práv

Právě proto, že podnikové informační systémy ve velkoobchodě často operují s velmi vysokými částkami, jsme kladli vysoký důraz na maximální bezpečnost a řízení přístupových práv v rámci celého systému. HELIOS Orange proto umožňuje definovat individuální přístupová práva zaměstnancům k jednotlivým modulům, funkcionalitám i tabulkám v databázi. Data jsou uchovávána i s ohledem na pravidla stanovená nařízením GDPR.