5 důvodů, proč si zamilujete business intelligence

Business intelligence (BI) nástroje se dnes dostávají do stále více firem. Často míří i do nitra některých podnikových informačních systémů, které díky nim přinášejí zcela nové možnosti zobrazení a analýzy základních klíčových ukazatelů. Proč firmy i koncoví uživatelé tyto nástroje milují?

Přehledná prezentace dat, která uživatele zajímají

Nejefektivnějším způsobem, jak motivovat uživatele, aby pečlivě a úplně zadával data do podnikového informačního systému, je zprostředkovat jemu osobně díky těmto datům nějakou přidanou hodnotu. Ta obvykle nespočívá v prezentaci tabulek o dvaceti sloupcích a tisíci řádcích, nýbrž v nějaké souhrnné interpretaci dat shrnující to klíčové, o co uživateli jde. Přesně k tomu slouží BI nástroje.

Interaktivní analýza dat

Jestliže přehlednost je hlavním zaklínadlem přínosů BI, interaktivnost je tím druhým. Mít neustálý přehled o plnění obchodního plánu na aktuální kvartál, dostupný jediným pohledem například na koláčový graf, je pro obchodního manažera velice důležité. O mnoho cennější je však možnost po jednom kliknutí na graf zjistit, kteří obchodníci, které regiony nebo které produkty se za naplněním plánu skrývají. I tohle dnes běžně nabízejí BI nástroje, ať už formou přístupu k příslušné OLAP kostce, či na základě přímého přístupu k jednotlivým částem databáze, ale bez nutnosti pročítat a dopočítávat nepřeberné množství řádků jednotlivých tabulek.

Přehledný interaktivní reporting

Reporting je základní nástroj pro řízení každé trochu větší firmy. Zaměstnanci nebývá zrovna milován. Inteligentní podnikové informační systémy jako například HELIOS Green či HELIOS Orange dokážou tyto reporty generovat automaticky, na základě předpřipravených pravidel. Stačí si na začátku s implementačním partnerem definovat, která pole (a případně které matematické operace) se mají do reportu zařadit a systém už vše přichystá automaticky. Nadstavbové BI nástroje tomu dodají interaktivitu. Zkrátka se z reportu proklikáte přes jednotlivé úrovně (např. celosvětové tržby / evropské tržby / české tržby / tržby v Praze) až třeba na konkrétní jednu prodejnu, či dokonce pokladnu. Některé BI nástroje umí tyto reporty i pravidelně přepočítávat a rozesílat e-mailem apod.

Možnost „hrát si“ s daty

Firemní data jsou často to nejcennější, co firma má. Problém je v tom, že v milionech nepřehledných tabulek ta hodnota nemusí být tak zřejmá. Business intelligence nástroje však dávají uživatelům možnost si s daty „hrát“. Analyzovat je, hledat nové souvislosti, otáčet OLAP kostky do různých pohledů a vůbec stát se na chvíli datovým Jamesem Bondem a zkoušet odhalovat ve firemních datech nové trendy i příležitosti na trhu.

Možnost další prezentace dat

Přístup do podnikového informačního systému k živým datům žádná firma nerozdává zrovna s radostí, zejména pak externím dodavatelům či zákazníkům. Nicméně s přístupem k interpretaci takových dat prostřednictvím externího BI nástroje už takový problém mít nemusí. To jsou třeba informace o průměrné a aktuální čekací době u přepážek, o aktuální denní výtoči piva v jednotlivých restauracích či u jednotlivých stolů nebo třeba přehled o tom, který zaměstnanec je v daný den nejproduktivnější, který obchodník nejúspěšnější a podobně. Je to tak, BI nástroje díky svým možnostem dodatečného zpracovávání a prezentace dat, často i s možností externího přístupu, mohou zpříjemnit život zákazníkům, subdodavatelům a někdy i řadovým zaměstnancům, kteří se zdrojem těchto dat v podnikovém informačním systému ani se systémem samotným jinak vůbec do kontaktu nepřijdou.