AWAC: účetní systém na růst firmy už nestačil, HELIOS Orange pokryl vše včetně výroby

Společnost AWAC na trhu působí již třicet let. Zabývá se dělením materiálů vysokotlakým vodním paprskem, který je schopný provádět řez bez mikrotrhlin a umí dělit i velmi problematické materiály. Dále zajišťuje dodávky, montáž a servis CNC dělicích strojů s technologií vodního paprsku, autogenu, plazmy, fiber laseru a speciálních aplikací. Firma dlouhé roky využívala převážně účetní software, který jí ale v roce 2017 přestal stačit. Pro další růst bylo potřeba zavést komplexní ERP systém.

Potřeba růstu vyvolala potřebu změny

S tím, jak si společnost postupně vydobývala své místo na trhu, přicházely stále nové požadavky na interní procesy. AWAC potřeboval růst zejména v oblasti výroby s další návazností na lepší organizaci a sledování. Ve firmě vznikala také stále větší potřeba manažerských přehledů, které by managementu pomohly v rychlém rozhodování a dalším růstu. Takové možnosti původní, převážně účetní systém nedokázal nabídnout. Proto si firma nakonec zvolila HELIOS Orange, který měl původní systém kompletně nahradit ve všech oblastech, od účetnictví a fakturace přes správu obchodních aktivit, výrobu, servis, sklady, mzdy až po nové manažerské přehledy a výstupy.

HELIOS Orange přinesl zcela nový způsob uvažování

Implementace komplexního ERP systému přinesla pro AWAC netušené možnosti. Způsob přemýšlení ve firmě byl až do roku 2017 limitován hranicemi původního systému. Zcela odlišná logika HELIOSU Orange otevřela managementu nové obzory. Současně s novým systémem proto proběhla i revize nastavení celé společnosti. Začalo vytváření nových procesů, a došlo dokonce ke změnám na některých pozicích ve společnosti. Vliv těchto změn na chod a další růst společnosti byl zásadní.

HELIOS Orange kromě výše uvedených oblastí pokryl také správu majetku včetně rozpouštění režií, organizaci interního i externího servisu, systematickou správu výrobních objednávek, technickou přípravu výroby a mzdové účetnictví. Největších změn se dočkala výroba, kde se AWAC v další fázi implementace rozhodl v rámci HELIOSU Orange nasadit profesionální systém pro řízení výroby Gatema MES.

MES přinesl revoluční řízení i vhled do výroby

Gatema MES řeší kompletní oblast operativní evidence ve výrobě včetně on-line sledování stavu strojů. Součástí řešení je i vizualizace a vyhodnocování dat. Vyhodnocované statistiky nejsou ovlivňovány obsluhou, a management má tak k dispozici přímý vhled do chodu výroby. V jednotlivých reportech si může snadno vizualizovat a vyhodnocovat data za určité období. Díky tomu má vedení okamžitý přehled o aktuálním stavu strojů včetně informací o aktuální zakázce a obsluze stroje, může si porovnat čas řezání a manipulace u jednotlivých typů zakázek (dle zákazníků, dle zpracovávaného materiálu, dle obsluhy stroje apod.) či monitorovat řezání bez zahájené zakázky.

Jak to vypadá v praxi

Samotná technická příprava a plánování výroby probíhají v prostředí systému HELIOS Orange. Software na odvádění výroby do Gatema MES je implementován na 17 výrobních strojích, ze kterých se v reálném čase načítají data o jejich činnosti, způsobu řezání (abrazivní/vodní), materiálu a jeho tloušťce. Je monitorován také stav řezání více řezacími hlavami současně. V případě prostoje lze sledovat a vyhodnocovat důvody těchto prostojů. Samotná interakce systému Gatema MES s obsluhou stroje je řešena přímo přes stávající dotykovou obrazovku řídicí jednotky stroje, kde může uživatel sledovat stav daného stroje a zadávat data o důvodech prostojů, vyrobených kusech apod. AWAC tak získal dokonalý přehled o dění ve výrobě i o stavu jednotlivých zakázek.