Budoucí inženýři se učí s HELIOSEM Orange

Studenti katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni se už deset let učí pracovat s HELIOSEM Orange. Jak vypadá jejich studium metodiky řízení výroby s využitím moderního ERP systému a na co se mohou do budoucna těšit?

Inženýři pro praxi

Katedra průmyslového inženýrství a managementu ZČU se informačním systémům aktivně věnuje čtvrt století. Své studenty chce totiž maximálně připravit na budoucí praxi, kde se vždy setkají s nějakým ERP systémem na řízení výroby. Cílem proto bylo, aby takový systém už ze školy uměli naplno využít. V roce 2010 katedra vybírala informační systém pro výuku svých studentů. Požadavky na systém byly tehdy srovnatelné s požadavky výrobních firem. Hlavně šlo o pokrytí strojírenské výroby a logistiky a o srozumitelné uživatelské rozhraní, aby studenti zvládli vše potřebné v nepříliš velké hodinové dotaci, která je ve školství poměrně limitujícím faktorem. Volba nakonec padla na HELIOS Orange, který je v českých malých a středních výrobních firmách velice rozšířený.

„Trénink“ automobilové výroby obstarává model autíčka

Studenti se s HELIOSEM učí v předmětech praktika z podnikové logistiky a metodika řízení výroby. Druhý z nich je určen pro přibližně 30 studentů Fakulty strojní ročně, kde je mu věnováno jedenáct dvouhodinových cvičení. Protože v českém strojírenství dominuje automobilová výroba, studenti zde pracují na modelovém příkladu výroby modelu autíčka.

Jako názorná pomůcka se zde využívá stavebnice modelu, nad kterou se simuluje výroba. Studenti si ve dvou- až tříčlenných týmech trénují zavedení jednotlivých dílů a jejich výrobních postupů, včetně potřebných výrobních prostředků a personálního pokrytí. Řeší procesy obdržení objednávky na určitý počet finálních výrobků, jejich objednání a naskladnění. Naučí se ovládat s tím související vydání materiálu do výroby i problematiku zpětného naskladnění nevyužitého materiálu nebo například odřezků, pokud mají ještě rozumné rozměry. Nechybí samozřejmě ani řízení samotné výroby, montáže jednotlivých podsestav a finální sestavy nebo zpracování kooperace v podobě lakování karoserie.

Studenti si během celé práce zkouší nejen výrobu, skladování a podobně, ale i zavedení potřebných dat do prázdné databáze HELIOSU Orange. Narážejí tak na častou bolístku všech firem, protože aby data byla k dispozici, musí je nejprve někdo mít a zadat je do systému. Po absolvování cvičení si studenti vymýšlí vlastní příklad, který je pro ně semestrální prací. Tu následně musí zpracovat přímo v informačním systému HELIOS Orange. Za posledních deset let praktické výuky práce s ERP systémem prošlo předmětem metodika řízení výroby úspěšně 313 studentů, z toho 29 letos v zimním semestru.

Edice iNUVIO se brzy stane součástí výuky

Životní cyklus podnikového informačního systému ve strojírenském podniku u nás trvá zhruba deset let. Nejinak je tomu i v případě tohoto školního systému. Katedra průmyslového inženýrství a managementu se nakonec opět rozhodla pro HELIOS Orange, respektive jeho novou edici iNUVIO. S jejím nasazením studenty čekají některé novinky.

Spolu s novým systémem totiž přijde i nový modelový příklad. Aby si studenti natrénovali skutečný život strojního inženýra, budou nově porovnávat také modelované a skutečné náklady. Nový praktický příklad bude totiž postavený na skutečném výrobku 1 : 1, u kterého studenti budou moci provést odhad ceny takovým způsobem, aby se dostali na reálnou prodejní cenu na trhu. V novém příkladu si budou moci osahat také různé pracovní role v systému HELIOS.

Ten bude navíc rozšířen ještě o moderní APS (Advanced Planning and Scheduling) systém, díky kterému se studenti na praktickém příkladu seznámí s metodami a možnostmi pokročilého plánování s využitím nejmodernějších algoritmů. Fakulta strojní ZČU v Plzni tak ještě lépe připraví absolventy na práci v moderních průmyslových podnicích.

Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.

kopecek@kpv.zcu.cz

Doc. Kopeček je vyučujícím na katedře průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity. Zabývá se řízením výroby, optimalizací hmotných toků, systémovou integrací a podnikovými informačními systémy.

Ing. Bc. Miroslav Malaga

malaga@kpv.zcu.cz

Ing. Malaga je odborným asistentem a zároveň studentem doktorského studia na katedře průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity. Zabývá se modelováním a optimalizací podnikových procesů, informačními systémy a robotikou.