Chcete systém s iNOVATIVNÍM uživatelským rozhraním? Jeden máme!

Práce s podnikovým informačním systémem může být mnohdy rutina a nuda. Stačí ale jedna drobnost, třeba když volba, kterou používáte nejčastěji, je schovaná kdesi hluboko v menu, a může to být rázem také pěkná otrava. Proto jsme posbírali zkušenosti od desítek tisíc uživatelů informačního systému HELIOS a přišli jsme se zcela novým uživatelským rozhraním přesně podle vašich představ!

Ta nejviditelnější změna

Svět podnikových informačních systémů je mnohdy pro běžného uživatele poněkud nesrozumitelný, až tajemný. Většina inovací se totiž odehrává mimo uživatelské rozhraní – na úrovni jádra systému, databázového serveru nebo na úrovni jednotlivých modulů a procesů. Ostatně uživatelské rozhraní začalo hrát ve světě podnikových informačních systémů významnější roli teprve nedávno. Ještě před pár desítkami let bylo naopak tou nejméně podstatnou součástí, protože veškeré interakce se systémem obstarávaly děrné štítky. Jenže my už nežijeme v době sálových počítačů, ale v době, kdy je hlavní důraz kladen na lidi, a nikoliv technologie. Proto jsme ve zbrusu novém HELIOS Orange edice iNUVIO kladli velký důraz právě na lidi a na to, aby se jim s naším systémem co nejlépe pracovalo.

6× iN pro naše uživatele

Při návrhu nového systému jsme začali takříkajíc na zelené louce. Základem bylo šest iN, které jsme od nového systému chtěli. Všechna ta iN však byla o lidech, kteří s ním budou pracovat. Ty jsme dali při návrhu na první místo. Prostě jsme vytvořili systém, s nímž bychom jako uživatelé sami chtěli pracovat!

Naším cílem bylo, aby se uživatel při práci se systémem cítil dobře a aby si vše mohl upravit k obrazu svému. Chcete mít ve svém systému třeba koťátka? Proč ne! Upravovat jde úplně vše. Včetně názvů položek v menu. Pro někoho je totiž vhodnější název číselníku organizací „Adresář“, jiný preferuje název „Organizace“ a jiný zase „Firmy“. Někdo má rád holky, jiný zase vdolky…

iNDIVIDUÁLNÍ

Prvním iN v systému HELIOS Orange edice iNUVIO tedy je iNDIVIDUÁLNÍ. Systém umožňuje uživatelům přizpůsobit úplně každou jeho součást vlastním potřebám. Vše je v duchu nejnovějších trendů v oblasti uživatelského rozhraní. Horní menu tak nahradil oblíbený „ribbon“ známý z produktů Microsoft Windows či Office, který si uživatel může navíc přizpůsobit. Menu, jež máte k dispozici kdykoliv při kliknutí pravým tlačítkem myši, si můžete libovolně přizpůsobit, stejně jako zbrusu novou lištu tlačítek – tzv. panel oblíbených, který najdete vlevo.

Původní strom funkcí, kde jste mohli procházet jednotlivé funkce systému podle modulů, je teď zcela přizpůsobitelný. Funkce, které nepoužíváte, si tak můžete snadno skrýt, můžete si vytvořit vlastní podsložky, a dokonce můžete funkce ve stromu libovolně přemisťovat nezávisle na tom, ze které součásti systému jsou. Třešničkou na dortu individualizace jsou skiny, jež vám nabídnou možnost barevného přizpůsobení systému vašim individuálním preferencím.

iNTUITIVNÍ

S tím bezprostředně souvisí také další naše iN – iNTUITIVNÍ. Díky těmto širokým možnostem personalizace jde totiž všechny běžné operace se systémem výrazně zrychlit. Zrychlení se však netýká jen uživatelského rozhraní. Dashboardy vám intuitivně nabízí okamžitý přehled o tom pro vás nejdůležitějším – business intelligence vám v grafické formě napoví, čemu byste měli věnovat pozornost, a notifikace vás upozorní na všechno, co by vám nemělo uniknout.

iNTELIGENTNÍ

Tím se pozvolna dostáváme k dalšímu iN a tím je iNTELIGENTNÍ. Chtěli jsme, aby uživatelé měli k dispozici rovnocenného parťáka. HELIOS Orange edice iNUVIO tak kupříkladu nabízí modul Analytik, jakéhosi inteligentního parťáka, který vás může upozornit na to, co by jinak uniklo vaší pozornosti. Stejně tak nabízí možnost automatizace celé řady operací prostřednictvím automatů a najdete zde i celou řadu inteligentních funkcí, jako je třeba nový Infopanel, v němž se vám zobrazí například náhledy obrázků a dokumentů připojených k jednotlivým položkám v systému, nebo nejrůznější možnosti kontextového vyhledávání a inteligentního třídění položek.

iNSTRUUJÍCÍ

Náš nový systém je také iNSTRUUJÍCÍ. To znamená, že uživatelům pomáhá říct, co je potřeba udělat. V Infopanelu tak uživatel může nalézt podrobné instrukce napsané přímo jeho kolegy ke každé funkci, kterou používá, v diskusích u jednotlivých položek může své kolegy o takové instrukce dokonce osobně požádat, případně může instrukce obdržet i od svého „virtuálního kolegy“ Analytika.

iNFORMUJÍCÍ

S tím souvisí další iN – iNFORMUJÍCÍ. HELIOS Orange edice iNUVIO své uživatele informuje o všem pro ně podstatném, a to jak přímo v systému, tak třeba notifikacemi v mobilu. Uživatelé se však nemusí bát žádného zahlcení, protože systém pečlivě hlídá, aby byli informováni jen o tom, co se skutečně týká jejich práce a kompetencí.

iNSPIRUJÍCÍ

Vůbec posledním naším iN je iNSPIRUJÍCÍ. V dnešní datacentrické době totiž firmy netrpí nedostatkem přesných dat, ba dokonce ani nedostatkem technologií. To, co dnes dělá skutečný rozdíl mezi firmami, jsou zaměstnanci a jejich inspirace. Proto HELIOS Orange edice iNUVIO obsahuje celou řadu funkcionalit i způsobů, jak se nechat inspirovat. Právě tohle iN jsme měli na paměti při vývoji každé jedné funkce. A mimochodem – většinu z nich si naši zákazníci mohou libovolně upravit či doplnit.