Cloudové řešení ERPORT – budoucnost je zde!

Dnešní doba je uspěchaná a zaměřená na byznys. Již dávno jsou minulostí doby, kdy IT bylo bráno jen jako nutné zlo. Počet firem, které si již uvědomily, že na IT, potažmo informačních systémech, jako je HELIOS, jsou naprosto závislé a díky nim jsou stále efektivnější, rapidně roste. Využívání nových technologií je dnes absolutní nutnost a zároveň výhoda před konkurencí.

Jednou z hlavních otázek dneška je i samotný provoz informačního systému, protože jsou s ním spojeny nemalé investice a výdaje. Počítejte s námi: nákup hardwaru, prodloužení záruky, nákup licencí (Windows, SQL, zálohovací software, firewall, antivir), k tomu nezapomínejme na spotřebu elektrické energie za provoz serverů a chlazení. Neméně důležitou výdajovou položkou je zajištění někoho na fyzickou správu hardwaru a správu softwaru. Další věc je samozřejmě i zajištění bezpečnosti jak fyzické, tak i softwarové.

Jednou z možností, jak se zbavit tohoto finančně a časově náročného provozu vlastní infrastruktury, je provozovat systém na vzdáleném serveru ve veřejném cloudu, konkrétně v zabezpečeném datacentru. Díky stále větší poptávce našich zákazníků jsme již v minulosti zařadili do nabídky službu ERPORT, která je ideálním řešením cloudového provozu ERP HELIOS a dalších aplikací. Hlavními výhodami bezesporu jsou:

  • extrémní bezpečnost – úroveň zabezpečení je mnohonásobně vyšší než v případě infrastruktury ve firmě;
  • úspora nákladů – provoz (elektřina, chlazení, prostory);
  • zálohování – automaticky se zpětnou kontrolou čitelností a obnovitelností zá­loh;
  • škálovatelnost výkonu – podle potřeby navýšení i ponížení výkonu;
  • Capex vs. Opex;
  • dostupnost (99,99 % SLA) – kdykoliv a odkudkoliv;
  • nejmodernější HW a SW – servery HPE, storage 3PAR;
  • rychlost implementace – prostředí připraveno do 48 hodin / Win + SQL nainstalováno.

Cloud computing se rychle stává součástí moderní architektury firemních informačních systémů. Potřeba být mobilní, okamžitě a všude dostupný dramaticky mění způsob, jakým organizace využívají technologie.

V současnosti mnoho firem stojí před otázkou, zda svůj informační systém přenést do cloudu. Přispívá tomu samozřejmě i konec podpory starých verzí Microsoft SQL serverů; tedy nutnost zakoupit verzi novější a s tím většinou spojený již starý hardware, do něhož je nutno opět na další tři až pět let zainvestovat. To vše jsou starosti, které zákazníci v případě pořízení cloudové služby ERPORT od Asseco Solutions už nemusí řešit. Na bázi měsíčních plateb si provoz svého HELIOSU a dalších aplikací jednoduše pronajímají.

Zajímavostí také je, že firmy, které svůj informační systém přesunuly do cloudu, zaznamenaly: 1,9násobné zlepšení ziskovosti během posledních 24 měsíců; 3,2násobné zkrácení doby rozhodování za uplynulý rok; 1,8násobné zlepšení doby cyklu klíčových firemních procesů v posledním roce; o 33 % větší zlepšení v úplném a včasném dodávání a dvojnásobné zlepšení dodržování vnitřního plánu. U organizací, které svůj informační systém přesunuly do cloudu, většina IT manažerů uvádí, že primárním důvodem bylo zjednodušení provozu IT.

Zaujala vás naše služba ERPORT? Více informací najdete na našich webových stránkách nebo nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu cloud-CZ@assecosol.com.